ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ

Με στόχο την ανάδειξη της διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους, περισσότερες από 60 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών προσυπογράφουν κείμενο θέσεων και αρχών

Αθήνα, Ιούνιος 2024

 

Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ», δημοσιεύει ένα κείμενο θέσεων και αρχών που στοχεύει στην ανάδειξη της σημαντικής τους συνεισφοράς στην ελληνική κοινωνία, αλλά και την ανάδειξη του γενικού πλαισίου διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους. Το κείμενο προσυπογράφουν περισσότερες από 60 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συναποτελούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Πρόκειται για ένα κείμενο που απευθύνεται αρχικά στο σύνολο των οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και εν συνεχεία στο ευρύ κοινό, σε ιδιώτες χορηγούς και δωρητές και στην Πολιτεία. Επιχειρεί να συμβάλλει παραγωγικά στη δημόσια συζήτηση και φέρει την υπογραφή πολλών και σημαντικών για το κοινωνικό τους έργο οργανώσεων. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εφόδιο στην προσπάθεια ανάδειξης της διαφάνειας που ενσωματώνεται ήδη στον τρόπο λειτουργίας τους ως βασική αξία για την ανοικτή και εποικοδομητική σχέση μεταξύ των οργανώσεων και των πολιτών, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία τους αλλά και οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας με την Πολιτεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κείμενο θέσεων και αρχών της Πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από προτεινόμενα μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας που αφορούν στις οργανώσεις. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η υποχρέωση δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων σε ετήσια βάση, η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών διαχείρισης και κατανομής πόρων, η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ηθικών κωδικών, η διαρκής ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές τους, η ενεργή συμμετοχή εθελοντών σε εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις. Παράλληλα, στο κείμενο περιλαμβάνονται και σκέψεις που δημιουργούν μια πιο στενή διάδραση με το κοινό και την Πολιτεία, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας και των κανόνων διαφάνειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα για τη συγκεκριμένη συνεργασία και η από κοινού εκπόνηση ενός κειμένου θέσεων με αυτή τη στόχευση προέκυψε από μια άτυπη πρωτοβουλία ανθρώπων της Κοινωνίας των Πολιτών που είχε ως στόχο να προτείνει τρόπους προαγωγής της διαφάνειας και την αποφυγή γενικοποίησης μεμονωμένων φαινομένων δυσλειτουργιών. Ταυτόχρονα, προσκαλεί την Πολιτεία να συνδράμει στη διασφάλιση της διαφάνειας προστατεύοντας το κοινό αλλά και τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, που λειτουργούν με συνέπεια και άμεμπτο τρόπο, προσφέροντας σημαντικότατες υπηρεσίες, αξιόλογο και πολυετές έργο στην ελληνική κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η κοινή προσπάθεια περισσοτέρων από 60 οργανώσεων για συμβολή στη διατήρηση της εμπιστοσύνης μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοπιστίας, μετουσιώθηκε στην «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ», μία άτυπη σύμπραξη οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών που αποτελείται από τη συνένωση μη κερδοσκοπικών νομικών μορφών, των οργανισμών που προσυπογράφουν και στο κείμενο θέσεων και αρχών που δημοσιεύει.

Πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας ήταν η κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου (ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ), ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος (HIGGS), η κα Βάλια Φράγκου (Σύμβουλος Φιλανθρωπίας), ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace Ελλάδα), ο κ. Δημήτρης Καραβέλας (WWF), η κα Σοφία Κουβελάκη (The HOME Project) και η κα Ελίνα Σμπώκου (HOPEgenesis).

Ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του HIGGS και μέλος στην «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ» σημείωσε σχετικά: «Μέσα από την κοινή μας συμπόρευση επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τη διάφανη δραστηριότητα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και τη διατήρηση της αξιοπιστίας τους. Το κείμενο θέσεων και αρχών που δημιουργήσαμε μέσα από διαδικασία ανοικτού, συμμετοχικού και συμπεριληπτικού διαλόγου, στοχεύει να συμβάλλει, ώστε η διαφάνεια να αποτελέσει βασική παράμετρο της αναγνώρισης αλλά και της λειτουργίας των οργανώσεων. Σε αυτή μας την προσπάθεια καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα κοινά, άλλες οργανώσεις, την Πολιτεία, χρηματοδότες, φορείς αλλά και το ευρύ κοινό να ευαισθητοποιηθεί, να δείξει εγρήγορση και να συστρατευτεί μαζί μας, σε αυτή την προσπάθεια».

 

c.kourmpeli
About c.kourmpeli