Άρθρα για νομικά θέματα που ενδιαφέρουν τις ΜΚΟ

Ευθύνη μελών Μη Κερδοσκοπικού Φορέα για τα χρέη του

Πολλά μέλη Μη Κερδοσκοπικών Φορέων αναρωτιούνται αν ευθύνονται οι ίδιοι για τα τυχόν χρέη που έχει σε τρίτους ο Κοινωφελής Φορέας στον οποίο συμμετέχουν. Άλλα τυχαίνει να λαμβάνουν πλημμελώς ή ελλιπώς πληροφορίες για το ανωτέρω ζήτημα ή να έχουν λανθασμένες εντυπώσεις, τις οποίες προσπαθούμε να άρουμε με το παρόν άρθρο. Πρώτη διάκριση που πρέπει να…

Κοιν.Σ.Επ. Σκέψεις

Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν αρκετό καιρό τι να σας γράψω για τις Κοιν.Σ.Επ και το μητρώο κοινωνικής Οικονομίας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που κατέχει. Αλλά με πρόλαβε ο κ. Χουλιάρας στη συγγραφή του με τίτλο “Η μεγάλης κλίμακας ιδιωτική φιλανθρωπία: το παρόν και το μέλλον των ιδρυμάτων”, συνιδρυτή του HIGGS, στον πρακτικό οδηγό για μη…

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και ΕΣΠΑ

Όπως έχουμε ήδη καταλήξει σε προηγούμενα άρθρα μας ο χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου, όπως η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑμΚΕ) ως μη κερδοσκοπικού, δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του, αλλά προκύπτει από το καταστατικό, κυρίως όμως κρίνεται με βάση την πραγματική δραστηριότητα που τούτο ασκεί και τα εν γένει…

Πρόγραμμα Διαύγεια και Μ.Κ.Ο.

Με τον Ν. 3861/2010 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το γνωστό σε όλους «Πρόγραμμα Διαύγεια», το οποίο ως κύριο σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, κατά τέτοιο τρόπο που να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης. Με το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010,…

ΜKO στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΙΙ)

Σε συνέχεια των όσων ήδη αναφέραμε για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το εύρος των νομικών μορφών που δύναται να εγγραφούν στο οικείο μητρώο και τις (αρκούντως περιοριστικές ομολογουμένως) προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο τούτο, (βλ. το σχετικό άρθρο) ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα υποστηρικτικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος στους φορείς Κοινωνικής…

ΜΚΟ στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο νέος νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (4430/2016), ο οποίος ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ 31 Οκτωβρίου 2016, ανοίγει νέους δρόμους για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ποιους αφορά Από μια γρήγορη επισκόπηση των διατάξεων του νέου νόμου δίνεται η εντύπωση εκ πρώτης όψεως ότι οι ρυθμίσεις του αφορούν α) στις Κοιν.Σ.Επ…

Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Εμπορικές Πράξεις

Η κοινωνία των πολιτών της χώρας μας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει όλο και περισσότερο και η άρνηση της διοίκησης να θεσμοθετήσει και να θωρακίσει νομικά το χώρο των κοινωφελών οργανώσεων, με τη διάκριση και έννοια της φράσης «μη κερδοσκοπικό» αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα όπως: • μπορεί η οργάνωσή…

Κοινωνία των Πολιτών και Εθελοντισμός

Συστατικό στοιχείο της εν γένει κοινωνικής προσφοράς αποτελεί ο εθελοντισμός. Αντιστοίχως, η κοινωφελής προσφορά της κοινωνίας των πολιτών πραγματώνεται κυρίως  δια των εθελοντών και της εθελοντικής εργασίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ειλικρινά παράδοξο ότι στις ευρύτατες νομοθετικές ρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις που έχουν σχεδόν εξαλείψει σήμερα το έθιμο και το λεγόμενο “φυσικό” δίκαιο,…