By Higgs

Έρευνα: “Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & COVID-19: Η επόμενη ημέρα” _An Overview

Οι τελευταίοι 4 μήνες, μέσα σε μια περίοδο εκτενούς παγκόσμιας κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, έχουν επηρεάσει παγκοσμίως τον τρόπο λειτουργίας κρατών, οργανισμών και εταιρειών.

Το HIGGS, αφουγκραζόμενο τις επιπτώσεις του Covid-19 στις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε μια έρευνα ώστε να καταγράψει τις ανάγκες τους με τα τρέχοντα δεδομένα, το πώς ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της πανδημίας και πώς διαφαίνεται η επόμενη μέρα για την Κοινωνία Πολιτών.

Η έρευνα διεξήχθη μέσω δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο ολοκληρώθηκε από 119 οργανώσεις απ’ όλη την Ελλάδα και απ’ όλο το φάσμα των τομέων δραστηριοποίησης των ελληνικών ΜΚΟ: από την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια μέχρι το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό και τον Πολιτισμό.

Η έρευνα εστίαζε σε 5 κύρια ζητούμενα:

 • Επιπτώσεις C-19 στη λειτουργία
 • Επιπτώσεις C-19 στην εύρεση πόρων
 • Ανάγκες στο επόμενο διάστημα (Λειτουργία/Χρηματοδοτήσεις)
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα

Οι απαντήσεις αποτυπώνουν σημεία του τρόπου με τον οποίο το οικοσύστημα αντιμετώπισε την κρίση του Covid-19, τα σημεία προσοχής για το βραχυπρόθεσμο, αλλά και τις αγωνίες για το μέλλον.

 

Όπως ήταν αναμενόμενο ένα μεγάλο μέρος των ΜΚΟ (79%) αντιμετώπισαν δυσκολίες στο έργο τους λόγω του Covid-19, ενώ 40% προχώρησαν σε αναστολή εργασιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι το 35% αυτών που ανέστειλαν εργασίες τους, το έκαναν ολοκληρωτικά, με όλο το προσωπικό να μπαίνει σε αναστολή. Παρ’ όλα αυτά, μόνο ένα 7% των οργανώσεων προχώρησαν σε μειώσεις προσωπικού, τηρώντας στάση αναμονής για την επόμενη περίοδο.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, όσες ΜΚΟ συνέχισαν τη λειτουργία τους προχώρησαν αρκετά γρήγορα σε ένα περιβάλλον εξ’ αποστάσεως λειτουργίας (73% του δείγματος ανέφεραν πλήρη προσαρμογή). Παρ’ όλα αυτά η μετάβαση αυτή δεν φαίνεται να συνοδεύτηκε από μια ουσιαστική αξιοοποίηση ψηφιακών εργαλείων, παρά μόνο ίσως στο πεδίο του video conferencing.

 

Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις η έρευνα ανέδειξε σημαντική διατάραξη με 32% των οργανώσεων να αναφέρουν αναβολή και 13% διακοπή χρηματοδοτήσεων. Παρ’ όλα αυτά διατηρείται ένα 44% που θεωρεί ότι οι δυνατότητες εύρεσης χρηματοδοτήσεων θα βελτιωθεί στο προσεχές μέλλον. Σημαντική διαφοροποίηση καταγράφεται, πάντως, στην εκτίμηση για τα χρηματοδοτικά κανάλια «Εταιρείες» και «Ιδιώτες».

Τέλος, όσον αφορά στο προσεχές μέλλον, η έρευνα ανέδειξε την κεντρικότητα της αβεβαιότητας από την πλευρά των οργανώσεων. Όμως, μόνο ένα 18% των οργανώσεων σκέφτεται να αναπροσαρμόσει τις δράσεις τους, και ένα ελάχιστο 2% αναμένει να αυξήσει τις συνεργασίες τους με άλλες ΜΚΟ. Τα δύο αυτά σημεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο επίκεντρο της κρίσης καταγράψαμε αρκετές συνεργατικές πρωτοβουλίες, ενώ τόσο η αναπροσαρμογή προγραμμάτων όσο και η ενίσχυση των συνεργασιών (ακόμα και ως το επίπεδο των συγχωνεύσεων) αποτελούν βασικούς άξονες δράσεις άλλων εθνικών οικοσυστημάτων ΜΚΟ.

Ολόκληρη η έρευνα θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση του HIGGS στις 16 Ιουλίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας.

By Higgs

HIGGS Event: ΜΚΟ & COVID-19: Η Επόμενη Ημέρα

16 Ιουλίου 2020: Μία ακόμα διαδικτυακή εκδήλωση έγινε στο HIGGS, με την πιο επίκαιρη θεματική για το οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα!

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά 130 εκπροσώποι ΜΚΟ. Ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Διευθυντής του HIGGS, παρουσίασε τη νέα έρευνά μας, με τίτλο: “Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & COVID-19: Η Επόμενη Ημέρα“.

Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις πιο αναγνωρισμένες στο πεδίο τους ΜΚΟ και άνθρωποι με πολύχρονη εμπειρία στην Κοινωνία Πολιτών της χώρας μας:

 • Γεράσιμος Κουβαράς, Γενικός Διευθυντής στην ActionAid Hellas
 • Βάλια Φράγκου, Philanthropy Advisor
 • Νίκος Χαραλαμπίδης, Executive Director στην Greenpeace Greece

Αναλύθηκαν οι συνέπειες που προκάλεσε η πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 στο οικοσύστημα και οι ΜΚΟ απέκτησαν τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατευθύνσεις για να ανταπεξέλθουν σε αυτήν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

 • Πώς επηρέασε η κρίση της πανδημίας του COVID-19 το οικοσύστημα των ΜΚΟ και των χρηματοδοτών στην Ελλάδα;
 • Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χρηματοδότες; Πώς προσαρμόστηκαν σε αυτές; Διαφοροποιήθηκε η στρατηγική και οι προτεραιότητές τους και, εάν ναι, σε τι βαθμό;
 • Ποιες οι συνέπειες στους οργανωσιακούς τομείς και στη βιωσιμότητα των ΜΚΟ, καθώς και στη δυνατότητά τους να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενούς τους;
 • Πώς προσαρμόστηκαν οι καθημερινές λειτουργίες των Ομάδων; Ποιες εναλλακτικές λύσεις βοηθούν στην χρηματοδότηση και υλοποίηση των δράσεων;
 • Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαχείριση της κρίσης; Ποια τεχνολογικά εργαλεία βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της νέας πραγματικότητας;
 • Πόσο εφικτή είναι η προσαρμογή των ωφελούμενων στην χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών;
 • Η κρίση ξεπεράστηκε ή οι συνέπειές της θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στο επόμενο διάστημα;
 • Οι ΜΚΟ και οι χρηματοδότες είναι πιο έτοιμοι τώρα να αντιμετωπίσουν μία ενδεχόμενη επανάληψη της κρίσης;
 • Ποιες πρακτικές ενδείκνυνται, για να συνεχίσουν οι ΜΚΟ απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

By Higgs

HIGGS International Crowdfunding Campaign – Η Εμπειρία μας – Αναφορά 02

Από τoν Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020 υλοποιήσαμε την πρώτη διεθνή εκστρατεία crowdfunding του HIGGS, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στόχος της εκστρατείας ήταν η ενδυνάμωση 14 Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στα προγράμματα Incubator και Accelerator, αλλά και την υποστήριξη του έργου του HIGGS συνολικά.

Ο στόχος της παρακάτω αναφοράς είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία και τα συμπεράσματά μας από τη νέα διεθνή εκστρατεία που υλοποιήσαμε και να συμπληρώσουμε την υπάρχουσα έρευνα του HIGGS για το crowdfunding και τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα. Παράλληλα, να εμπλουτίσει τα συμπεράσματα που έχουν ήδη καταγραφεί και παρουσιαστεί στο αντίστοιχο κείμενο που αποτυπώνει την εμπειρία μας από την εκστρατεία crowdfunding που πραγματοποιήσαμε στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο πριν.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Αναφορά.


By Higgs

4ο HIGGS Donors Speed-dating Event: Εταιρείες, Πρεσβείες, Κοινωφελή Ιδρύματα και ΜΚΟ σε Speed-dating για καλό σκοπό από το HIGGS!

23 Ιουνίου 2020: Σε μια γιορτή για την Κοινωνία των Πολιτών 90 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν με 25 Κοινωφελή Ιδρύματα, Εταιρείες και Πρεσβείες σε ένα speed-dating για καλό σκοπό! Το HIGGS Donors Speed-dating Event ΙV, η εκδήλωση θεσμός για κοινωφελείς οργανώσεις και χρηματοδότες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, όχι στο νεοκλασικό κτίριο του HIGGS, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά διαδικτυακά.

Μέσα σε 4 ώρες, σε 25 διαδικτυακές «αίθουσες», πραγματοποιήθηκαν πάνω από 230 ραντεβού. Οι ΜΚΟ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δράση και το έργο τους και οι Χρηματοδότες τη στρατηγική τους, να συζητήσουν συνεργασίες που θα βοηθήσουν την κοινωνία να καλύψει σημαντικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων, σε 8 κατηγορίες: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια, Οικονομική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία & 3η Ηλικία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ιδρυτικός Δωρητής του HIGGS, και το Costas M. Lemos Foundation, ο Μεγάλος Δωρητής της οργάνωσης. Μαζί τους συμμετείχαν οι: Αττική Οδός,  Cyclades Preservation Fund, Deppy Vasileiadis Foundation, Genesis Pharma, Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Vodafone, KPMG, METRO AEBE, Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των Η.Π.Α, Nestle Hellas, Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, Όμιλος Ελλάκτωρ, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Παπαστράτος PMI, PwC Greece, Stoiximan, The Coca Cola Company, The Helidoni Foundation, The Hellenic Initiative, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

Ο Διευθυντής του HIGGS, Σωτήρης Πετρόπουλος, δήλωσε: «Το HIGGS, ακόμη και μέσα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, είναι εδώ για να υποστηρίξει την Κοινωνία Πολιτών, τώρα που μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, και να πραγματώσει τον σκοπό του ως καταλύτης δημιουργίας συνεργασιών και ενεργοποίησης των αφανών δυνάμεων της κοινωνίας μας. Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των Χορηγών μας και όλων των χρηματοδοτών και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Μεγάλο Χορηγό της εκδήλωσης, The Helidoni Foundation, καθώς και τους Δωρητές – Χορηγούς: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Vodafone, Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, την Παπαστράτος PMI και τους Χορηγούς Επικοινωνίας CSRReview και CSRNEWS.gr, για τη συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Παίρνοντας θάρρος από την μεγάλη ανταπόκριση χρηματοδοτών και οργανώσεων, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, σε μια γιορτή για τα 5 χρόνια του HIGGS!».

 

By Higgs

Συνέντευξη: The Helidoni Foundation

Το The Helidoni Foundation ιδρύθηκε από τους Δημήτρη και Σάρα Γεωργακοπούλου το 2019. Πραγματοποιεί επιχορηγήσεις και επενδύσεις σε προγράμματα φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο κύριος Δημήτρης Γεωργακόπουλος, συνιδρυτής του The Helidoni Foundation μας παραχώρησε μια συνέντευξη σχετικά με την παροχή υποστήριξης του Ιδρύματος σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

1. Πείτε μας λίγα λόγια για το The Helidoni Foundation.

Έχοντας το ελληνικό όνομα “Χελιδόνι” -ένα πουλί που συμβολίζει την αναγέννηση, την ελπίδα και την καλή τύχη από την αρχαιότητα-, το Ίδρυμα στοχεύει στην προώθηση της ανανέωσης και της προόδου, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις στην πορεία τους από την ιδεολογία έως τη βιωσιμότητα.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει η ευκαιρία να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιτυχημένων μη κερδοσκοπικών ή συνεταιριστικών οργανισμών που προσφέρουν πραγματικό κοινωνικό όφελος μέσω της αποστολής τους, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να γίνουν αυτοσυντηρούμενες μέσω υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινό. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν στη συνέχεια να εξυπηρετήσουν το κοινό, το προσωπικό και τα μέλη τους χωρίς την ανάγκη εξωτερικής χορήγησης.

Θα θέλαμε να γίνουμε ο καταλύτης της δημιουργίας αρκετών τέτοιων οργανισμών στην Ελλάδα για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα μοντέλο -διαφορετικό από το παραδοσιακό μοντέλο μετόχων- που βρίσκει λύσεις και βελτιώνει την κοινωνία με ουσιαστικούς τρόπους.

2. Το The Helidoni Foundation υποστηρίζει οργανώσεις των οποίων η αποστολή είναι να βρίσκουν λύσεις που στοχεύουν σε απτά κοινωνικά οφέλη και να βελτιώνουν την κοινότητα με ουσιαστικούς τρόπους. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους δίνετε προτεραιότητα;

Τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ίδρυμα είναι οι νέες τεχνολογίες και εναλλακτικές μέθοδοι στη βιώσιμη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία, η βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι οργανώσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι, επίσης, οργανισμοί που προωθούν την ευημερία των ανθρώπων μέσω συνειδητών επιλογών σε καθημερινές αποφάσεις σχετικά με τη διατροφή, την εκπαίδευση, την άσκηση και τον ύπνο.

3. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ);

Είμαστε ένα μικρό Ίδρυμα και η βοήθεια που παρέχουμε έχει τη μορφή επιχορηγήσεων που μπορούν να εκτείνονται σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

4. Με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιθυμεί να συνεργαστεί με το The Helidoni Foundation;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε. Μοιραστείτε μια ιστορία, στείλτε μας μια πηγή ή μια πρόταση.

5. Δέχεστε αιτήσεις για χρηματοδότηση/ενίσχυση έργων από ΜΚΟ; Αν ναι, ποιες πληροφορίες χρειάζεται να σας δώσει μια οργάνωση που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση έργου και πόσος χρόνος απαιτείται για την αξιολόγησή της;

Προς το παρόν δεν έχουμε μια επίσημη διαδικασία προτάσεων επιχορήγησης. Οι οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω email, όπως αναφέρεται παραπάνω, και θα απαντήσουμε εάν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να γνωρίσουμε τον οργανισμό από κοντά.

6. Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το έργο μιας οργάνωσης και τον αντίκτυπο της απόδοσής της;

Θα θέλαμε να στηρίξουμε οργανισμούς που έχουν ανάλογη δομή ή σχεδιασμό ώστε να αντλούν μεγάλο μέρος των λειτουργικών τους αναγκών μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινό, οι οποίες θα συνάδουν πλήρως με την αποστολή τους. Επομένως, θα εξετάσουμε τα KPIs και τα σχέδια που αποδεικνύουν αυτήν την αρχή λειτουργίας.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του The Helidoni Foundation

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεωργακόπουλο και το The Helidoni Foundation για τη συνέντευξη.

By Higgs

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2023

Πρόγραμμα Faces of Migration, ActionAid

Επιχορηγήσεις για δράσεις γύρω από τη Μετανάστευση και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προθεσμία υποβολής: 13 Ιουλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS)

European Youth Together 2020

Προθεσμία υποβολής: 28 Ιουλίου 2020


Europe for Citizens (EFC)

Civil Society Projects 2020

Προθεσμία υποβολής: 01 Σεπτεμβρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ1 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα νεολαίας

Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ2 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ3 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

Προθεσμία υποβολής: 01 Οκτωβρίου 2020

Βρείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2020

Αίτηση Προγράμματος


Active citizens fund – EEA Grants

Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2023


Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης – ΙΚΥ

«Ημέρες Erasmus 2020»

Ημερομηνίες: 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2020

By Higgs

4ο HIGGS Donors Speed-dating Event: Speed-dating για καλό σκοπό ανάμεσα σε Χρηματοδότες και ΜΚΟ!

Όταν για 4η συνεχή χρονιά 90 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα έρχονται σε επαφή με 25 Εκπροσώπους από Κοινωφελή Ιδρύματα, Εταιρείες και Πρεσβείες και κάνουν speed-dating για καλό σκοπό, τότε το HIGGS Donors Speed-dating Event ΙV, η εκδήλωση θεσμός για κοινωφελείς οργανώσεις και χρηματοδότες από όλη την Ελλάδα, είναι και πάλι εδώ!

Μέσα σε 4 ώρες,θα πραγματοποιηθούν πάνω από 230 ραντεβού, στα οποία οι ΜΚΟ θα παρουσιάσουν τη δράση και το έργο τους και οι Χρηματοδότες τη στρατηγική τους. Μαζί θα συζητήσουν δυνητικές συνεργασίες που θα βοηθήσουν την κοινωνία να καλύψει σημαντικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων, σε 8 κατηγορίες: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια, Οικονομική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία & 3η Ηλικία.

Τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, η εκδήλωση για πρώτη φορά θα γίνει διαδικτυακά, και θα την τιμήσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ιδρυτικός Δωρητής του HIGGS, και το Costas M. Lemos Foundation, ο Μεγάλος Δωρητής της οργάνωσης. Θα είναι πλαισιωμένοι από τους: Αττική Οδός,  Cyclades Preservation Fund, Deppy Vasileiadis Foundation, Genesis Pharma, Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Vodafone, KPMG, METRO AEBE, Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των Η.Π.Α, Nestle Hellas, Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, Όμιλος Ελλάκτωρ, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Παπαστράτος PMI, PwC Greece, Stoiximan, The Coca Cola Company, The Helidoni Foundation, The Hellenic Initiative, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μεγάλο Χορηγό της εκδήλωσης, The Helidoni Foundation, καθώς και τους Δωρητές – Χορηγούς της εκδήλωσης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Vodafone, Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Παπαστράτος PMI για τη συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και τους Χορηγούς Επικοινωνίας  CSRReview και CSRNEWS.GR.

Καλή Επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Ματιάτου / 6932730448 / [email protected]

By Higgs

Η επόμενη ημέρα να είναι διαφορετική

Καθώς η πανδημία εξελίσσεται και η αγωνία πλέον συγκεντρώνεται στα επόμενα κύματά της, οι αναλύσεις για τα συμπεράσματα που εκμαιεύσαμε (τα γνωστά “learnings”) δίνουν και παίρνουν και αναμένεται να συνεχιστούν για καιρό. Αυτό που μέχρι πρότινος αποτελούσε σενάριο ταινιών το ζήσαμε ως πρωταγωνιστές. Ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να πάρουμε μια ανάσα και να είμαστε πιο ετοιμασμένοι σε τυχόν επόμενη έξαρση ή νέα επιδημία.

Ας ξεκινήσουμε με τα εύκολα λοιπόν:
• Η πανδημία Covid-19 μας δείχνει πόσο εύθραυστες μπορούν να γίνουν οι κοινωνίες, οι οικονομίες και οι δημοκρατίες μας. Ο τρόπος που τις δυναμώνουμε και τις προστατεύουμε πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα. Τα οικονομικά μέτρα ανάκαμψης πρέπει να τις θωρακίσουν.
• Αναδείχθηκε η σημασία και ο ρόλος της επιστήμης. Στις περιπτώσεις που οι πολιτικές αποφάσεις στηρίχθηκαν σε επιστημονικά ευρήματα, είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ας το έχουμε κατά νου καθώς η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει 2 σημαντικές και παράλληλες παγκόσμιες κρίσεις, αυτές της κατάρρευσης της βιοποικιλότητας και της κλιματικής κρίσης.
• Οι πλανητικές προκλήσεις θέλουν πλανητικές λύσεις. Ήτοι συνεργασία, αλληλεγγύη, συντονισμό. Κανείς δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνος. Η διαφάνεια, η διαμόρφωση καναλιών επικοινωνίας, η ειλικρινής ενημέρωση αποτελούν μερικά από τα πρώτα απαραίτητα βήματα.
• Η κοινωνία, υπό όρους, είναι διατεθειμένη να κάνει θυσίες για το κοινό καλό. Ακόμα και μια κατά κανόνα απείθαρχη κοινωνία (όπως η δική μας), υπό όρους, μπορεί να γίνει μια γροθιά και να εφαρμόσει δύσκολα/θαρραλέα μέτρα.
• Η θεωρία ότι είμαστε ίσοι απέναντι στο θάνατο αποδείχθηκε λάθος καθώς πολλές περιθωριακές ομάδες στάθηκε αδύνατο να προστατευθούν επαρκώς (αυτό το περίφημο «μένουμε σπίτι» ηχούσε περίεργα σε χιλιάδες πρόσφυγες και άστεγους).
• Η σημασία της δημόσιας υγείας ως κοινωνικού αγαθού αναδείχθηκε σε κάθε άκρη του πλανήτη. Η επόμενη ημέρα πρέπει να την βρει αναβαθμισμένη.
• Εξίσου ευρεία ήταν η αναγνώριση του γεγονότος ότι η κλιματική κρίση και η κατάρρευση της βιοποικιλότητας «κρύβονται» πίσω από τις επιδημίες των τελευταίων ετών και την πρόσφατη πανδημία. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα αίτια (root causes) δεν έχουμε μέλλον ως είδος (ο άνθρωπος) και απλώς θα προσπαθούμε να καθυστερήσουμε το προφανές μοιραίο.
• Τα οικονομικά πακέτα που ετοιμάζονται για την ανάκαμψη της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι μας φέρνουν πιο κοντά σε ένα αύριο δίκαιο, πράσινο και ειρηνικό.

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών δεν περιορίζεται απλώς στο να μοιραστεί τα όποια συμπεράσματα από αυτή την πρωτοφανή και δύσκολη περίοδο για ολόκληρη την κοινωνία. Ο ουσιαστικός της ρόλος μας είναι να δράσουμε ως καταλύτης στην κοινωνία, να ετοιμαστούμε και να την ετοιμάσουμε για την επόμενη ημέρα. Ο ουσιαστικός ρόλος δεν είναι απλώς να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις αλλά να εντοπίσουμε τις απαραίτητες συνέργειες που θα δώσουν στις δράσεις πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Κανένας μόνος του δεν αρκεί, ενώ δεν περισσεύει κανείς μας.

Ο ρόλος μας ως Κοινωνία των Πολιτών είναι να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα αίτια και όχι απλώς τα συμπτώματα. Να αναδεικνύουμε το ρόλο και τη σημασία της επιστήμης στη λήψη αποφάσεων (να μιλάμε λοιπόν τη γλώσσα της αλήθειας). Να αναρωτιόμαστε αν κάθε προτεινόμενη λύση μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία. Να αναδείξουμε τη σημασία της δημόσιας υγείας η οποία έχει νόημα μόνο σε ένα υγιή πλανήτη (ήτοι να αναδείξουμε τις οργανικές συνδέσεις μεταξύ της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των οικοσυστημάτων). Να πιέσουμε και να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της κοινωνίας («πέρα από το ΑΕΠ») που σέβεται τα όρια του πλανήτη. Να δούμε πιο συστηματικά το σημαντικό ρόλο της γεωργίας-διατροφής στην ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα. Να αναζητήσουμε ευκαιρίες για συνεργασίες που θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην κοινωνία. Να μην κάνουμε εκπτώσεις στη διαφάνεια, ώστε να μπορούμε και να τη διεκδικούμε. Να πιέσουμε ώστε τα οικονομικά πακέτα για την ανάκαμψη της οικονομίας να μην ενισχύουν τις επιλογές που μας έφεραν ως εδώ (υπεκατανάλωση πόρων, αύξηση ανισοτήτων, κατάρρευση βιοποικιλότητας, κλιματική κρίση…).

Την επόμενη ημέρα λοιπόν ας μην προσπαθήσουμε να γυρίσουμε πίσω, ας μην προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κανονικότητα. Ας σηκώσουμε μανίκια, ας κατεβάσουμε το δάχτυλο, ας ενώσουμε τα χέρια για να διαμορφώσουμε μια καινούργια που θα σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα και το κλίμα της γης, θα προάγει την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Σε κάθε άλλη περίπτωση απλώς θα περιμένουμε την επόμενη παγκόσμια κρίση να ξεσπάσει επάνω μας.

Η ζωή εκεί έξω δεν είναι project. Ας την αδράξει ο καθένας και η καθεμιά από τη μεριά του, μέσα σε όλη την πολυπλοκότητα και την αυξανόμενη αβεβαιότητα, με μπούσουλα αξίες και όραμα ένα πιο δίκαιο, πράσινο και ειρηνικό κόσμο. Το όραμα δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα εκτός αν επιλέξουμε να το κάνουμε!

Νίκος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής, Greenpeace

By Higgs

Μαθήματα ηγεσίας σε περίοδο καραντίνας

Όλοι συζητάμε το τελευταίο διάστημα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στον τρόπο εργασίας μας εξαιτίας της καραντίνας. Πόσο έτοιμοι ήμασταν τεχνολογικά για εξ αποστάσεως εργασία; Ποιες ήταν οι διαφορετικές απαιτήσεις στο συντονισμό ομάδων; Ποιες συμπεριφορές χρειάστηκε να τροποποιήσουμε ή να υιοθετήσουμε κατά τη διάρκεια των «εικονικών» συναντήσεων; Πώς διαχειριστήκαμε το χρόνο μας και τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής; Στο άρθρο αυτό η ερώτηση που θέτω είναι: υπάρχουν μοντέλα και στυλ ηγεσίας που ήταν πιο ενδεδειγμένα και ως εκ τούτου αποτελεσματικότερα από άλλα στην περίοδο της καραντίνας;

Πολλοί, υποστηρίζουν ότι ένα αυταρχικό στυλ ηγεσίας είναι η αυτονόητη επιλογή καθώς σε καταστάσεις κρίσεων απαιτείται γρήγορη λήψη αποφάσεων και αυστηρή γραμμή εποπτείας που ένας δημοκρατικός τρόπος διοίκησης δεν θα επέτρεπε. Άλλοι προκρίνουν το ηρωικό μοντέλο ηγεσίας, που χαρακτηρίζεται από την βαθιά δέσμευση της ηγέτιδας ή του ηγέτη με τον οργανισμό και την αποστολή του και μια εσωτερική δύναμη και πεποίθηση ότι «θα τα καταφέρουμε», η οποία κρατά ζεστό το κοινό όραμα και παρέχει ασφάλεια στην ομάδα ότι ο άνθρωπος που ηγείται θα βρίσκεται εκεί αντέχοντας ό,τι κι αν συμβεί. Όμως, αν ρωτήσουμε τους εργαζόμενους και τους εθελοντές μας τι είναι αυτό που είχαν ανάγκη την περίοδο αυτή, δεν θα μας πουν έναν στρατηγό που θα τους δίνει εντολές και θα τους ελέγχει στενά αν τις έχουν εκτελέσει ούτε μια σούπερ-ηρωίδα που θα αποποιείται την ανθρώπινη φύση της και θα τους καλεί να την μιμηθούν και να γίνουν κι εκείνοι μικροί σουπερ-ήρωες και ηρωίδες. Αυτό που είχαν ανάγκη είναι μεταξύ άλλων τρεις ποιότητες και χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν στο μοντέλο της συμπεριληπτικής ηγεσίας. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά;

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: Η αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας με την «εικονική» μειώνει τη δυνατότητα «κοινωνικού ελέγχου» και κατανόησης των γεγονότων και αυξάνει τα ρίσκα συγκρούσεων μεταξύ συνεργατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και το ρίσκο ασάφειας λόγω της δυσκολότερης οριοθέτησης των ρόλων. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι προαπαιτούμενο κάθε αποτελεσματικής ηγεσίας, στην περίπτωση όμως της εξ αποστάσεως εργασίας, όπως αποδείχτηκε και από έρευνα σε 12,000 εργαζόμενους, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

ΑΥΤΟ-ΜΕΡΙΜΝΑ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Σε αντίθεση με τον δεσποτισμό και την αυταπάρνηση του αυταρχικού και ηρωικού μοντέλου αντίστοιχα, οι συμπεριληπτικοί ηγέτες φροντίζουν την ατομική τους ψυχική και σωματική υγεία, διατηρούν την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, δεν φοβούνται να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες τους και να εξασφαλίσουν όλα τα παραπάνω για όλα τα μέλη της ομάδας τους. Η αναγνώριση ότι όλο αυτό δεν συμβαίνει εκεί έξω αλλά συμβαίνει και σε μας, ότι καθένας και καθεμιά μας έχουμε διαφορετικά αντανακλαστικά και ανάγκες και η εξασφάλιση ότι οργανισμός σέβεται τις ιδιαιτερότητες και μας παρέχει την ανάλογη στήριξη που χρειαζόμαστε είναι κομβικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ: Τακτικότερες και συντομότερες συναντήσεις, εξασφάλιση ότι οι διαφορετικές φωνές θα έχουν το χώρο και θα ακουστούν και συνεχής ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των ενεργειών και του τρόπου ανταπόκρισής μας στην κρίση είναι συνθήκες που πρέπει να εξασφαλίζονται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλους μαζί! Είναι το χτίσιμο των ηγετικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, η εμπιστοσύνη, αλλά και ένα αυστηρό σύστημα λογοδοσίας προς όλες τις κατευθύνσεις που επιτρέπει την αποκέντρωση των αποφάσεων.

Όπως είναι φανερό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι επιθυμητά μόνο σε μια έκτακτη κατάσταση, όπως αυτή της καραντίνας, αλλά αποτελούν βασικές ποιότητες της ηγεσίας σε οποιαδήποτε περίοδο και συνθήκη. Το επόμενο διάστημα, για κάποιους είναι ταυτόσημο με «επιστροφή στην κανονικότητα». Για τους συμπεριληπτικούς ηγέτες είναι η ευκαιρία να μετατρέψουν την πρόσφατη εμπειρία σε γνώση, να δημιουργήσουν μια νέα καθημερινότητα εισάγοντας εργαλεία και μεθόδους που δούλεψαν την προηγούμενη περίοδο και πάνω από όλα να ξαναδούν μαζί με ολόκληρο τον οργανισμό, την αποστολή και τη στρατηγική τους κατεύθυνση μέσα από τα νέα δεδομένα.

Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάς

By Higgs

ngoHeroes_Επιλογές Καριέρας στην Κοινωνία των Πολιτών

Το HIGGS και η οργάνωση Civil Act δημιούργησαν την 1η πλατφόρμα υπηρεσιών εύρεσης εργασίας με το όνομα ngoHeroes που έχει ως βασικούς στόχους τη σύνδεση του 3ου τομέα με τους κατάλληλους επαγγελματίες και την ενίσχυση του επαγγελματισμού στο οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα εστιάζει αποκλειστικά στο οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα και επιδιώκει να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ όσων επιθυμούν να εργαστούν σε μία οργάνωση με κοινωφελή χαρακτήρα, καθώς και των οργανώσεων που επιδιώκουν να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο για την κάλυψη μίας θέσης απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του ngoHeroes είναι:

 • Βελτίωση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων ΜΚΟ με εξειδικευμένο-κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του 3ου τομέα
 • Σύνδεση του ανθρωπίνου δυναμικού με τις υφιστάμενες ΜΚΟ
 • Βελτίωση της απορρόφησης και της αξιοποίησης κατάλληλων επαγγελματιών
 • Αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου και της βιωσιμότητας των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τις ΜΚΟ
 • Ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των ΜΚΟ
 • Μείωση των κενών που αφήνει η κρατική μέριμνα
 • Αύξηση των επενδύσεων στον 3ο τομέα

Πιστεύουμε ότι θα βρείτε αυτή την πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ngoheroes.gr για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρονται (θέσεις εργασίας, συμβουλές καριέρας, νέα, και πολλά άλλα), τόσο για τις οργανώσεις που αναζητούν τους κατάλληλους συνεργάτες, όσο και για τους ιδιώτες που επιθυμούν να εργαστούν σε μια οργάνωση με κοινωφελή χαρακτήρα.

Δημιουργήστε το προφίλ σας σήμερα!

Για επιπλέον πληροφορίες, απορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να καλέσετε στο  211 411 6300, να στείλετε email στο [email protected]ngoheroes.gr και να ακολουθήσετε το λογαριασμό Ngo Heroes στο Facebook.

1 2 3 4 29