By Higgs

Συνάντηση του Campfire Innovation

06 Ιουνίου 2019: Το Campfire Innovation διοργάνωσε την τελευταία συνάντηση της σειράς συζητήσεων Smart Aid Gathering για την περίοδο 2018-19, με θεματική “Self Advocacy & Active Participation”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε παραδείγματα δράσεων από την ίδια την προσφυγική και μεταναστευτική κοινότητα για την ενσωμάτωση στην κοινωνία και τη δίκαιη μεταχείρησή τους. Βασικοί ομιλητές ήταν το Generation 2.0 και το Syrian Greek Youth Forum, ενώ συμμετείχαν αντιπρόσωποι από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και την ένωση United African Women.

Σημαντικό σημείο σε αύτη την συζήτηση ήταν η διεύρυνση της αντίληψης για τα μέλη αυτής της κοινότητας ως πολίτες, ακτιβιστές και πάροχοι ανθρωπιστικής βοήθειας, και η ανάγκη για ανάπτυξη γνώσεων και δυνατοτήτων συνηγορίας από τις οργανώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.

By Higgs

Active Citizens Fund: Εκδήλωση Ενημέρωσης & Δικτύωσης 

23 Απριλίου 2019: Πραγματοποιήσαμε μία εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης, όπου παρείχαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ΜΚΟ των προγραμμάτων μας ενημερώθηκαν για μεθοδολογίες συγγραφής της πρότασης από τους έμπειρους ομιλητές μας και είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλες Οργανώσεις.

Ευχαριστούμε τις ομιλήτριες κυρία Λένα Καρακίτσιου και κυρία Μαρία Τσενέ από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη συνεργασία μας.

By Higgs

Το HIGGS στο Youth Fair 2019

08 Μαΐου 2019: Πραγματοποιήσαμε το Βιωματικό Εργαστήρι “NGOs & Youth are Speed-Dating for a Good Cause”  στο Youth Fair 2019, το οποίο είχε ως στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με εμπειρίες, μορφές και δομές των επαγγελματιών της εργασίας με νέους (youth work).

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους, που η επαγγελματική σταδιοδρομία τούς έχει οδηγήσει στις ΜΚΟ, είτε ως ιδρυτές, είτε ως εργαζομένους, και να μάθουν από την εμπειρία τους σχετικά με το πώς λειτουργεί το οικοσύστημα των ΜΚΟ. Έμαθαν για την αξία του HIGGS και των ΜΚΟ στην κοινωνία και ήρθαν σε επαφή, με διαδραστικό τρόπο, με το έργο των ΜΚΟ: GIVMED, Ithaca Laundry, The Tipping Point in Education και Εναλεία.

Ευχαριστούμε την Inter Alia και τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές μας για τη συνεργασία, καθώς και το Σεράφειο Δήμου Αθηναίων για τη φιλοξενία.

By Higgs

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Μυτιλήνη και Χίο

16 & 21 Μαΐου 2019: Πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση «ΜΚΟ & Χρηματοδοτήσεις: Ιδρύματα – Νέες Τάσεις & Εξελίξεις» στη Μυτιλήνη και τη Χίο.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα μεγαλύτερα ενεργά ιδρύματα της χώρας, την τρέχουσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους μία ΜΚΟ μπορεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ευκαιρίες.

Επιπλέον, παρουσιάσαμε τις δωρεάν υπηρεσίες του HIGGS εστιάζοντας στο πρόγραμμα «Accelerator», το οποίο παρέχει καθημερινή υποστήριξη για τη δημιουργία προτάσεων χρηματοδότησης προς εγχώριους και διεθνείς δωρητές, εβδομαδιαία εξειδικευμένα workshops και τακτική επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες για συμβουλές και καθοδήγηση σε νομικά και φοροτεχνικά ζητήματα, καθώς επίσης και θέματα Marketing και Επικοινωνίας.

Ευχαριστούμε θερμά το Mosaik Support Centre στη Μυτιλήνη και το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου στη Χίο για τη φιλοξενία τους.

By Higgs

Η εμπειρία μας από το Διεθνές Πρόγραμμα Ηγεσίας 2019

Το Διεθνές Πρόγραμμα Ηγεσίας (International Visitor Leadership Program – IVLP) που χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό κράτος χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης, καθώς επαγγελματίες από όλο τον κόσμο μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Οι συμμετέχοντες προτείνονται και επιλέγονται ετησίως από τις Πρεσβείες της Αμερικής στις κατά τόπους χώρες.

Φέτος, ήμουν αρκετά τυχερή να προταθώ για να συμμετέχω στο πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση ΜΚΟ» για το IVLP 2019. Η συμμετοχή μου αποτέλεσε ορόσημο στη ζωή μου, καθώς μου προσέφερε γνώσεις, εμπειρίες, με εξέθεσε σε διαφορετικές απόψεις και ιδέες, καθώς και νέους φίλους από όλο τον κόσμο.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την Κοινωνία των Πολιτών στις ΗΠΑ

Η Κοινωνία των Πολιτών στις ΗΠΑ έχει έντονη παρουσία, ποικιλία και ανταπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Οι βασικές θεματικές δραστηριοποίησης των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι: η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τοπική ανάπτυξη, ο πολιτισμός, η έρευνα, η διάχυση της πληροφορίας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η συνηγορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου για τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και της Φιλανθρωπίας (Center on Nonprofit and Philanthropy, The Urban Institute) οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που λειτουργούν στις ΗΠΑ ανέρχονται σε 2,2 εκατ. Από αυτές 1,6 εκατ. είναι εγγεγραμμένες στο Εσωτερικό Σύστημα Εσόδων (Internal Revenue Service) τον εθνικό φορέα που ρυθμίζει και επιβλέπει τον τομέα των ΜΚΟ. Υπολογίζεται ότι περίπου μία εγγεγραμμένη ΜΚΟ αντιστοιχεί σε 200 αμερικανούς πολίτες, κάτι που αποδεικνύει και τη δυναμική του τομέα. Ο τρίτος τομέας στις ΗΠΑ συμμετείχε κατά 5,6% στο ΑΕΠ της χώρας (2016) και απασχολούσε 14,4 εκατ. άτομα (2013). Επίσης, υπολογίζεται ότι 77,4 εκατ. άτομα προσέφεραν εθελοντική εργασία κατά το έτος 2017 (ποσοστό 30,3% του συνολικού πληθυσμού).

Πρόγραμμα και επισκέψεις

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν είκοσι ημέρες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον Π.Κ. στις 4 Μαΐου 2019, όπου συναντηθήκαμε 25 συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες προκειμένου να γνωρίσουμε από κοντά οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαφορετικές συναντήσεις με κρατικές υπηρεσίες, φορείς του ιδιωτικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα με σκοπό να μας παρουσιάσουν τις βάσεις της διαχείρισης των ΜΚΟ.

Στις 9 Μαΐου χωριστήκαμε σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες και η ομάδα, στην οποία συμμετείχα, ταξίδεψε στην πολιτεία του Νέου Μεξικού και συγκεκριμένα στις πόλεις Αλμπουκέρκη και Σάντα Φε. Το Νέο Μεξικό είναι μια πολιτεία που αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, από χαμηλούς δείκτες υγείας, χαμηλούς δείκτες μαθητών που αποφοιτούν από το σχολείο, μέχρι σημαντική μόλυνση φυσικών πηγών. Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται προσπαθούν να καλύψουν με το έργο τους πολλά από τα παραπάνω κενά. Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε πολλές τοπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εργάζονται προκειμένου να επιλύσουν πολλά από τα τοπικά προβλήματα.

Στις 15 Μαΐου ταξιδέψαμε στη Νέα Ορλεάνη στην πολιτεία της Λουιζιάνα, όπου συναντηθήκαμε ξανά και οι 25 συμμετέχοντες μαζί. Στη Νέα Ορλεάνη επισκεφθήκαμε και ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις με πολλούς φορείς σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν αναφορικά με θέματα διοίκησης της οργάνωσης, διαχείρισης εθελοντών και επικοινωνίας. Γνωρίσαμε από κοντά πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών που καταφέρνουν να έχουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινωνίες τους.

Στις 21 Μαΐου ταξιδέψαμε στο Σινσινάτι στην πολιτεία του Οχάιο και πραγματοποιήσαμε επισκέψεις και συναντήσεις με τοπικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και συζητήσαμε για θέματα επικοινωνίας, εύρεσης πόρων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, καθώς και το πώς οι φορείς προωθούν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνικής αλλαγής. Η διάδραση τόσο με τους εκπροσώπους που συναντήσαμε όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ήταν απίστευτη και ήμουν τόσο τυχερή να είμαι μέρος αυτής της εμπειρίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαμε όλοι μαζί, ήταν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σχετικά με το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις με την επιστροφή μας στις χώρες μας μετά από τα όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ήταν μια πολύ πρακτική προσέγγιση και έδωσε την ευκαιρία να συλλογιστούμε ο καθένας τη δική του δουλειά και τους συγκεκριμένους στόχους που έχει.

Η δυνατότητα να μοιραστώ τόσο χρόνο με ανθρώπους από άλλες χώρες με έκανε να διευρύνω τον δικό μου κόσμο, να δω δυνατότητες και ευκαιρίες που δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Παρόλο που ήμασταν 25 εκπρόσωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, με διαφορετικά χρώματα, με διαφορετικές εμπειρίες είχαμε όλοι πλήρη ταύτιση στην προσπάθειά μας μέσα από τη δουλειά μας να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στα όσα κάνουμε προκειμένου ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος.

Αλεξάνδρα Εμιρζά
Deputy Director, HIGGS

By Higgs

Το HIGGS στην Ημερίδα «Πλαστικά Μίας Χρήσης: Σήμερα Κανόνας, Αύριο Εξαίρεση»

6 Μαΐου 2019: Συμμετείχαμε στην Ημερίδα με τίτλο «Πλαστικά Μίας Χρήσης: Σήμερα Κανόνας, Αύριο Εξαίρεση», που διοργάνωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τον δραστικό περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης, που οφείλεται στα πλαστικά μίας χρήσης.

Έχοντας ενεργό ρόλο στην ημερίδα, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Ματιάτου, Υπεύθυνης του προγράμματος Incubator, συντονίσαμε τη συζήτηση των φορέων σχετικά με τις καλές πρακτικές προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε πολύ το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη για την πρόσκληση και τη συνεργασία.

By Higgs

Συνέντευξη: Η Καρδιά του Παιδιού

1. Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της Οργάνωσης;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων με διακριτικό τίτλο, «Η Καρδιά του Παιδιού», είναι ένα πιστοποιημένο Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Είναι ιδρυτικό μέλος και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες, ECHDO (European Congenital Heart Disease Organisation), καθώς και με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, Eurordis. Όραμα του Συλλόγου είναι μια κοινωνία όπου η πολιτεία θα στηρίζει ενεργά και ουσιαστικά τις περιπτώσεις των παιδιών που πάσχουν από Συγγενείς Καρδιοπάθειες μέσω της επιστημονικής έρευνας, της πρόνοιας και της νομοθεσίας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων στηρίζει τις περιπτώσεις των καρδιοπαθών παιδιών σε εθνικό επίπεδο και στα 36 χρόνια λειτουργίας του έχει βοηθήσει ηθικά, οικονομικά και ψυχολογικά πάνω από 5.000 παιδιά επανειλημμένως και ποικιλοτρόπως.

2. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο που χρηματοδοτήθηκε.

Κάλυψη Ιατρικών Εξετάσεων και επεμβάσεων σε άπορα καρδιοπαθή παιδιά. To πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει 75 οικογένειες καρδιοπαθών παιδιών, που πέραν από το πρόβλημα της χρόνιας πάθησης, αντιμετώπιζαν και οικονομικά προβλήματα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που είχαν τεθεί από την αρχή και ήταν εξαιρετικά επιτυχές, αφού τελικά καλύφθηκαν παραπάνω οικογένειες από αυτές που είχαν υπολογιστεί.

3. Ποιές συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στη συγγραφή μίας επιτυχημένης πρότασης προς χρηματοδότηση;

Από την εμπειρία μας, έχουμε δει ότι η συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης  πρέπει  να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, τα εξής στοιχεία: να είναι καλά σχεδιασμένη, να περιγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι της, χωρίς να δημιουργούνται απορίες στον χρηματοδότη για το πρόβλημα που αναμένεται να επιλύσει και να φαίνονται ξεκάθαρα οι τρόποι υλοποίησής της. Επιπλέον, η πρόταση θα πρέπει να δίνει τη λύση για το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να σπαταλούνται πόροι άσκοπα.

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS;

Η συμμετοχή μας στο HIGGS μας βοήθησε πάρα πολύ, καθώς μας υπέδειξε  νέους τρόπους προσέγγισης των δωρητών, μας εκπαίδευσε σε τομείς που χρειαζόμασταν καθοδήγηση και μας έδωσε ώθηση να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με άλλες ΜΚΟ, Ιδρύματα και Φορείς. To HIGGS μας έδωσε τα εργαλεία και τις γνώσεις για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση και οργάνωση των κύκλων εργασιών μας. Οι λύσεις που μας δόθηκαν από το HIGGS ήταν άμεσες και αποτελεσματικές. Για παράδειγμα, μετά τη συμμετοχή μας στο Accelerator, παρατηρήσαμε ότι η προσέγγιση των δωρητών ήταν πιο εύκολη και πιο άμεση. Μπορούσαμε να παρουσιάσουμε πιο αποτελεσματικά το έργο και τις δράσεις μας.

5. Γιατί θα συμβουλεύατε κι άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Το πρόγραμμα Accelerator προσφέρει στις οργανώσεις μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαίδευσης και λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΜΚΟ. Καλύπτει όλο το φάσμα των θεματικών που σχετίζονται με τις ΜΚΟ. Παράλληλα όλα αυτά διαδραματίζονται σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον που ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τη  συνεργατικότητα και ο συντονισμός αυτός γίνεται από ανθρώπους με άριστη γνώση του αντικειμένου και με πολλή αγάπη και πάθος για αυτό που κάνουν. Το πρόγραμμα σε βοηθάει να κατανοήσεις ότι με τη σωστή καθοδήγηση και με τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου, μπορείς να καλύψεις οποιαδήποτε ανάγκη της ομάδας που εκπροσωπείς.

6. Ποιά είναι τα επόμενα βήματά σας;

Ο Οργανισμός μας έχει ως κοντινούς στόχους και προσπαθεί να επιτύχει: την αμεσότητα και ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα των γονέων για βοήθεια, την ενημέρωση και ψυχολογική στήριξη, την προώθηση του έργου του Πανελλήνιου Συλλόγου, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω εκδηλώσεων, ενεργειών και δράσεων. Παράλληλα, αποσκοπεί στην εξεύρεση πόρων και χορηγιών που θα στηρίξουν όλες αυτές τις δράσεις και τέλος, στη στελέχωση της ομάδας εθελοντισμού.

By Higgs

Συνέντευξη: Εθελοντική Διακονία Ασθενών

1. Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της Οργάνωσης;

Η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» από το 2003 ως άτυπη εθελοντική ομάδα και από το 2007 ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, έχει προσφέρει περισσότερες από 420.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς σε 2.212 μοναχικούς ασθενείς (ενήλικες και παιδιά με εισαγγελική εντολή ή εγκαταλελειμμένα) με τους 2.144 εκπαιδευμένους εθελοντές της.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν:
1. Ατομικές «διακονίες»
Καθημερινά υποστηρίζουμε μοναχικούς ασθενείς-ενήλικες και παιδιά, με εκπαιδευμένους εθελοντές (9 ώρες / ημέρα – 270 ώρες / μήνα σε κάθε ασθενή).
2. Δημιουργική Απασχόληση
Απασχολούμε δημιουργικά τα παιδιά στα Νοσοκομεία Παίδων με χειροτεχνίες, ζωγραφιές και παιχνίδια.
3. Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγούμε με εθελοντές ηθοποιούς, κλόουν και εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού για τα νοσηλευόμενα παιδιά.
4. Συνοδεία
Συνοδεύουμε και εξυπηρετούμε μοναχικούς ασθενείς σε γραφειοκρατικά θέματα.
5. Επισκέψεις Αγάπης
Επισκεπτόμαστε με αγάπη μία φορά την εβδομάδα τους νοσηλευόμενους.
6. Διακονία Κατ’ Οίκον
Κάλυψη αναγκών στοιχειώδους φροντίδας σε μοναχικούς ενήλικες κατ’ οίκον.
7. Φιλοξενία Κατ’ Οίκον
Φιλοξενία συγγενών ασθενών από επαρχία με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Στην «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση αξιόπιστων, καταρτισμένων και οριοθετημένων εθελοντών. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται για τους νέους εθελοντές:
Α) Θεωρητική Εκπαίδευση: 15 ώρες εκπαίδευσης από επιστημονικούς συνεργάτες της «Διακονίας».
Β) Πρακτική Εκπαίδευση: 4 βάρδιες («διακονίες») μαζί με παλαιότερο/έμπειρο εθελοντή.
Στοχεύοντας στην εποπτεία, την υποστήριξη, τη διαχείριση των δυσκολιών και την συνεχή εκπαίδευση των εθελοντών στη διάρκεια της προσφοράς τους, εξασφαλίζουμε την:
• Καθημερινή παρουσία Κοινωνικών Λειτουργών της «Διακονίας» στα Νοσοκομεία.
• Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης, 365 ημέρες το χρόνο για τους εθελοντές.
• Λειτουργία Ομάδων Στήριξης των εθελοντών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με 14 Νοσοκομεία στην Αττική.

2. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο που χρηματοδοτήθηκε.

Μέσω της δράσης μας εντοπίσαμε τις ανάγκες που ανακύπτουν από τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών παιδιών με πολυήμερη φιλοξενία στα τρία νοσοκομεία παίδων Αττικής λόγω εισαγγελικής εντολής. Ως εκ τούτου, καταρτίσαμε πρόταση με στόχο την υποστήριξη 230 εξ’ αυτών με εκπαιδευμένους εθελοντές, για τη περίοδο ενός έτους. Η πρόταση έργου κατατέθηκε και πλέον υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

3. Ποιές συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στη συγγραφή μίας επιτυχημένης πρότασης προς χρηματοδότηση;

Είναι πολλά τα σημεία, στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κανείς και τα οποία θα άξιζαν προσοχής για την επιτυχία μιας πρότασης χρηματοδότησης. Εξ’ αυτών ως πιο σημαντικά αξίζει να αναφερθούν τα κάτωθι:
1. Αναλυτική/λεπτομερής Διερεύνηση αναγκών
2. Καλή συνεργασία ομάδας
3. Εναλλακτικό σχέδιο
4. Μετρήσιμα αποτελέσματα
5. Ανάλυση ρίσκου

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS;

Η συμμετοχή στελεχών του φορέα μας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS συνέβαλε σε υψηλό βαθμό στην ωρίμανση της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής χρηματοδοτικής πρότασης. Συγκεκριμένα, υπήρξε εκπαίδευση, ανάλυση, αλλά και συμβουλή από έμπειρα στελέχη σε κάθε υποτομέα, η συνεργασία με τα οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου αιτήματος χρηματοδότησης. Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξουν νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές σε υποτομείς του έργου του φορέα μας, όπως η προβολή και η προσέγγιση χορηγών.

5. Γιατί θα συμβουλεύατε κι άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Η συμμετοχή στελεχών ενός φορέα σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπως είναι το Accelerator του HIGGS, θα προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης ανάπτυξης αυτού σε ένα σύνολο τομέων του έργου του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου και τη συνακόλουθη επίτευξη των μικρών ή μεγάλων στόχων που έχει θέσει.

6. Ποιά είναι τα επόμενα βήματά σας;

Οι ανάγκες των μοναχικών ασθενών και των παιδιών που είναι εγκαταλελειμμένα ή με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία δυστυχώς αυξάνονται. Παράλληλα, η παρουσία δίπλα τους ανθρώπων που προσφέρουν από το περίσσευμα της ψυχής τους με την κατάλληλη εκπαίδευση και συντονισμό καθίσταται σχεδόν απαραίτητη τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Έτσι στην «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» συνεχίζουμε με τεταμένους ρυθμούς το έργο μας για την επίτευξη του όραματός μας: «Kανένας συνάνθρωπός μας να μην αντιμετωπίζει μόνος του το βάρος της ασθένειας, της εγκατάλειψης, και της μοναξιάς γιατί ο καθένας μας έχει δικαίωμα στην υποστηρικτική παρουσία και αγάπη ενός ανθρώπου δίπλα του, ανεξάρτητα από κάθε είδους διαχωρισμό». Μέχρι το όραμα να γίνει πραγματικότητα, στόχος μας είναι η Εθελοντική Διακονία Ασθενών να αποτελέσει φάρο ευαισθητοποίησης στο πνεύμα και τις αρχές του εθελοντισμού και στη φροντίδα των μοναχικών και εγκαταλελειμμένων συνανθρώπων μας. Στην πορεία υλοποίησης του οράματός μας είμαστε ευγνώμονες στους υποστηρικτές αυτού.

By Higgs

Συνέντευξη: ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

1. Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της Οργάνωσης;

Καταγράφοντας, αλλά και βιώνοντας καθημερινά την επιτακτική ανάγκη για δράση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς καρκίνου και το οικείο περιβάλλον τους, δημιουργήθηκε το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ.

Το ΑΓΓΙΓΜΑ απευθύνεται σε ογκολογικούς ασθενείς. Ιδρύθηκε με κύρια επιδίωξη να μετέχει ενεργά και να συμβάλλει στην κοινωνική, ψυχολογική, συναισθηματική, πνευματική και ιατρική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, μέσα από την ενημέρωση, τη γνώση και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού. Καινοτομία μας, είναι η παροχή 2ης γνωμάτευσης και η εξασφάλιση 2ης γνώμης και στο κομμάτι των βιοψιών, εντελώς δωρεάν, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση και στην εξατομικευμένη κοινωνική υποστήριξη των ασθενών, καθώς και στην υποστήριξη ασθενών απομακρυσμένων περιοχών.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε δυναμικά και μας βρίσκει πλέον και στον χώρο του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΓΟΝΚ), γεγονός που μας κάνει πολύ περήφανους, καθώς είμαστε ο πρώτος σύλλογος που πήρε έγκριση για λειτουργία μέσα σε κρατικό νοσοκομείο, εκεί δηλαδή που χτυπά η καρδιά του προβλήματος.

Καθημερινά πλέον, δεχόμαστε 27-35 αιτήματα, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις δωρεάν δράσεις και τα προγράμματά μας, όπως ενδεικτικά:

  • Δράσεις Ενημέρωσης & Πρόληψης
  • Καρκίνος & 3η Ηλικία
  • Θεραπευτική Αγκαλιά

Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στον ασθενή και την οικογενειά του που δοκιμάζονται και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στις υπάρχουσες κρατικές δομές. Μήνυμα και όραμά μας είναι “Αγαπώ τη Ζωή! Ενημερώνομαι & Προλαμβάνω!” και στόχος μας είναι να διαδώσουμε το μήνυμά μας αυτό μέσα από τις δράσεις μας.

2. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο που χρηματοδοτήθηκε.

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ αγαπάμε την ζωή και πιστεύουμε ότι η Ζωή είναι γιορτή και σαν γιορτή θα πρέπει να την ζούμε κάθε μέρα. Αγαπώ όμως σημαίνει νοιάζομαι και το ΑΓΓΙΓΜΑ δημιουργήθηκε για να σταθεί δίπλα στον ογκολογικό ασθενή στη δύσκολη διαδρομή μετά την διάγνωση. Με αγάπη και σεβασμό γινόμαστε συνοδοιπόροι και προσπαθούμε να συμβάλλουμε να δημιουργηθούν νέες ισοροπίες στην οικογένεια και στη ζωή του ασθενή. Στο άκουσμα «δεν γίνεται» οπλιζόμαστε με επιμονή και υπομονή γιατί εμείς οφείλουμε να προσπαθήσουμε.

Οι ανάγκες όμως των ασθενών σήμερα, δεν αφορούν μόνο στη θεραπεία τους. Μπορεί το σώμα να δοκιμάζεται, όμως μαζί δοκιμάζεται και η ψυχή, αλλά και οι ισορροπίες στην οικογένεια. Μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμά μας «Εξατομικευμένης Κοινωνικής Υποστήριξης», οι εθελοντές μας στέκονται δίπλα στον ασθενή και την οικογένειά του και αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση διαδικασιών που επιβαρύνουν τον ασθενή και την οικογένεια ψυχολογικά και οικονομικά και ο ασθενής μπορεί να αφοσιωθεί 100% στην θεραπεία του και στην δημιουργία νέων ισορροπιών μέσα στην οικογένεια μετά την διάγνωση.

Για το πρόγραμμα αυτό λάβαμε το Χρυσό βραβείο στα Healthcare Business Awards 2018 και έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας το Ίδρυμα The Hellenic Initiative, το οποίο ανέλαβε την χρηματοδότηση μισθοδοσίας του Διαχειριστή Έργου μας για 12 μήνες.

3. Ποιές συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στη συγγραφή μίας επιτυχημένης πρότασης προς χρηματοδότηση;

Η συγγραφή μιας πρότασης προς χρηματοδότηση δεν διαφέρει από τη συγγραφή ενός καλού μυθιστορήματος. Η πρότασή μας οφείλει να έχει στοιχεία μυθιστορήματος, αλλά και να αποπνέει εμπειρία και τεχνογωσία. Να είναι πρωτότυπη, απτή και κατανοητή, να εξάπτει την φαντασία του αξιολογητή, να μη δημιουργεί κενά, να διαφωτίζει τις όποιες αμφιβολίες του δημιουργούνται. Μια ώριμη πρόταση πρέπει να βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα αγοράς να αναδεικνύει το πρόβλημα και να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις.

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS;

Το ΑΓΓΙΓΜΑ συμμετείχε στον 2ο κύκλο του Accelerator και μπορεί να μην πήραμε χρηματοδότηση για την πρόταση που δουλεύαμε, αλλά θεωρώ ότι μόνο κερδισμένοι βγήκαμε από τη συμμετοχή μας αυτή. Η γνώση για το σωστό στήσιμο, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης, την οργάνωση, τη σωστή χρήση εργαλείων ήταν πολύτιμα εφόδια και θα λέγαμε ότι είναι και σημαντικότερα από οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Μέσα από την εκπαίδευση που λάβαμε, μάθαμε να αξιολογούμε σωστά τις ανάγκες, να κάνουμε σωστό σχεδιασμό, να γίνεται βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (εθελοντές, pro bono υπηρεσίες και άλλα πολλά – πάρα πολλά)  και αυτό το βιώνουμε καθημερινά. Οπότε σας ευχαριστούμε από καρδιάς και συνεχίστε δυνατά!

5. Γιατί θα συμβουλεύατε κι άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Γιατί η γνώση είναι δύναμη!

6. Ποιά είναι τα επόμενα βήματά σας;

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ δημιουργήθηκε για να είναι εκεί στα δύσκολα, και μαζί – χέρι με χέρι – να προχωρήσουμε με τους ογκολογικούς ασθενείς στη δύσκολη διαδρομή μετά την διάγνωση.

Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στο σχεδιασμό νέων συνεργασίων και δράσεων και στην οργάνωση της “2ης Ημέρας Αιμοδοσίας” που διοργανώνεται υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών των ογκολογικών ασθενών τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου (09.00 έως 13.30) στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς “ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ” και έπεται συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι!

By Higgs

Συνέντευξη: ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ

1. Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της Οργάνωσης;

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ είναι η Νεφέλη. Είναι και ο Αντώνης και η Βάσια και η Φωτεινή και ο Νίκος. Είναι κάθε παιδί ή έφηβος που νοσεί με καρκίνο στην Ελλάδα. Είναι ο τρόπος τα παιδιά αυτά και εμείς, οι οικογένειες τους, να μιλήσουμε ανοιχτά για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Από τα πιο απλά πράγματα, π.χ. την υγιεινή των χεριών που διασφαλίζει τον περιορισμό των λοιμώξεων, που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των παιδιών που βρίσκονται σε θεραπεία, μέχρι τα πιο πολύπλοκα, όπως η προαγωγή της κλινικής έρευνας στη χώρα μας και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη της οικογένειας του παιδιού που νοσεί, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ μάχεται προκειμένου ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και με σκοπό να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σύμμαχοι, ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή.

Οι στόχοι μας:
• Στηρίζουμε το επιστημονικό-ερευνητικό έργο της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Αιματολογικής Μονάδας, του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», συγκεντρώνοντας πόρους για στήριξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
• Ενημερώνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, της πρώτης και μόνης έως σήμερα «πύλης» ενημέρωσης για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
• Διεκδικούμε την εκπροσώπηση των οικογενειών παιδιών και εφήβων με καρκίνο σε διεθνείς οργανώσεις.

2. Πείτε μας λίγα λόγια για την καμπάνια crowdfunding που υλοποιήσατε.

Η πρώτη μας crowdfunding καμπάνια δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η δεύτερη όμως πήγε πολύ καλά και καταφέραμε να πιάσουμε τον στόχο μας. Το θέμα της καμπάνιας μας ήταν η ψυχολογική υποστήριξη γονέων μετά τη θεραπεία των παιδιών τους, που νόσησαν με καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ο οικονομικός μας στόχος ήταν 3.000 ευρώ και το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 3.237 ευρώ από 46 δωρητές! Η Ομάδα Γονέων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε δυναμικά για όλη τη χρονιά!

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στην προετοιμασία μιας επιτυχημένης καμπάνιας crowdfunding;

Η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για εμάς. Να μάθει ο ενδιαφερόμενος τι είναι το crowdfunding, πώς λειτουργεί, τους όρους και τους κανόνες. Ο σχεδιασμός της καμπάνιας είναι το επόμενο σημαντικό βήμα και η καθημερινή επικοινωνία με τις σχετικές πλατφορμές. Το crowdfunding είναι μια «ζωντανή» καμπάνια επικοινωνίας με υποψηφίους δωρητές, που δεν γνωρίζουμε όμως το προφίλ τους.

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS;

Μέσα από το πρόγραμμα Accelerator εκπαιδευτήκαμε. Γνωρίσαμε νέες τεχνικές, αποκτήσαμε νέα εργαλεία προκειμένου να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Κάναμε την αυτοκριτική μας, σχεδιάσαμε νέα στρατηγική, βάλαμε νέους στόχους, γίναμε καλύτεροι. Υλοποιήσαμε τρία projects μας, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από προγράμματα και χορηγίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ιδρυμάτων, που γνωρίσαμε στο πρόγραμμα Accelerator.

5. Γιατί θα συμβουλεύατε κι άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Για όλα τα παραπάνω και για έναν ακόμη λόγο: στην Ελλάδα ο Μη Κερδοσκοπικός Τομέας μπορεί και πρέπει να γίνει η επόμενη Αγορά Εργασίας. Ο Μη Κερδοσκοπικός Τομέας έχει κανόνες, έχει όρους, απαιτεί αποτελέσματα, αμείβει, αναπτύσσεται, επενδύει. Χρειαζόμαστε υγιείς οντότητες που θα εξασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική τους βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε στελέχη που θα μας φέρουν πιο κοντά στην εκπλήρωση της αποστολής μας. Και κυρίως, θα μας κάνει όλους να αντιληφθούμε ότι ο σκοπός μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης είναι μέσα από την εκπλήρωση της αποστολής της να καταστήσει μη αναγκαία την παρουσία της.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Να αναπτυχθούμε χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που αποκτήσαμε μέσα από την εκπαίδευσή μας στο HIGGS. Το τριετές πλάνο στρατηγικής και ανάπτυξης, που είχαμε θέσει το 2017 έχει πετύχει τους στόχους του και συνεχίζουμε για την επόμενη τριετία.

1 3 4 5 6 7 26