Εκπαίδευση & Συμβουλευτική

Α. Ευέλικτα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανταποκρινόμενοι στα πολλαπλά αιτήματα από οργανώσεις και ιδιώτες σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στο Bootcamp του HIGGS, καθώς και σε αιτήματα για μικρά απόλυτα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργήσαμε μια ευέλικτη υπηρεσία σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων πλήρως εξειδικευμένων στις ανάγκες ατόμων και οργανισμών (ΟΚοιΠ, Ιδρύματα, Εταιρείες-Τμήματα ΕΚΕ) που μας προσεγγίζουν.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς ιδιώτες μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά και με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω, καθώς οι ίδιες θεματικές, στην πρώτη περίπτωση προσεγγίζονται εκπαιδευτικά ενώ στη δεύτερη συμβουλευτικά συμπληρώνοντας η μία την άλλη.

Ενδεικτικά, η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών ΟΚοιΠ
  • Σχεδιασμός Έργου
  • Υλοποίηση & Αξιολόγηση Έργου
  • Marketing & Επικοινωνία
  • Ψηφιακό αποτύπωμα (Website/Social Media)
  • Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Νομικά
  • Φοροτεχνικά/Λογιστικά

Β. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα μέλη της ομάδας μας μαζί με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στις παραπάνω θεματικές ενότητες με στόχο την έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις ΟΚοιΠ της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Ενδιαφερόμενοι

1. Ιδιώτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα και διεθνώς, τις ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα έργα που υλοποιούν, τις ενέργειές τους, κτλ.

2. Χρηματοδοτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που επιθυμούν να γνωρίσουν εις βάθος το χώρο και να τους μεταφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας από τη συνεργασία μας και την επαφή με έναν σημαντικό αριθμό οργανώσεων (συμμετείχαμε στην επίσημη χαρτογράφηση των ελληνικών ΟΚοιΠ, εκπαιδεύσαμε περισσότερες από 300 οργανώσεις στην Ελλάδα, κτλ.)

3. Τμήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) εταιρειών
Σταδιακά, όλο και περισσότερο, κατέχουμε κεντρική θέση στο οικοσύστημα των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα, καθώς συνεργαζόμαστε στενά και σε πολλά επίπεδα με την πλειονότητα των οργανώσεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνουμε και να συμβουλεύουμε τμήματα ΕΚΕ εταιρειών πάνω σε θέματα που αφορούν στις ΟΚοιΠ της χώρας για το σκοπό και τις δράσεις τους, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τις συνεργασίες τους, και πολλά άλλα. Παράλληλα, έχουμε την τεχνογνωσία για να υποστηρίξουμε τα σχετικά τμήματα στη ανάπτυξη στρατηγικών προγραμμάτων ΕΚΕ βελτιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την επίδραση αυτών.


Οργανώσεις που έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Εκπαίδευση και Συμβουλευτική μέχρι σήμερα:

– Caritas Hellas
– Embassy of Norway in Athens
– International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
– International Rescue Committee
– Lesvos Solidarity
– Starfish Foundation
– Κάρτα Διαβήτη
– Γιατροί Χωρίς Σύνορα
– Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»
– Κέντρο Φ

Εκπαιδευτικά Πακέτα για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων ΟΚοιΠ – Πρόγραμμα Active Citizens Fund

Το HIGGS παρέχει εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων (Capacity Building) των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης σε έργα που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Α. Χρηματοδοτήσεις – Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το Α ως το Ω

Χρηματοδοτήσεις – Ιδρύματα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Β. Οργανωσιακά Ζητήματα: Διοίκηση – Οικονομικά – Αντίκτυπος

Ηγεσία

NGO Management

Σταθερές Πηγές Χρηματοδότησης

Budgeting Οργάνωσης

Reporting/Ετήσιος Απολογισμός

Μέτρηση Ωφελούμενων & Κοινωνικού Αντίκτυπου

Πλάνο Βιωσιμότητας

Νομικά Ζητήματα

Λογιστικά ζητήματα

Time – Management

Διαχείριση Προσωπικού

Δημιουργία Πλαισίου Προμηθειών/ Procurement

Γ. Πλάνο Βιωσιμότητας Οργάνωσης

Δ. Strategy & Fundraising Plan

Strategy Plan

Fundraising Plan

Ε. Project Management Life Cycle

Σχεδιασμός Έργου

Εκτίμηση Αναγκών

Υλοποίηση Έργου

Αξιολόγηση

Κεφαλαιοποίηση

ΣΤ. Marketing – Επικοινωνία – Συντονισμός

Marketing/Επικοινωνία και Δικτύωση

Social Media/Digital Marketing

Διαχείριση Κρίσεων Έργου

Νέα Εργαλεία Επικοινωνίας και Συντονισμού

Newsletter

Ζ. Εθελοντές

Προσέλκυση Εθελοντών

Διαχείριση Εθελοντών

Νομικά Ζητήματα σχετικά με τον εθελοντισμό στην Ελλάδα

Η. Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου των Έργων

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (προσωπικό < 10 άτομα)

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (προσωπικό από 10 έως 30 άτομα)

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου (προσωπικό > 30 άτομα)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποιο από τα εκπαιδευτικά πακέτα του HIGGS μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή στο 211 411 6300.