Συμβουλευτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει τρεις διαστάσεις:

Α. Στρατηγική ανάπτυξη του HIGGS.

Β. Επικύρωση και διασφάλιση της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων στα προγράμματα του HIGGS.

Γ. Σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις για την ποιότητα των προτάσεων στις οποίες εργάζονται οι ομάδες του Επιταχυντή.

Πρόεδρος

Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μέλη

Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος – Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ – CSR HELLAS

†Τζανέτος Αντύπας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΟΕΜΚΟ) και Πρόεδρος Praksis

Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Markus Hipp, Director of the BMW Foundation Herbert Quandt

Maria-Luisa Chavez, Consultant, Coordinator Civil Society Network, Member, Board Trustees, United Nations International School, New York
Former Chief, NGO Relations, Department of Public Information, United Nations

Lisa Philp, Senior Advisor, Foundation Center, New York

Grzegorz Tymoszyk, President of the Board, Foundation of Support for Non Profit Organizations “Umbrella”, Coordinator of Centre for Support for Non Profit Organizations “Sektor3”