Συμβουλευτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει δύο διαστάσεις:

Α. Στρατηγική ανάπτυξη του HIGGS.

Β. Επικύρωση και διασφάλιση της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων στα προγράμματα του HIGGS.

Πρόεδρος

Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μέλη

Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος – Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ – CSR HELLAS

Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Παπαστράτος

Άρτεμις Ζενέτου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Fulbright Greece

Maria-Luisa Chavez, Consultant, Coordinator Civil Society Network, Member, Board Trustees, United Nations International School, New York, Former Chief, NGO Relations, Department of Public Information, United Nations

Lisa Philp, Senior Advisor, Foundation Center, New York

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Markus Hipp, Director of the BMW Foundation Herbert Quandt

†Τζανέτος Αντύπας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΟΕΜΚΟ) και Πρόεδρος Praksis