Σεμινάριο Arts Together: “Train the Teachers”

10 – 11 Ιουνίου 2019: Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Έργο “Arts Together”, διοργανώσαμε το διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης και δασκάλους το οποίο συνέβαλε στην εξοικείωσή τους με μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας για την ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών/προσφύγων μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το “Arts Together” έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών, που βασίζεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις, που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας, την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών, καθώς και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Higgs
About Higgs
Empowering Greek HeroesNew Crowdfunding Campaign: Capacity building for 14 non-profits in Greece
Powered by FundRazr
 

We, at HIGGS, have as a mandate to help those who help! Our project aims at empowering 14 non-profit organizations in Greece through state-of-the-art tailor-made educational programs and counseling provided by our highly experienced team free of charge!

Contribute