Εκπαίδευση & Συμβουλευτική

Ανταποκρινόμενοι στα πολλαπλά αιτήματα από οργανώσεις και ιδιώτες σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στο Bootcamp του HIGGS, καθώς και σε αιτήματα για μικρά απόλυτα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργήσαμε μια ευέλικτη υπηρεσία σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων πλήρως εξειδικευμένων στις ανάγκες ατόμων και οργανισμών (ΜΚΟ, Ιδρύματα, Εταιρείες-Τμήματα ΕΚΕ) που μας προσεγγίζουν.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς ιδιώτες μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά και με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω, καθώς οι ίδιες θεματικές, στην πρώτη περίπτωση προσεγγίζονται εκπαιδευτικά ενώ στη δεύτερη συμβουλευτικά συμπληρώνοντας η μία την άλλη.

Ενδεικτικά, η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών ΜΚΟ
 • Σχεδιασμός Έργου
 • Υλοποίηση & Αξιολόγηση Έργου
 • Marketing & Επικοινωνία
 • Ψηφιακό αποτύπωμα (Website/Social Media)
 • Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Νομικά
 • Φοροτεχνικά/Λογιστικά

Τα μέλη της ομάδας μας μαζί με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις ΜΚΟ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών ΜΚΟ
 • Σχεδιασμός Έργου
 • Υλοποίηση & Αξιολόγηση Έργου
 • Marketing & Επικοινωνία
 • Ψηφιακό αποτύπωμα (Website/Social Media)
 • Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Νομικά
 • Φοροτεχνικά/Λογιστικά

Ενδιαφερόμενοι

Α. Ιδιώτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα και διεθνώς, τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα έργα που υλοποιούν, τις ενέργειές τους, κτλ.

Β. Χρηματοδοτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που επιθυμούν να γνωρίσουν εις βάθος το χώρο και να τους μεταφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας από τη συνεργασία μας και την επαφή με έναν σημαντικό αριθμό οργανώσεων (συμμετείχαμε στην επίσημη χαρτογράφηση των ελληνικών ΜΚΟ, εκπαιδεύσαμε περισσότερες από 300 οργανώσεις στην Ελλάδα, κτλ.)

Γ. Τμήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) εταιρειών
Σταδιακά, όλο και περισσότερο, κατέχουμε κεντρική θέση στο οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα, καθώς συνεργαζόμαστε στενά και σε πολλά επίπεδα με την πλειονότητα των οργανώσεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνουμε και να συμβουλεύουμε τμήματα ΕΚΕ εταιρειών πάνω σε θέματα που αφορούν στις ΜΚΟ της χώρας για το σκοπό και τις δράσεις τους, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τις συνεργασίες τους, και πολλά άλλα. Παράλληλα, έχουμε την τεχνογνωσία για να υποστηρίξουμε τα σχετικά τμήματα στη ανάπτυξη στρατηγικών προγραμμάτων ΕΚΕ βελτιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την επίδραση αυτών.


Οργανώσεις που έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Εκπαίδευση και Συμβουλευτική μέχρι σήμερα:

– Caritas Hellas
– Embassy of Norway in Athens
– International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
– International Rescue Committee
– Lesvos Solidarity
– Starfish Foundation
– Κάρτα Διαβήτη
– Γιατροί Χωρίς Σύνορα
– Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»
– Κέντρο Φ


Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής του HIGGS μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@higgs3.org ή στο 211 411 6300.