Άρθρα & Έρευνες σε διάφορες θεματικές για το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ

Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βρείτε χρήσιμο υλικό με καλές πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την αποδοτικότητά σας και τις λειτουργίες  της οργάνωσής σας, καθώς και προτάσεις για να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις: Lessening The Risk Of Coronavirus At Nonprofits Create engaging infographics and reports in minutes Facebook Fundraisers Tips, Trends, and Benchmark Data 5 Reasons Sponsors Ignore…

A Decade of Social Impact Development

Social Impact Assessment has developed greatly in the past decade all over the world. A major milestone in this development in Israel was the establishment of Midot – a unique Israeli non-profit organization (NPO) which I have had the privilege to lead as CEO for the past 7 years. It is founded as a partnership…

Θεσμικό πλαίσιο, εθελοντές και λειτουργία ΟΚοιΠ

Μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης αποτελεί η ύπαρξη εθελοντών, άτομα τα οποία, σε εθελοντική βάση, στηρίζουν τις λειτουργίες της, πολύ συχνά κατά τρόπο ουσιαστικό. Ειδικά όσον αφορά σε μικρότερες οργανώσεις, οι εθελοντές μπορούν να αποτελούν την κινητήριο δύναμη! Αναντίρρητα, πάλι, η οικονομική κρίση και η μετέπειτα προσφυγική έφερε στην επιφάνεια…

Θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα αξιολόγησης ΟΚοιΠ

Ένα από τα κλασσικότερα ζητήματα κάθε τομέα αφορά στη ρύθμισή του. Στους περισσότερους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας ισχύει η λεγόμενη «σκλήρη ρύθμιση» (hard regulation) η οποία προέρχεται / επιβάλεται από το κράτος. Σε κάποιες περιπτώσεις η ρύθμιση αφήνεται στα μέλη του τομέα, στηριζόμενη στην αρχή της «αυτορύθμισης» (self-regulation).  Και τα δύο συστήματα μπορούν να αφορούν σε…

Φορολογία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος ΟΚοιΠ

Την τελευταία διετία υπάρχει μια έντονη συζήτηση εντός των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις της πρόσφατης αναθεώρησης, επί τα χείρω, του φορολογικού πλαισίου δωρεών προς ΟΚοιΠ. Η συζήτηση εστιάζει στην αποσαφήνιση του μεγέθους της αρνητικής επίδρασης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας επί των δωρεών προς τις τοπικές ΟΚοιΠ, κανείς σχεδόν, όμως, δεν αμφιβάλλει για το ότι θα…

Προς ένα θεσμικό πλαίσιο για τις ΟΚοιΠ

Οι περισσότεροι, και ειδικά οι παλαιότεροι, γνωρίζουν καλά τις αρνητικές συνέπειες της μη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου που να ορίζει σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, ανάμεσα σε άλλα, προβληματική προβολή, στηλίτευση του χώρου, συχνές τριβές με κρατικές υπηρεσίες. Θα έπρεπε να υπάρχει, λοιπόν, καθολική τοποθέτηση υπέρ ενός καλύτερα ρυθμισμένου πλαισίου το οποίο να…

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΟΚοιΠ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΟΚοιΠ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΟΚοιΠ) αποτελεί η σχέση των ΟΚοιΠ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά…

Συνεργασίες & δικτύωση

Το ζήτημα των αποδοτικών συνεργασιών και της αποτελεσματικής δικτύωσης είναι πολύ ευρύ και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές. Τα θέματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω άρθρο επιχειρούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: • Ποια τα οφέλη των συνεργασιών για μια ΟΚοιΠ; Γιατί να συνεργαστούμε; • Πού μπορούμε να βρούμε εταίρους; • Πώς επιλέγουμε συνεργάτες και…

Προετοιμασία μίας ΟΚοιΠ για την προσέγγιση επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΕΚΕ

Η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία (Πηγή: CSR Hellas), αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Η ΕΚΕ διαχωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική ΕΚΕ αφορά στην ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση απέναντι…

1 10 11 12 13 14 15