Εκπαιδευτικά Πακέτα για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων ΜΚΟ – Πρόγραμμα Active Citizens Fund

Το HIGGS παρέχει εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων (Capacity Building) των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης σε έργα που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο 2114116300.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Α. Χρηματοδοτήσεις – Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το Α ως το Ω

 • Χρηματοδοτήσεις – Ιδρύματα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Β. Οργανωσιακά Ζητήματα: Διοίκηση – Οικονομικά – Αντίκτυπος

 • Ηγεσία
 • NGO Management
 • Σταθερές πηγές χρηματοδότησης
 • Budgeting Οργάνωσης
 • Reporting/Ετήσιος Απολογισμός
 • Μέτρηση Ωφελούμενων & Κοινωνικού Αντίκτυπου
 • Πλάνο Βιωσιμότητας
 • Νομικά ζητήματα
 • Λογιστικά ζητήματα
 • Time – management
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Δημιουργία πλαισίου προμηθειών/ Procurement

Γ. Πλάνο Βιωσιμότητας Οργάνωσης

Δ. Strategy & Fundraising Plan

 • Strategy plan
 • Fundraising plan

Ε. Project Management Life Cycle

 • Σχεδιασμός έργου
 • Εκτίμηση αναγκών
 • Υλοποίηση έργου
 • Αξιολόγηση
 • Κεφαλαιοποίηση

ΣΤ. Marketing – Επικοινωνία – Συντονισμός

 • Marketing/Επικοινωνία και Δικτύωση
 • Social Media/Digital Marketing
 • Διαχείριση κρίσεων έργου
 • Νέα Εργαλεία επικοινωνίας και συντονισμού
 • Newsletter

Ζ. Εθελοντές

 • Προσέλκυση Εθελοντών
 • Διαχείριση Εθελοντών
 • Νομικά ζητήματα σχετικά με τον εθελοντισμό στην Ελλάδα

Η. Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου των Έργων

 • Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (προσωπικό < 10 άτομα)
 • Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (προσωπικό από 10 έως 30 άτομα)
 • Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (προσωπικό > 30 άτομα)
Higgs
About Higgs
Empowering Greek HeroesNew Crowdfunding Campaign: Capacity building for 14 non-profits in Greece
Powered by FundRazr
 

We, at HIGGS, have as a mandate to help those who help! Our project aims at empowering 14 non-profit organizations in Greece through state-of-the-art tailor-made educational programs and counseling provided by our highly experienced team free of charge!

Contribute