By Higgs

Outreach Event: MKO & 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

17 Δεκεμβρίου 2019: Πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση “Outreach: ΜΚΟ & 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης” με ομιλητές την Αλεξία Μαχαίρα, Sustainable Retail & Corporate Communication Manager στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Υπεύθυνο Ανάπτυξης στο CSR HELLAS & Global Compact Network Hellas και τον Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Πρόεδρο στην Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη & Διευθυντή στην Οργάνωση Γη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ΜΚΟ είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη την αξία των 17 Στόχων, για να τους αξιοποιούν στη στρατηγική, στις δράσεις και στις χρηματοδοτήσεις τους.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

 • Ποια τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 68ο United Nations Civil Society Conference: Building Inclusive & Sustainable Cities & Communities”, σχετικά με τους SDGs σε παγκόσμιο επίπεδο;
 • Ποια η σημασία των SDGs για την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας;
 • Ποιες οι προκλήσεις που συναντώνται κατά την εφαρμογή τους στις ΜΚΟ και στην κοινωνία;
 • Πώς οι ΜΚΟ μπορούν να τους ενσωματώσουν στη στρατηγική & να ενισχύσουν τις δράσεις τους;
 • Πώς οι ΜΚΟ μπορούν να τους αξιοποιήσουν για την εδραίωση συνεργασιών με χρηματοδότες;
 • Κατά πόσο οι συνέργειες ανάμεσα στους φορείς συμβάλλουν στην καθιέρωσή τους;

By Higgs

Εισαγωγικό Σημείωμα

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το 1ο τεύχος του e-magazine του HIGGS με τίτλο Civil Society Updates! To Civil Society Updates αποτελεί την εξέλιξη του HIGGS Newsletter, εστιάζοντας πλέον περισσότερο στην ανάπτυξη θεματικών οι οποίες σχετίζονται με το ελληνικό οικοσύστημα ΜΚΟ και λιγότερο στα νέα του HIGGS. Προέκυψε, δε, ως απάντηση στο κενό που καταγράφεται στο εν λόγω πεδίο καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήσαμε για τη βελτίωση του newsletter μας.

Η λογική του Civil Society Updates βασίζεται στην κάλυψη θεμάτων της Κοινωνίας Πολιτών και των ΜΚΟ μέσα από την τοποθέτηση της ομάδας του HIGGS καθώς και ειδικών. Η κάλυψη των θεμάτων θα είναι όσον το δυνατόν πιο ολιστική, με αναφορές στο διεθνές πλαίσιο και την κατάσταση στην Ελλάδα, προσφέροντας το βήμα για την ανάλυση αντικειμένων που επηρεάζουν την ευρύτερη λειτουργία του οικοσυστήματος.

Τέλος, μέσα από το Civil Society Updates προσφέρεται η δυνατότητα φιλοξενίας τοποθετήσεων άλλων οργανώσεις και ατόμων/ειδικών. Ευχόμαστε βρείτε τη νέα μας αυτή προσπάθεια θετική και χρήσιμη!

Όσον αφορά στο πρώτο αυτό τεύχος, εστιάζουμε, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης σχετικής κινητικότητας, στο θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα, τα σημεία προσοχής και μεγάλης ανάγκης ρύθμισης ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του χώρου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη συμβολή στην ελληνική κοινωνία.

Με εκτίμηση,

Σωτήρης Πετρόπουλος,
Διευθυντής HIGGS

Αρχόντω Αντωνάτου,
Διευθύντρια Σύνταξης

 

 

By Higgs

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Erasmus+ Programme (EPLUS):
Centres of Vocational Excellence
Προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training
Προθεσμία: 25 Φεβρουαρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Sector Skills Alliances
Προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Inclusive and Innovative Practices for the Integration of Recently Arrived Migrants in Local Communities
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Mapping and Overcoming Integration Challenges for Migrant Children
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Narratives on Migration and its Impact: Past and Present
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Sustainable Practices for the Integration of Newly Arrived Migrants into Societies
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Collaborative Partnerships
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Not-for-profit European Sport Events
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Small Collaborative Partnerships
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Active Citizens Fund – EEA Grants:
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Προθεσμία: 03 Απριλίου 2020


Active Citizens Fund – EEA Grants:
Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών στα Κοινά
Προθεσμία: 03 Απριλίου 2020


Europe for Citizens (EFC):
Civil Society Projects
Προθεσμία: 01 Σεπτεμβρίου 2020

By Higgs

Interview with the Transnational Giving Europe (TGE) Network

The Transnational Giving Europe (TGE) Network was founded in 1998 by a group of leading European Foundations aiming to provide a practical and secure solution for tax-effective cross-border donations. Our mission is to make cross-border philanthropy easy and accessible to European donors and nonprofit organizations until the implementation of the common market for philanthropy becomes a reality in Europe.

Today, the TGE Network covers 21 European countries and enables donors, both corporations and individuals, resident in one of the participating countries, to financially support non-profit organizations in other Member States, while benefiting directly from the tax advantages provided for in the legislation of their country of tax residence.

Additionally, the Network promotes cross-border philanthropy through the exchange of information and best practices across the sector and towards policy makers. We hope that the mission and functioning of the Network might inspire EU decision-makers in their roadmap to the single philanthropy market.

1) Which countries are members of the TGE Network?

Today, TGE is available to donors and nonprofit organizations in 21 European countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland and the United Kingdom.

We were delighted to welcome our Greek partner, HIGGS, as well as the Open Estonia Foundation in 2018.

Over the past few years, the interest for the Transnational Giving Europe service has been growing as a trusted and practical service for a tax-effective philanthropy across Europe, both with donors and charitable organizations. We are thus always on the lookout for new European countries to join the Network.

2) HIGGS is also a member of the TGE Network. What does this mean for a) a Greek non-profit organization (fundraiser) and b) a Greek donor? What are the benefits for them?

It is a fact that nonprofit ecosystems across Europe are becoming increasingly internationalized. European donors now have charitable interests beyond their national borders, while European nonprofits seek to expand their fundraising efforts across countries. Thanks to our partnership with our Greek partner HIGGS, the TGE Network is able to provide a secure and efficient solution to enable cross-border donations to and from Greece.

For a Greek nonprofit organization, this means that they can extend their fundraising activities abroad, without having to set up local branches or sister organizations and without having to master different national laws. TGE partners can channel tax-deductible gifts from their national donors and make grants towards Greek charitable entities. By using the Network where they need it, Greek nonprofits can potentially access 20 different European donor bases.

Meanwhile, HIGGS can facilitate tax-effective donations from Greek donors seeking to support European nonprofits abroad. Thanks to our TGE partner, Greek donors’ gifts in favor of European charitable entities will benefit from the same tax-deductibility as donations directed to a Greek nonprofit.

Our aim is to build a bridge between charitable entities and their donors abroad and in doing so to drive philanthropy across Europe and support organizations working for the common good.

3) How does TGE work?

The TGE Network acts as a facilitator between nonprofit organizations and donors across Europe. Any charitable organisation can register to be a beneficiary through the scheme, from those that are small and fairly local to large et prestigious NPOs with a wide range of actions. Two examples of beneficiaries using the TGE Network are museums with prospective donors abroad and universities fundraising towards their worldwide community of alumni.

To proceed with the registration process, nonprofit organizations simply need to contact their national TGE partners. They are then asked to fill in the online TGE Grant Eligibility Application Form (GEAF) and upload some documents (by-laws, annual and financial reports…) in order to receive the TGE Network approval.

Once the charities’ due diligence process is completed and the organizations are declared eligible, donations can be channeled from one country to another with all applicable tax incentives for donors.

In this way, supporting foreign organizations yields the same tax benefits for donors as supporting non-profit organizations in their home country.

4) Why is such a solution important?

Over the years, we have seen an increasing demand from donors across Europe, and beyond, to have the choice and flexibility to make cross-border gifts and donations to help and support international causes and foreign charities.

In the case of individual donors, families, investments, interests are now spread over countries. Expatriates, for instance, want to support causes and organizations in their country of origin, while former university students wish to give back to their alma matter. Meanwhile, multinational corporations’ assets and business interests are more geographically diverse than ever.

In 2018, the Network channeled 13,4 million euros to over 500 beneficiaries across 20 countries and 8 different fields of action (education, culture, international development, health, social matters, third sector initiatives, environment and religion). This represents an increase of 27,6% compared to 2017, with an approximate 5,800 donations made.

Today more than ever, cross-border philanthropy has become a real opportunity. Yet, resistances still remain whether they are legal, fiscal and administrative difficulties or simply a lack of awareness on donors and nonprofits’ part that tax-efficient cross-border giving can be an option.

We need regulations and policies to improve the operating environment European philanthropic actors work in. In the meantime, TGE endeavors to provide an easy and accessible solution.

5) Are there any upcoming events that a Greek non-profit organization could attend?

In April 2020, the King Baudouin Foundation will once again be organising its “Spring of Philanthropy” to promote the role of philanthropy in today’s society. This large scale event will explore philanthropic topics and offer a forum for innovative ideas and new practices that can inspire philanthropists in the way they are committed and tackle societal problems. The Spring of Philanthropy also intends to show how important it is to recognise, promote and encourage philanthropy on a national, European and international level.

Philanthropists, policymakers, notaries, wealth advisors, CSR managers, family officers, foundations and major organisations will be meeting on Tuesday 28 April 2020 during the European Philanthropy Day in Brussels.

You can find all the practical details about the event and the provisional programme via this link.

6) Do you have any studies related to the non-profit ecosystem that you would like to share with our network in Greece?

In 2014, TGE and the European Foundation Centre (EFC) released a study entitled “Taxation of cross-border philanthropy in Europe after Persche and Stauffer – From landlock to free movement?”. The study analyzed the varied and in some cases incomplete implementation by Member States of the non-discrimination principle on the tax treatment of philanthropy, as set out in a series of key rulings by the European Court of Justice (Persche, Stauffer, Missionswerk). http://efc.issuelab.org/resources/18545/18545.pdf

In 2017, TGE and EFC released a follow-up paper, “Boosting cross-border philanthropy in Europe – towards a tax-effective environment”, which highlights enabling and discouraging fiscal environments for cross-border philanthropy in Europe, and develops recommendations for improvements and simplifications: https://www.efc.be/uploads/2019/03/Boosting-Cross-Border-Philanthropy-in-Europe-Towards-a-Tax-Effective-Environment.pdf

Across the years, the TGE Network has also worked with its 21 partners to develop country profiles, which provide donors and charities with practical tools to understand each national framework for cross-border philanthropy. These profiles are available on the TGE website: https://www.transnationalgiving.eu/country-profiles

7) What is the next step for TGE?

We are convinced it is essential for actors of the European philanthropic sector to be precursors and show concrete and innovative solutions when engaging with policy makers.

Since 2018, TGE has been working alongside two of its major partners – FEDORA and Common Goal – and the Swiss Philanthropy Foundation to develop the first online giving application to facilitate tax-efficient cross-border giving in Europe.

With this solution, we aim to enable donors from all over Europe to make online tax-deductible donations in a user-friendly way and, at the same time, to provide an easy-to-use solution to European nonprofit organizations wishing to extend their fundraising across the continent.

We hope it will become a flagship project for transnational giving and help improve the operating environment European nonprofit actors work in.

Anne-Laure Paquot – Transnational Giving Europe

By Higgs

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good σε συνεργασία με το HIGGS, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

H έκθεση συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν email και διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία και λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων και την ασφάλεια, και πολλά άλλα ψηφιακά εργαλεία. Αποτελεί, δε, μια σημαντική, πρώτη αποτύπωση της διασύνδεσης του οικοσυστήματος με νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Στόχο του HIGGS αποτελεί η διενέργεια της σχετικής έρευνας σε τακτική βάση ώστε να καταγράφεται η προσαρμογή των ελληνικών ΜΚΟ στις νέες σχετικές τάσεις. Παράλληλα, δε, εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποτελούν έναν καλό οδηγό για πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι οργανώσεις.

Μπορείτε να βρείτε την παγκόσμια έρευνα εδώ.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα για την Ελλάδα.


By Higgs

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελεί η σχέση των ΜΚΟ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά των ΜΚΟ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Από τη μια πλευρά, πολλές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι δεν έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους έναντι των χρηματοδοτών τους, ενώ από την άλλη, πολλά Κοινωφελή Ιδρύματα ισχυρίζονται ότι έχουν δημιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας όπου η ανοικτή, ελεύθερη ανατροφοδότηση θεωρείται δεδομένη.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το HIGGS, πιστό στην προσπάθειά του να ενδυναμώσει το οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα, υλοποίησε μια αρκετά εκτενή, πρώτη, έρευνα καταγράφωντας τις απόψεις των ΜΚΟ για τα κύρια Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 και αποτελεί, εξ’ όσων γνωρίζουμε, την πρώτη σχετική σε βάθος έρευνα στην Ελλάδα.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ΜΚΟ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, επιτρέποντας μία ειλικρινή τοποθέτηση των οργανώσεων έναντι των χρηματοδοτών αυτών. Μερικά από τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αλλά η καταγραφή τους αποτελεί, κατά την άποψή μας, σημαντικό σημείο για να μπορέσει να προχωρήσει η συζήτηση σε επόμενο στάδιο. Θεωρούμε, ότι η δυνατότητα τοποθέτησης και των δύο μερών, ΜΚΟ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, θα βελτιώσει το πλαίσιο εντός του οποίου συνεργάζονται προς όφελος τελικά, της κοινωνίας μας.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


By Higgs

Outreach Event: ΜΚΟ & Κοινωφελή Ιδρύματα

23 Οκτωβρίου 2019: Στην εκδήλωση “Outreach: ΜΚΟ & Κοινωφελή Ιδρύματα”, ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Διευθυντής του HIGGS παρουσίασε τη νέα έρευνά μας “Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα“.

Παράλληλα, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της χώρας μας, η Ρόζαλιν Μπέντζαμιν, Διεύθυνση Δωρεών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Χριστίνα Ατάρογλου, Programme Officer από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και ο Μιχάλης Πρίντζος, Director of Programming από το The Hellenic Initiative.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης συζήτησαν γύρω από τις παρακάτω θεματικές:

 • Πότε οι συνεργασίες των Κοινωφελών Ιδρυμάτων με τις ΜΚΟ κρίνονται ως επιτυχημένες
 • Τι είναι πιο σημαντικό κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Ποιοι λόγοι μπορεί να φέρουν τη διακοπή σε μία χρηματοδότηση
 • Πώς τα Κοινωφελή Ιδρύματα αξιολογούν τα αποτελέσματα & τον αντίκτυπο
 • Ποια τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι ΜΚΟ στους απολογισμούς τους
 • Σε ποιους τομείς τα Κοινωφελή Ιδρύματα θα δώσουν προτεραιότητα στα επόμενα 2 χρόνια

Βιογραφικά Ομιλητών


Ρόζαλιν Μπέντζαμιν
Διεύθυνση Δωρεών
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Ρόζαλιν Μπέντζαμιν εργάζεται στη Διεύθυνση Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Ρόζαλιν απασχολείται κυρίως στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της αναπηρίας και της φτώχειας.

Πριν την ένταξή της στην ομάδα του Ιδρύματος το 2013, εργάστηκε για πέντε έτη ως ερευνήτρια σε εταιρεία συμβούλων δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας στο Λονδίνο, στον χώρο της διαφήμισης στην Ελλάδα, και ως εθελόντρια σε διάφορες μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, οι οποίες σχετίζονταν με την καινοτομία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την εκπαίδευση.

Η Ρόζαλιν είναι κάτοχος πτυχίου Εικαστικών Τεχνών και Επικοινωνίας από το Middlesex University του Λονδίνου, και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Τεχνών και Πολιτισμού από το University of the Arts London.

 


Χριστίνα Ατάρογλου
Programme Officer
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Η Χριστίνα Ατάρογλου εντάχθηκε στην ομάδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση το 2017 και εργάζεται ως Programme & Grants Officer. Ασχολείται με την αξιολόγηση και παρακολούθηση υλοποίησης δωρεών και προγραμμάτων του Ιδρύματος στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως το πρόγραμμα υποτροφιών, και με την κατάρτιση συμβάσεων.

Η Χριστίνα έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων και έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δικηγορική εταιρία, κυρίως σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers στο Alba Graduate Business School.

 


Michael Printzos
Director of Programming
The Hellenic Initiative

Michael Printzos shares over 15 years of hands-on experience in the commercialization of R&D results, having worked with a number of companies and organizations in the USA, UK, Germany, Singapore and Greece. Currently he is the Program Director of The Hellenic Initiative investing in the future of Greece through direct philanthropy and economic revitalization. In the past, he has been a trainer and invited speaker in conferences regarding innovation management and incubation.

He is the co-founder of two start-ups, one focusing on the renewable energy sector based in Athens and the other one, a medical imaging software company, based in Oxford.

Michael is also a committee member of the Hellenic-American Chamber of Commerce (Innovation-Education-Entrepreneurship Committee) working towards the setup of the right entrepreneurial ecosystem and the adaptation of best practices and policies. He is a holder of a Masters degree (Engineering Science) from Oxford University (UK). In 2015 he was elected one of the 40under40 European Young Leaders representing Greece.


Με τη συμμετοχή των:

By Higgs

Ανοικτό Workshop: Vodafone World of Difference 2020

08 Οκτωβρίου 2019:  Στο ανοικτό workshop που συνδιοργανώσαμε με το Ίδρυμα Vodafone, για το πρόγραμμα World of Difference, συμμετείχαν περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι ΜΚΟ και ιδιώτες.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς να υποβάλουν ορθά την πρότασή τους στο πρόγραμμα World of Difference και να δικτυωθούν με στόχο την μεταξύ τους σύμπραξη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Vodafone, η ομάδα του HIGGS εκτός από το ανοικτό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προετοιμασία της αίτησης συμμετοχής, θα προσφέρει και κλειστά σεμινάρια συμβουλευτικής στους νικητές και τις οργανώσεις που θα εργαστούν, κατά τα οποία θα αναλύσουν τρόπους σχεδιασμού και παρακολούθησης του έργου τους, καθώς και τη δημιουργία report για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Κάθε νικήτρια οργάνωση θα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει και προσωπική συνάντηση με Ειδικούς της οργάνωσης, πάνω σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες (Στρατηγική, Ανεύρεση Πόρων, ΕΚΕ, Εθελοντές, Νομικά, Λογιστικά, Marketing).

By Higgs

Συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone: World of Difference 2020

Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί το πρόγραμμα World of Difference, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε ευαισθητοποιημένους νέους να εργαστούν για 6 μήνες στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση της επιλογής τους και να κάνουν τη διαφορά σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, με τη δύναμη της τεχνολογίας και της συλλογικής δράσης.

Φέτος, το Ίδρυμα Vodafone, με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος και επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στήριξή του στους νικητές και τις οργανώσεις τους, ξεκινάει συνεργασία με το HIGGS, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα το οποίο θα προσφέρει τις γνώσεις και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να φέρουν την καινοτομία στην οργάνωση που θα επιλέξουν να εργαστούν.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του HIGGS θα προσφέρει ανοικτό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προετοιμασία της αίτησης συμμετοχής, κλειστά σεμινάρια συμβουλευτικής στους νικητές και τις οργανώσεις που θα εργαστούν, κατά τα οποία θα αναλύσουν τρόπους σχεδιασμού και παρακολούθησης του έργου τους, καθώς και τη δημιουργία report για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Κάθε νικήτρια οργάνωση θα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει και προσωπική συνάντηση με Ειδικούς της οργάνωσης, πάνω σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες (Στρατηγική, Ανεύρεση Πόρων, ΕΚΕ, Εθελοντές Νομικά, Λογιστικά, Marketing).

By Higgs

Τιμητική βράβευση από το “Φροντίζω”

21 Σεπτεμβρίου 2019: Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ “Φροντίζω” μας απένειμε Τιμητικό Βραβείο για τη συμβολή μας στην οργάνωση, αλλά και τη συνεισφορά μας στην Κοινωνία των Πολιτών στην ενημερωτική εκδήλωση για τη Νόσο Alzheimer που υλοποίησε στην Πάτρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης, αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.

Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την Τιμητική Βράβευση!

1 4 5 6 7 8 29