By Higgs

Φορολογία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος ΜΚΟ

Την τελευταία διετία υπάρχει μια έντονη συζήτηση εντός των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις της πρόσφατης αναθεώρησης, επί τα χείρω, του φορολογικού πλαισίου δωρεών προς ΜΚΟ. Η συζήτηση εστιάζει στην αποσαφήνιση του μεγέθους της αρνητικής επίδρασης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας επί των δωρεών προς τις τοπικές ΜΚΟ, κανείς σχεδόν, όμως, δεν αμφιβάλλει για το ότι θα υπάρξει αρνητική επίδραση – θεωρείται δεδομένη. Αντίστοιχα, δεκάδες αναλύσεις των υφιστάμενων νομοθετικών πλαισίων για τον Τρίτο Τομέα στην Ευρώπη σημειώνουν τη θετική διάσταση των προνοιών του γαλλικού φορολογικού συστήματος βάσει των οποίων ένας δωρητής μπορεί να έχει έκπτωση φόρου έως και 66% του ύψους των ετήσιων δωρεών του προς [γαλλικές] ΜΚΟ.

Ας δούμε και τι συμβαίνει στη χώρα μας, όπου πλήθος ερευνών σημειώνουν ότι η τάση των Ελλήνων για προσφορά χρημάτων, αλλά και χρόνου είναι αδύναμη και εν γένει δεν φαίνεται να διακατεχόμαστε από [χρηματική] αλληλεγγύη προς τρίτους, εκτός ίσως εντός των ορίων της οικογένειας. Αν και οι μετρήσεις δείχνουν βελτίωση, αυτή δεν εμφανίζεται ως καθολική ούτε και με αξιοσημείωτη ένταση, πέρα από κατά καιρούς κορυφώσεις. Σε γενικό επίπεδο έχουμε ένα φορολογικό πλαίσιο όχι πολύ θετικό αλλά ούτε και ιδιαίτερα αρνητικό. Ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζει το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2019 η παρούσα κυβέρνηση αύξησε την πιθανή έκπτωση φόρου από δωρεές, από το 10% στο 20% δηλαδή του ύψους των δωρεών, πάντα υπό κάποιες προϋποθέσεις. Πόσο ακούστηκε αυτή η προς το καλύτερο αλλαγή; Πόσες οργανώσεις προχώρησαν σε σχετική ενημέρωση των υφιστάμενων δωρητών τους; Η δική μας, εμπειρική και συνοπτική, έρευνα δεν κατέγραψε ουσιαστικές προσπάθειες και εκτιμούμε ότι η σχετική πρόνοια είναι έως και άγνωστη στους περισσότερους φορολογουμένους.

Θα ήταν, όμως, αρκετή η ενημέρωση για να αυξηθούν οι δωρεές; Το πιθανότερο όχι. Και αυτό γιατί από την άλλη πλευρά, στο πιο πρακτικό της κομμάτι, η εν λόγω αλλαγή ίσως είναι και άνευ ουσίας. Γιατί αυτό; Γιατί η τακτική της φορολογικής αρχής είναι οι φολορογικές δηλώσεις οι οποίες εμπεριέχουν συμπληρωμένους τους σχετικούς κωδικούς προς διεκδίκηση της σχετικής έκπτωσης αντιμετωπίζουν την ισχυρή πιθανότητα, νομοτέλεια κατά κάποια λογιστικά γραφεία, κλήσης για έλεγχο και μετέπειτα εκκαθάρισης. Με άλλα λόγια, αν δωρίσεις και εντάσεσαι στο δικαιώμα έκπτωσης και το δηλώσεις, πρέπει να περάσεις από την αρμόδια ΔΟΥ με όλα τα σχετικά παραστατικά. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί η φορολογική αρχή θέλει να ακυρώσει επί της ουσίας τη σχετική δυνατότητα, αν και σε μεγάλο βαθμό μπορεί και να το προκαλεί αυτό. Φαίνεται ότι οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση καθώς τα προηγούμενα χρόνια, με το ισχύον φορολογικό «μπόνους» να είναι στο 10%, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι δηλωθείσες δωρεές προς ΜΚΟ! Πρόκειται φυσικά για μια πλασματική αύξηση σε ένα μεγάλο μέρος της που αφορά πιθανά σε κακοπροαίρετη χρήση του μέτρου, δηλώνοντας ποσά στους σχετικούς κωδικούς ενώ οι δυνατότητες ελέγχου από πλευράς πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής αρχής είναι μικρές. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η νέα διάταξη, όσο ευνοϊκή και αν είναι, εν πολλοίς μπορεί να ακυρωθεί από την πρακτική των φυσικών ελέγχων από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Εδώ έρχεται και άλλη μια φορά η επιτακτική ανάγκη για ένα νομοθετικό πλαίσιο για το οικοσύστημα των ΜΚΟ. Η πρακτική του να καίγονται μαζί με τα ξερά και τα χλωρά μπορεί να αποτραπεί με τη θέσπιση ενός ενιαίου μητρώου ΜΚΟ στο οποίο θα εγγράφονται όσες οργανώσεις τηρούν κάποιες πρώτες προδιαγραφές, λειτουργίας και διαφάνειας κυρίως. Τα μέλη του μητρώου αυτού θα ταυτοποιούνται αυτόματα από τα συστήματα της εφορίας και για αυτές το ισχύον πλαίσιο φοροεκπτώσεων θα εφαρμόζεται αυτόματα, ενώ θα μπορεί στη βάση αυτή να γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση των δωρεών που δηλώθηκαν και από τα δύο μέρη (δωρητές – ΜΚΟ), όπως ακριβώς συμβαίνει με τα τιμολόγια για τα νομικά πρόσωπα.

Ένα τέτοιο ενιαίο μητρώο προφανώς θα έχει και άλλες θετικές επιδράσεις στο οικοσύστημα των ΜΚΟ. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλες οι πλευρές αντλώντας από τις συζητήσεις σε άλλες χώρες, για το πώς τελικά, έχει και το κράτος, δηλαδή η κοινωνία η ίδια, ένα μερίδιο ευθύνης για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της συμμετοχής σε δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, σε αυτά τα μαγικά πράγματα που συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνηθέστερα από υποστελεχωμένες (σε έμμισθο προσωπικό και εθελοντές) και υποχρηματοδοτούμενες οργανώσεις.

Σωτήρης Πετρόπουλος,
Διευθυντής, HIGGS

By Higgs

Erasmus+: VIRAL for Local Communities

Το HIGGS σε συνεργασία με άλλους 4 εταίρους από την Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο VIRAL “Virtual Intercultural Reality Active Learning for local communities”, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο και φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα που στόχο έχει την εισαγωγή της εικονικής πραγματικότητας ως μέθοδο διδασκαλίας ξένων γλωσσών και ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπέρβαση πολιτιστικών εμποδίων και αμοιβαίας δυσπιστίας σε τοπικές κοινότητες.

Το έργο απευθύνεται σε μικρότερες κοινότητες στις οποίες τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα η συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, όπου δημιουργούνται αισθήματα δυσπιστίας και φόβου. Σκοπός, λοιπόν, του έργου είναι η δημιουργία ενός TOOLBOX, το οποίο θα περιλαμβάνει χρήσιμα τεχνικά εργαλεία και έναν οδηγό διδασκαλίας, διαθέσιμα και προσβάσιμα από σχολεία, δημόσιους φορείς, κέντρα υποδοχής και από όσους ασχολούνται εν γένει με την εκπαίδευση και την ένταξη.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Ιταλία: Nkey Srl, University for Foreigners of Perugia
  • Ελλάδα: HIGGS
  • Πολωνία: CEBS
  • Ρουμανία: ASPES

Πηγή χρηματοδότησης: European Commissions’ Programme Erasmus+, within Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action: Strategic partnership for youth.

By Higgs

Προς ένα θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ

Οι περισσότεροι, και ειδικά οι παλαιότεροι, γνωρίζουν καλά τις αρνητικές συνέπειες της μη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου που να ορίζει σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, ανάμεσα σε άλλα, προβληματική προβολή, στηλίτευση του χώρου, συχνές τριβές με κρατικές υπηρεσίες.

Θα έπρεπε να υπάρχει, λοιπόν, καθολική τοποθέτηση υπέρ ενός καλύτερα ρυθμισμένου πλαισίου το οποίο να ενισχύει τη διαφάνεια και να αναδεικνύει εν τοις πράγμασι το πολύτιμο έργο που προσφέρεται από το οικοσύστημα.

Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες ελάχιστες, ξεκάθαρες κατευθύνσεις:

Α) Αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου που διαδραμάτισε και διαδραμματίζει ο τομέας εντός της ελληνικής κοινωνίας

Ο χώρος, αν και ιδιαίτερα κρίσιμος για τη σταθερότητα εντός της ελληνικής κοινωνίας, ειδικά κατά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, έχει λοιδοριθεί από πολλούς εντός της πολιτικής σκηνής και του κράτους, σε όλα, δε, τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό. Μια εισηγητική έκθεση που θα σημειώνει εμφατικά το απαραίτητο της παρουσίας και ενεργοποίησής μας, θα δίνει το μήνυμα ότι, κόντρα σε συχνές, αντίθετες αλλά και ταυτόχρονα εν πολλοίς ατεκμηρίωτες, τοποθετήσεις, οι ΜΚΟ στην Ελλάδα παρέχουν σημαντικό έργο.

Β) Διαμόρφωση ενός ενιαίου μητρώου το οποίο θα επικαιροποιείται

Τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο δεν υπάρχει ομοφωνία επί του ποιες ορίζονται ως ΜΚΟ και πόσες είναι. Αυτή η ασάφεια δεν διευκολύνει την ενιαία καταγραφή του χώρου, των δράσεων που υλοποιούνται, των τάσεων που υπάρχουν. Σποραδικές προσπάθειες, όσο καλοπροαίρετες και μεθοδικές και αν είναι, όπως αυτή του προγράμματος Χαρτογράφησης & Αξιολόγησης “ΘΑΛΗΣ Ι & ΙΙ”, δεν μπορούν να είναι ολιστικές αν δεν στηρίζονται στην υποχρέωση καταγραφής που μόνο το κράτος μπορεί να ορίσει.

Σημαντικό στοιχείο, δε, είναι αυτό της επικαιροποίησης ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα στοιχεία, φυσικά ελεύθερα προσβάσιμα στον καθέναν, είναι τα πλέον σύγχρονα.

Φανταστείτε πόσες λιγότερες επικαλύψεις, πόσες πιθανές συνεργασίες και διάχυση βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσαν να υπάρξουν αν όλοι γνωρίζαμε όλους του χώρου.

Σκεφτείτε, ποιες οι δυνατότητες χάραξης στρατηγικής από την πλευρά του κράτους, ή έστω δικής μας πίεσης για χάραξη πολιτικών, αν υπήρχαν πληροφορίες για το οικοσύστημα και τις τάσεις εντός αυτού. Είτε αφορούν σε φορολογικά, είτε σε πρακτικά ζητήματα.

Γ) Ελάχιστη ρύθμιση του ζητήματος των εθελοντών

Αναντίρρητα, η αγωνία σε πιθανή επίσκεψη επιθεώρησης εργασίας σε μια ΜΚΟ που στηρίζεται από εθελοντές είναι μεγάλη. Η ελάχιστη ρύθμιση ώστε να προστατεύονται τόσο οι οργανώσεις, όσο και οι ίδιοι οι εθελοντές, ώστε ελεύθερα οι πρώτες να στηρίζονται και οι δεύτεροι να στηρίζουν.

Σκεφτείτε πόσο καλύτερο θα είναι ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο ιδανικά θα προβλέπει την, δωρεάν, ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών. Πόσους δυνητικά θα κινητοποιήσει όταν θα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και διαφανές το τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχει η κάθε πλευρά. Και άρα πόσο μεγαλύτερο έργο θα μπορούσε ο χώρος να παράγει προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Όπως και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, οφείλω να σημειώσω ότι σε κάθε momentum που χτίζεται για τη δημιουργία ενός, όσο το δυνατόν πιο ενιαίου, θεσμικού πλαισίου, οφείλουμε ως τομέας να το στηρίζουμε, να τοποθετούμαστε και να προσπαθούμε να καθορίσουμε τα κύρια συστατικά του. Παλαιότερες προσπάθειες συνηθέστερα κινήθηκαν σε ένα πλαίσιο όπου η Κοινωνία Πολιτών τοποθετήθηκε ανακλαστικά – αν, όμως, ο χώρος βασίζεται στις αρχές της συμμετοχικότητας και της προσέγγισης «από τα κάτω προς τα πάνω», οφείλουμε να διεκδικούμε, σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες, την τοποθέτησή μας και την όσο το δυνατόν πιο ισότιμη συμμετοχή μας.

Σωτήρης Πετρόπουλος,
Director, HIGGS

By Higgs

Εθνική Τράπεζα: 10ος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας

16 Δεκεμβρίου 2019: Στο πλαίσιο του 10ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το HIGGS διοργάνωσε εκδήλωση γνωριμίας, δικτύωσης και καθοδήγησης για τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού με προτάσεις που εμπεριέχουν στοιχεία social entrepreneurship.

Οι ομάδες του διαγωνισμού οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, είχαν την ευκαιρία να μάθουν από την Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, Founder του “Τhe Tipping Point”, τι σημαίνει να είσαι startupper, καθώς και να ακούσουν για τις ευκαιρίες και τα διακυβεύματα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση των προτάσεων των ομάδων, από μέλη των ομάδων και τον δημοσιογράφο Κώστα Τσαούση. Στη συνέχεια ακολούθησε Mentoring και συζήτηση με τις ομάδες του Διαγωνισμού.

By Higgs

CSR Workshop: HIGGS & Stoiximan

Συνδιοργανώσαμε με την Stoiximan ένα διαδραστικό εργαστήρι για την Τεχνολογία, το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τον Αθλητισμό στο οποίο συμμετείχαν 27 εργαζόμενοι (Gaimers) της εταιρείας και εκπρόσωποι 6 κοινωφελών οργανώσεων (Social Hackers Academy, Shedia, The Tipping Point in Education, Cyberno, Περπατώ – Perpato, SPIN – Space Innovation).

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να φέρει κοντά τους εργαζόμενους με τις οργανώσεις για να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν μαζί δράσεις με κοινωνικό σκοπό.

Δείτε το video με τις 6 ομάδες εργαζομένων να συν-σχεδιάζουν με τις κοινωφελείς οργανώσεις.

Πληροφορίες για τη δράση The Gaimers by Stoiximan

Η Stoiximan εγκαινίασε την ομάδα εθελοντισμού The Gaimers Ομάδα εθελοντισμού που «κάνει παιχνίδι για καλό σκοπό». Αξιοποιώντας τον χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και την υψηλή ενέργεια για προσφορά των ανθρώπων της, η Stoiximan εγκαινιάζει την ομάδα εθελοντισμού The Gaimers, που «κάνει παιχνίδι για καλό σκοπό». Περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι συμμετέχουν τόσο σε ενέργειες για την κοινωνία
και το περιβάλλον, όσο και στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευσή τους για θέματα ΕΚΕ και τη δημιουργία δικών τους προτάσεων και δράσεων, ώστε να ενταχθούν ενεργά στη στρατηγική ΕΚΕ της Stoiximan.

By Higgs

Outreach Event: MKO & 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

17 Δεκεμβρίου 2019: Πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση “Outreach: ΜΚΟ & 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης” με ομιλητές την Αλεξία Μαχαίρα, Sustainable Retail & Corporate Communication Manager στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Υπεύθυνο Ανάπτυξης στο CSR HELLAS & Global Compact Network Hellas και τον Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Πρόεδρο στην Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη & Διευθυντή στην Οργάνωση Γη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ΜΚΟ είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη την αξία των 17 Στόχων, για να τους αξιοποιούν στη στρατηγική, στις δράσεις και στις χρηματοδοτήσεις τους.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

  • Ποια τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 68ο United Nations Civil Society Conference: Building Inclusive & Sustainable Cities & Communities”, σχετικά με τους SDGs σε παγκόσμιο επίπεδο;
  • Ποια η σημασία των SDGs για την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας;
  • Ποιες οι προκλήσεις που συναντώνται κατά την εφαρμογή τους στις ΜΚΟ και στην κοινωνία;
  • Πώς οι ΜΚΟ μπορούν να τους ενσωματώσουν στη στρατηγική & να ενισχύσουν τις δράσεις τους;
  • Πώς οι ΜΚΟ μπορούν να τους αξιοποιήσουν για την εδραίωση συνεργασιών με χρηματοδότες;
  • Κατά πόσο οι συνέργειες ανάμεσα στους φορείς συμβάλλουν στην καθιέρωσή τους;

By Higgs

Εισαγωγικό Σημείωμα

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το 1ο τεύχος του e-magazine του HIGGS με τίτλο Civil Society Updates! To Civil Society Updates αποτελεί την εξέλιξη του HIGGS Newsletter, εστιάζοντας πλέον περισσότερο στην ανάπτυξη θεματικών οι οποίες σχετίζονται με το ελληνικό οικοσύστημα ΜΚΟ και λιγότερο στα νέα του HIGGS. Προέκυψε, δε, ως απάντηση στο κενό που καταγράφεται στο εν λόγω πεδίο καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήσαμε για τη βελτίωση του newsletter μας.

Η λογική του Civil Society Updates βασίζεται στην κάλυψη θεμάτων της Κοινωνίας Πολιτών και των ΜΚΟ μέσα από την τοποθέτηση της ομάδας του HIGGS καθώς και ειδικών. Η κάλυψη των θεμάτων θα είναι όσον το δυνατόν πιο ολιστική, με αναφορές στο διεθνές πλαίσιο και την κατάσταση στην Ελλάδα, προσφέροντας το βήμα για την ανάλυση αντικειμένων που επηρεάζουν την ευρύτερη λειτουργία του οικοσυστήματος.

Τέλος, μέσα από το Civil Society Updates προσφέρεται η δυνατότητα φιλοξενίας τοποθετήσεων άλλων οργανώσεις και ατόμων/ειδικών. Ευχόμαστε βρείτε τη νέα μας αυτή προσπάθεια θετική και χρήσιμη!

Όσον αφορά στο πρώτο αυτό τεύχος, εστιάζουμε, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης σχετικής κινητικότητας, στο θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα, τα σημεία προσοχής και μεγάλης ανάγκης ρύθμισης ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του χώρου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη συμβολή στην ελληνική κοινωνία.

Με εκτίμηση,

Σωτήρης Πετρόπουλος,
Διευθυντής HIGGS

Αρχόντω Αντωνάτου,
Διευθύντρια Σύνταξης

 

 

By Higgs

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Erasmus+ Programme (EPLUS):
Centres of Vocational Excellence
Προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training
Προθεσμία: 25 Φεβρουαρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Sector Skills Alliances
Προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Inclusive and Innovative Practices for the Integration of Recently Arrived Migrants in Local Communities
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Mapping and Overcoming Integration Challenges for Migrant Children
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Narratives on Migration and its Impact: Past and Present
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Sustainable Practices for the Integration of Newly Arrived Migrants into Societies
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Collaborative Partnerships
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Not-for-profit European Sport Events
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Small Collaborative Partnerships
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Active Citizens Fund – EEA Grants:
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Προθεσμία: 03 Απριλίου 2020


Active Citizens Fund – EEA Grants:
Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών στα Κοινά
Προθεσμία: 03 Απριλίου 2020


Europe for Citizens (EFC):
Civil Society Projects
Προθεσμία: 01 Σεπτεμβρίου 2020

By Higgs

Interview with the Transnational Giving Europe (TGE) Network

The Transnational Giving Europe (TGE) Network was founded in 1998 by a group of leading European Foundations aiming to provide a practical and secure solution for tax-effective cross-border donations. Our mission is to make cross-border philanthropy easy and accessible to European donors and nonprofit organizations until the implementation of the common market for philanthropy becomes a reality in Europe.

Today, the TGE Network covers 21 European countries and enables donors, both corporations and individuals, resident in one of the participating countries, to financially support non-profit organizations in other Member States, while benefiting directly from the tax advantages provided for in the legislation of their country of tax residence.

Additionally, the Network promotes cross-border philanthropy through the exchange of information and best practices across the sector and towards policy makers. We hope that the mission and functioning of the Network might inspire EU decision-makers in their roadmap to the single philanthropy market.

1) Which countries are members of the TGE Network?

Today, TGE is available to donors and nonprofit organizations in 21 European countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland and the United Kingdom.

We were delighted to welcome our Greek partner, HIGGS, as well as the Open Estonia Foundation in 2018.

Over the past few years, the interest for the Transnational Giving Europe service has been growing as a trusted and practical service for a tax-effective philanthropy across Europe, both with donors and charitable organizations. We are thus always on the lookout for new European countries to join the Network.

2) HIGGS is also a member of the TGE Network. What does this mean for a) a Greek non-profit organization (fundraiser) and b) a Greek donor? What are the benefits for them?

It is a fact that nonprofit ecosystems across Europe are becoming increasingly internationalized. European donors now have charitable interests beyond their national borders, while European nonprofits seek to expand their fundraising efforts across countries. Thanks to our partnership with our Greek partner HIGGS, the TGE Network is able to provide a secure and efficient solution to enable cross-border donations to and from Greece.

For a Greek nonprofit organization, this means that they can extend their fundraising activities abroad, without having to set up local branches or sister organizations and without having to master different national laws. TGE partners can channel tax-deductible gifts from their national donors and make grants towards Greek charitable entities. By using the Network where they need it, Greek nonprofits can potentially access 20 different European donor bases.

Meanwhile, HIGGS can facilitate tax-effective donations from Greek donors seeking to support European nonprofits abroad. Thanks to our TGE partner, Greek donors’ gifts in favor of European charitable entities will benefit from the same tax-deductibility as donations directed to a Greek nonprofit.

Our aim is to build a bridge between charitable entities and their donors abroad and in doing so to drive philanthropy across Europe and support organizations working for the common good.

3) How does TGE work?

The TGE Network acts as a facilitator between nonprofit organizations and donors across Europe. Any charitable organisation can register to be a beneficiary through the scheme, from those that are small and fairly local to large et prestigious NPOs with a wide range of actions. Two examples of beneficiaries using the TGE Network are museums with prospective donors abroad and universities fundraising towards their worldwide community of alumni.

To proceed with the registration process, nonprofit organizations simply need to contact their national TGE partners. They are then asked to fill in the online TGE Grant Eligibility Application Form (GEAF) and upload some documents (by-laws, annual and financial reports…) in order to receive the TGE Network approval.

Once the charities’ due diligence process is completed and the organizations are declared eligible, donations can be channeled from one country to another with all applicable tax incentives for donors.

In this way, supporting foreign organizations yields the same tax benefits for donors as supporting non-profit organizations in their home country.

4) Why is such a solution important?

Over the years, we have seen an increasing demand from donors across Europe, and beyond, to have the choice and flexibility to make cross-border gifts and donations to help and support international causes and foreign charities.

In the case of individual donors, families, investments, interests are now spread over countries. Expatriates, for instance, want to support causes and organizations in their country of origin, while former university students wish to give back to their alma matter. Meanwhile, multinational corporations’ assets and business interests are more geographically diverse than ever.

In 2018, the Network channeled 13,4 million euros to over 500 beneficiaries across 20 countries and 8 different fields of action (education, culture, international development, health, social matters, third sector initiatives, environment and religion). This represents an increase of 27,6% compared to 2017, with an approximate 5,800 donations made.

Today more than ever, cross-border philanthropy has become a real opportunity. Yet, resistances still remain whether they are legal, fiscal and administrative difficulties or simply a lack of awareness on donors and nonprofits’ part that tax-efficient cross-border giving can be an option.

We need regulations and policies to improve the operating environment European philanthropic actors work in. In the meantime, TGE endeavors to provide an easy and accessible solution.

5) Are there any upcoming events that a Greek non-profit organization could attend?

In April 2020, the King Baudouin Foundation will once again be organising its “Spring of Philanthropy” to promote the role of philanthropy in today’s society. This large scale event will explore philanthropic topics and offer a forum for innovative ideas and new practices that can inspire philanthropists in the way they are committed and tackle societal problems. The Spring of Philanthropy also intends to show how important it is to recognise, promote and encourage philanthropy on a national, European and international level.

Philanthropists, policymakers, notaries, wealth advisors, CSR managers, family officers, foundations and major organisations will be meeting on Tuesday 28 April 2020 during the European Philanthropy Day in Brussels.

You can find all the practical details about the event and the provisional programme via this link.

6) Do you have any studies related to the non-profit ecosystem that you would like to share with our network in Greece?

In 2014, TGE and the European Foundation Centre (EFC) released a study entitled “Taxation of cross-border philanthropy in Europe after Persche and Stauffer – From landlock to free movement?”. The study analyzed the varied and in some cases incomplete implementation by Member States of the non-discrimination principle on the tax treatment of philanthropy, as set out in a series of key rulings by the European Court of Justice (Persche, Stauffer, Missionswerk). http://efc.issuelab.org/resources/18545/18545.pdf

In 2017, TGE and EFC released a follow-up paper, “Boosting cross-border philanthropy in Europe – towards a tax-effective environment”, which highlights enabling and discouraging fiscal environments for cross-border philanthropy in Europe, and develops recommendations for improvements and simplifications: https://www.efc.be/uploads/2019/03/Boosting-Cross-Border-Philanthropy-in-Europe-Towards-a-Tax-Effective-Environment.pdf

Across the years, the TGE Network has also worked with its 21 partners to develop country profiles, which provide donors and charities with practical tools to understand each national framework for cross-border philanthropy. These profiles are available on the TGE website: https://www.transnationalgiving.eu/country-profiles

7) What is the next step for TGE?

We are convinced it is essential for actors of the European philanthropic sector to be precursors and show concrete and innovative solutions when engaging with policy makers.

Since 2018, TGE has been working alongside two of its major partners – FEDORA and Common Goal – and the Swiss Philanthropy Foundation to develop the first online giving application to facilitate tax-efficient cross-border giving in Europe.

With this solution, we aim to enable donors from all over Europe to make online tax-deductible donations in a user-friendly way and, at the same time, to provide an easy-to-use solution to European nonprofit organizations wishing to extend their fundraising across the continent.

We hope it will become a flagship project for transnational giving and help improve the operating environment European nonprofit actors work in.

Anne-Laure Paquot – Transnational Giving Europe

By Higgs

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good σε συνεργασία με το HIGGS, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

H έκθεση συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν email και διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία και λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων και την ασφάλεια, και πολλά άλλα ψηφιακά εργαλεία. Αποτελεί, δε, μια σημαντική, πρώτη αποτύπωση της διασύνδεσης του οικοσυστήματος με νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Στόχο του HIGGS αποτελεί η διενέργεια της σχετικής έρευνας σε τακτική βάση ώστε να καταγράφεται η προσαρμογή των ελληνικών ΜΚΟ στις νέες σχετικές τάσεις. Παράλληλα, δε, εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποτελούν έναν καλό οδηγό για πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι οργανώσεις.

Μπορείτε να βρείτε την παγκόσμια έρευνα εδώ.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα για την Ελλάδα.


1 3 4 5 6 7 29