Green and Social Entrepreneurship Incubator

Περιγραφή Προγράμματος

To Green and Social Entrepreneurship Incubator, είναι ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα για φορείς κοινωνικής & πράσινης επιχειρηματικότητας, με σκοπό τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη σύσταση, την οργάνωση της λειτουργίας τους και, ιδανικά, την προσέλκυση των πρώτων χρηματοδοτήσεων.

To Green and Social Entrepreneurship Incubator, απευθύνεται σε καινοτόμες ιδέες με θετικό κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που παράλληλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θα υποστηρίξει την οικονομική τους βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το NBG BusinessSeeds – Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρηματικότητας, της Εθνικής Τράπεζας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι:

• Είναι σε διαδικασία ίδρυσης ή/και λειτουργίας και δεν έχουν νομική υπόσταση

• Έχουν έως 2 χρόνια νομική υπόσταση και λειτουργία

• Είναι σε διαδικασία επανεκκίνησης, ακόμη και εάν η λειτουργία τους υπερβαίνει τα 2 χρόνια

• Έχουν ως στόχο τη δημιουργία κοινωνικού ή περιβαλλοντικού αντικτύπου

• Διαθέτουν μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας και επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων

Χαρακτηριστικά και παροχές προγράμματος

Κόστος: Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

Διάρκεια: 12 μήνες

Έναρξη: Νοέμβριος κάθε έτους

Bootcamp: υποχρεωτική εντατική εκπαίδευση 4 εβδομάδων (2 το πρώτο εξάμηνο & 2 το δεύτερο εξάμηνο) σε θεματικές που καλύπτουν ανάμεσα στα άλλα τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανεύρεση επενδύσεων και άλλων πόρων, την επικοινωνία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η δημιουργία Pitch Deck και Business Model Canvas.

Workshops: ελεύθερη επιλογή από μια εκτενή λίστα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των σχετικών ελληνικών φορέων/ομάδων.

Συμβουλευτική: one to one συναντήσεις με τους Εξειδικευμένους Συνεργάτες και τους Ειδικούς της Ομάδας του HIGGS για κάθε πτυχή της λειτουργίας τους. Ενδεικτικά: Νομικά, Λογιστικά, Marketing & Επικοινωνία, Social Media, διασύνδεση με αγορά.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Seeds Bootcamp του NBG Business Seeds.

Networking: με μεγάλες ελληνικές και διεθνείς ΟΚοιΠ, χρηματοδότες και ΜΜΕ

Δωρεάν χρήση των χώρων του HIGGS για την ανάπτυξη των δράσεών τους

Δείτε το Χρονοδιάγραμμα του Green and Social Entrepreneurship Incubator εδώ!

Το πρόγραμμα Green and Social Entrepreneurship Incubator πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο διαδικτυακά.

 

Γνωρίστε τα προγράμματα & την ομάδα του HIGGS,  αποστέλλοντας e-mail στο [email protected]. Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στο HIGGS!

Κύριες Ημερομηνίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, έως 23:59

Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2023

Bootcamp

Τα Μαθήματα

Η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Πηγές Χρηματοδότησης
 • Χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Δωρητές – Ευρωπαϊκά Κονδύλια
 • Ο κύκλος ζωής ενός έργου
 • Σχεδιάζοντας ένα έργο
 • Διαχείριση Ομάδας Έργου
 • Διαχείριση Εθελοντών
 • Ηγεσία
 • Δικτύωση
 • Λογικό Πλαίσιο
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Προϋπολογισμός
 • Συγγραφή Προτάσεων
 • Υλοποίηση Έργου
 • Τεχνικές Παρακολούθησης Έργου
 • Αξιολόγηση Έργου
 • Τεχνικές Μarketing
 • Νομικά θέματα
 • Business Plan
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Πλάνο Χρηματοδότησης
 • Πλάνο Βιωσιμότητας

Ώρες Μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες 10:00 – 16:00.

Οδηγίες Υποβολής

Για να υποβάλετε αίτηση στο Green and Social Entrepreneurship Incubator, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα

Κριτήρια Υποβολής Αιτήσεων για το Green and Social Entrepreneurship Incubator

•  Φορείς που δεν έχουν συσταθεί ακόμη, νεοσύστατοι φορείς (έως 2 χρόνια λειτουργίας) ή υπάρχοντες φορείς σε διαδικασία στρατηγικού επανασχεδιασμού

•  Νομικές μορφές (κατά προτεραιότητα): Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Σωματείο, Κοιν.Σ.Επ., Ι.Κ.Ε.

•  Η έδρα του φορέα χρειάζεται να είναι στην Ελλάδα.

•  Υποβολή αιτήσεων: Σεπτέμβριος κάθε έτους

Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων για το Green & Social Incubator

Ομάδα (Σύνθεση, δεξιότητες, ανθεκτικότητα)

20%

Καινοτομία και θετικός αντίκτυπος στην τοπική ανάπτυξη (Το εγχείρημα εμπλέκει ενεργά την τοπική κοινότητα μέσω της ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών, της συμπερίληψης διαφορετικών αλυσίδων εργασίας, προμήθειας και διανομής, καθώς και τη δημιουργία άλλων συνεργασιών. Το εγχείρημα ενισχύει την τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, και ζήτησης για νέες υπηρεσίες)

20%

Θετικός Κοινωνικός ή/και Περιβαλλοντικός Αντίκτυπος (Συμβάλλει στη θετική κοινωνική αλλαγή της κοινότητας. Προωθεί και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον αντίκτυπό της στην κοινότητα με το να μεγεθύνεται ή να δημιουργεί διασυνδέσεις με παρόμοιες επιχειρήσεις. Συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή / και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος. Η βιώσιμη χρήση των τοπικών πηγών και των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι φιλική προς το περιβάλλον)

30%

Οικονομική βιωσιμότητα και επιχειρηματικό σχέδιο (Υπάρχει ξεκάθαρη ζήτηση στην αγορά για αυτό το προϊόν/υπηρεσία. Υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο δράσης καθώς και καλά μελετημένο σχέδιο υλοποίησης. Είναι κερδοφόρο και ικανό να ανταγωνιστεί υπάρχουσες ή/και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα έχει ληφθεί υπόψη/έχει μελετηθεί και είναι εφικτή)

30%

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Αξιολόγησης

 • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Αύγουστος – Σεπτέμβριος κάθε έτους

 • Συνεντεύξεις επιλεγμένων αιτήσεων: Οκτώβριος κάθε έτους

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Οκτώβριος κάθε έτους

 • Ημερομηνία Έναρξης νέου κύκλου: Νοέμβριος κάθε έτους

Λόγω της πανδημίας Covid-19 το πρόγραμμα Incubator πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο διαδικτυακά.

Αίτηση

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.