Έρευνες και οδηγοί για θέματα που ενδιαφέρουν τις ΜΚΟ

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη |ΕΚΕ|

Το HIGGS, στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης και ενδυνάμωσης των Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων |ΜΚΟ|, υλοποίησε την 3η έρευνά του σχετικά με τις στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης |ΕΚΕ| των εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και τα οφέλη τους στην κοινωνία μας. Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση ενεργειών & στρατηγικών ΕΚΕ από επιχειρήσεις και ΜΚΟ με μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, με…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και Crowdfunding

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για συνεχή υποστήριξη των ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), υλοποίησε την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για το crowdfunding και τις ΜΚΟ. Καθώς πολλές ελληνικές ΜΚΟ, αντιμετωπίζοντας ένα εν πολλοίς δυσμενές περιβάλλον χρηματοδοτήσεων, έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων μέσα από καμπάνιες crowdfunding, ενώ αρκετές έχουν ήδη…

Πιστωτικά Ιδρύματα και Κοινωνική Προσφορά στην Ελλάδα

Το HIGGS στα πλαίσια των υπηρεσιών ενδυνάμωσης που παρέχει, πραγματοποιεί σειρά μικρών ερευνών για ζητήματα, τα οποία απασχολούν και ενδιαφέρουν το οικοσύστημα των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί το κατά πόσο τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούν οι τράπεζες μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τις ελληνικές ΜΚΟ. Η…

1 2