Άρθρα & Έρευνες σε διάφορες θεματικές για το οικοσύστημα των ΜΚΟ

Περί συνεργασίας στο οικοσύστημα των ελληνικών ΜΚΟ

  Μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις μου κατά τις πρώτες επαφές μου με το «πεδίο» των ελληνικών ΜΚΟ ήταν, το 2012, μια σειρά από συνέδρια, εκδηλώσεις, συναντήσεις όπου κάθε φορά προέκυπτε το ζήτημα της συνεργασίας. Οι ελληνικές ΜΚΟ, ανέφερε το κύριο αφήγημα, δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και αυτό στερεί από την ελληνική κοινωνία ένα…

Η σημασία της συνεργασίας για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» δημιουργήθηκε το 1996 με σκοπό τη συνεργασία φορέων που υποστηρίζουν το παιδί και την ενίσχυση των δράσεων τους. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ένωση, με τα εννέα μέλη της, βοηθά κάθε χρόνο στην Ελλάδα περισσότερα από 30.000 παιδιά, να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας…

HIGGS Έρευνα: Κοινωφελή Ιδρύματα

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί η πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της…

Ο ορισμός περί συνεργασίας για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας

  Ο Γερμανός καθηγητής ψυχολογίας Kurt Koffka είχε πολύ εύστοχα διατυπώσει την κοινωνική θεωρία ότι στην ανθρώπινη δραστηριότητα το όλον ή σύνολο δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των μερών που το συνθέτουν, αλλά επηρεάζεται από τις μεταβλητές της αλληλοτροφοδότησης, της συναίνεσης, της ενδυνάμωσης, της ομαδικής δέσμευσης. Η θεωρία αυτή συμπυκνώνει ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία μίας…

“Ισχύς εν τη ενώσει”

  Πολύ συχνά διερωτώμαι πώς αποβλέπουμε ως πολίτες σε μία συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών δίχως να θεωρούμε πάντα αυτονόητη την έμπρακτη συμμετοχή των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στις θεσμικές διαβουλεύσεις. Αυτού του χώρου συμμετοχικής έκφρασης, ο οποίος περικλείει όλες εκείνες τις οργανωμένες πρωτοβουλίες, δράσεις και δομές οι οποίες μεσολαβούν μεταξύ των…

Το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

  Πώς ξεκίνησε το Δίκτυο Από το 2004 μέχρι και το 2010 το Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία λειτουργούσε ως άτυπο Δίκτυο περίπου 20 οργανώσεων που εργάζονταν στο πεδίο και υποστήριζαν διάφορες κατηγορίες αστέγων. Οι οργανώσεις συγκεντρώνονταν αρχικά στα γραφεία της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ – Κέντρο Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα, σε φιλικό…

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Χρηματοδοτική προσέγγιση

  Από συστάσεώς του, το 2005, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έθεσε ως στόχο τη συνέχιση της φιλανθρωπικής κληρονομιάς του Γιάννη Λάτση –η οποία διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα– χωρίς να αγνοεί την ανάγκη για διαρκή προσαρμογή στις ολοένα μεταβαλλόμενες και σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κοινός παρονομαστής…

Ο πολιτισμός μπροστά σε αλλεπάλληλες κρίσεις

  «Ο πολιτισμός μπροστά σε αλλεπάλληλες κρίσεις», ένας τίτλος που θα μπορούσε να περιγράφει όλα τα άρθρα και τις συζητήσεις γύρω από τον πολιτισμό στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, αν όχι παλαιότερα. Η οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία δημιούργησε συνθήκες πίεσης σε πολλά κοινωνικά στρώματα, ενώ η πρόσφατη υγειονομική κρίση διέκοψε βίαια μία προσπάθεια ανάκαμψης…

Στρατηγική επένδυση στον θετικό αντίκτυπο του πολιτισμού

  Η στρατηγική επένδυση στον θετικό αντίκτυπο του πολιτισμού θα βοηθήσει τις κοινωνίες μας να συνεχίσουν να δημιουργούν. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε στρατηγικά σε μια προσέγγιση που να βασίζεται στη Δημιουργικότητα και στον Πολιτισμό, προκειμένου να θεραπεύσουμε τις κοινωνίες μας και να αντιμετωπίσουμε το πλήγμα της πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες, οι διαθέσιμοι πόροι…

Δημιουργική οικονομία και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον

  Το Μάρτιο του 2020, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την αναπόφευκτη διακοπή της παγκόσμιας παραγωγής. Οι κύριοι τομείς της δημιουργικής οικονομίας -οι τέχνες, ο πολιτισμός, το design, η αναψυχή, τα media και η καινοτομία- επηρεάστηκαν και συνεχίζουν να επηρεάζονται, και μαζί τους όλη η αλυσίδα εμπλεκομένων στον ήδη ευάλωτο πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα: το 15% των…

1 2 3 4 9