Οι Δωρητές μας

 Ιδρυτικός Δωρητής

Άλλοι Δωρητές

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Οι Φίλοι μας

Ευχαριστούμε εσάς, τους φίλους μας, που συμμετείχατε σε δράσεις μας και που μας βοηθήσατε, ο καθένας με το ταλέντο του, τη φιλοξενία του, ή τη γενναιοδωρία του!

Κοινωφελή Ιδρύματα


Εταιρείες & Άλλοι Φορείς


Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

 


Άλλοι Συνεργάτες

Μαρία Σολωμού

Στέφανος Πετριανίδης