Προγράμματα

Active citizens fund


Έργο “Non-profits & Media advocating for good!”

Το έργο «Non-profits & Media advocating for good!» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Για να το επιτύχει αυτό, προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, από το οποίο θα ωφεληθούν εκπρόσωποι από 32 μέσα μαζικής ενημέρωσης και στελέχοι από 32 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε 4 πόλεις της Ελλάδας, επιλεγμένες στη βάση της ύπαρξης σε αυτές μιας ζωντανής κοινότητας ΟΚοιΠ και ΜΜΕ καθώς και σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να συν-σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί δράσεις συνηγορίας.

Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://advocatingforgood.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.activecitizensfund.gr

 

ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Πλατφόρμα Αξιολόγησης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ, αποτελεί μία διαδικασία αξιολόγησης ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης, αξιοποιείται μια μεθοδολογία η οποία είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας ποικίλων προσεγγίσεων αξιολόγησης κοινωφελών οργανώσεων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Οι κοινωφελείς οργανώσεις που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν αξιολογική βαθμολόγηση από ένα (1 – χαμηλότερη δυνατή επίδοση) έως πέντε (5-υψηλότερη δυνατή επίδοση) αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία: www.greekngosnavigator.org

Ευρωπαϊκά Έργα

Erasmus+ Key Action 2

DiGi YOUTH 2

 

Τίτλος: DiGi YOUTH 2

Περιγραφή:

Το HIGGS συμμετέχει ως εταίρος στο έργο  Digi Youth 2 που στοχεύει στη ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την χρήση σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων, απαραίτητα για νέους εργαζόμενους και τις οργανώσεις.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Higher Incubator Giving Growth and Sustainability

Σλοβακία: Europsky Dialog Slovakia

Βουλγαρία: The Future Now

Τουρκία: Yasar Universitesi

Σλοβενία: CELJSKI MLADINSKI CENTER- Celje Youth Center


EDUCATE

 

Τίτλος: European Hub for Digital Learning and Inclusive Adult Education organizations

Περιγραφή:

To HIGGS συντονίζει το έργο EDUCATE που έχει στόχο να παρέχει στους ενήλικες, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, κυρίως στον ψηφιακό τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται  χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, καινοτόμες πρακτικές και θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο εκπαιδευτικών, για την περαιτέρω ενίσχυση και τη συνεργασία των ενηλίκων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Higher Incubator Giving Growth and Sustainability

Λετονία: Latvian Adult Education Association

Λιθουανία: MB Efekto grupe

Ιταλία: European Digital Learning Network

Τουρκία: Yasar Universitesi

Ουγγαρία: KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft

Ιστοσελίδα: https://educatehub.eu/

 


SEIDE@CRO

 

 

Τίτλος: Supporting sustainable social entrepreneurship initiatives in digital era: Crowdfunding Toolbox

Περιγραφή:

Το HIGGS συντονίζει το έργο SEIDE@CRO, που έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και ενός chat-bot σχετικά με όσα πρέπει να γνωρίζει μια κοινωνική πρωτοβουλία για να διοργανώσει αποτελεσματικά μια καμπάνια crowdfunding.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Higher Incubator Giving Growth and Sustainability

Ουκρανία: Kyiv Business School

Βουλγαρία: National Association of Municipal Clerks

Βέλγιο: European Crowdfunding Network

Πολωνία: Fundacja im. Zofii Zamenhof

Ιστοσελίδα: https://seideacro.eu/

 


CO-MIX

Τίτλος: Comix as a tool for inclusive Youth Work

Περιγραφή:

Το HIGGS συμμετέχει ως εταίρος στο έργο CO-MIX, στο πλαίσιο του οποίου ετοιμάζουμε πλατφόρμα για την δημιουργία comics με έμφαση κοινωνικά ζητήματα.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Higher Incubator Giving Growth and Sustainability

Σλοβενία: CELJSKI MLADINSKI CENTER- Celje Youth Center

Βουλγαρία: The Future Now Association

Γαλλία:ORGANISATION FRANÇAISE DE LA COOPḖRATION INTERNATIONALE

Ιστοσελίδα: https://comixproject.eu/#/en

 


GENTE

Τίτλος: Green Entrepreneurship Skills for NEET Persons

Περιγραφή:

Το HIGGS συμμετέχει στο έργο ‘GENTe’ με στόχο τη δημιουργία χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων που επιθυμούν ή εργάζονται ήδη  πρωτοβουλίες  πράσινης επιχειρηματικότητας.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Higher Incubator Giving Growth and Sustainability

Κύπρος: Dekaplus Business Services LTD

Ιταλία: CE.S.CO.T. VENETO – Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario

Αυστρία: Oesterreichische Jungarbeiterbewegung, OEJAB

Κύπρος: CSI Center for Social Innovation LTD

Ρουμανία: S.C. Predict CSD Consulting S.R.L.

Γερμανία: EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH

Ιστοσελίδα: https://genteproject.eu/


SUM

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2022

Περιγραφή:

Το έργο «Designing and Implementing a Corporate Social Responsibility Framework for Start-Ups as a Visibility, Growth and Multiplication Tool-SUM» έχει ως κύριο στόχο την καθιέρωση ενός πλαισίου για την εφαρμογή της ΕΚΕ σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Στη βάση του έργου τοποθετείται η παροχή βελτιώσεων στην υπάρχουσα κατάστασης για τις start-ups και η κατάθεση προτάσεων επί ενός πλαισίου που θα ενσωματώνει την ΕΚΕ και θα την τοποθετεί ως «στόχο προτεραιότητας», έτσι ώστε οι τελευταίες να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους εντός της ευρωπαϊκής και εθνικής τους κοινότητας.

Συνοπτικά, κύριοι στόχοι του SUM είναι:

– Δημιουργία πλαισίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για νεοφυείς επιχειρήσεις που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα και την απασχολησιμότητα των πολιτών της ΕΕ, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντικά θέματα.

-Πληρέστερη κατανόηση της έννοιας ΕΚΕ μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων των νεοφυών επιχειρήσεων.

-Διευκρίνηση του ζητήματος της εταιρικής διαφάνειας ως σημαντικού συστατικού για τις νεοφυείς επιχειρήσεις προς την ενίσχυση της αξιοπιστίας και φερεγγυότητάς τους. Το ζήτημα της διαφάνειας πρέπει να συνδεθεί άμεσα με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες ούσες στα πρώτα τους βήματα δεν διαθέτουν ακόμη τις απαραίτητες σχετικές γνώσεις και εμπειρία.

-Προώθηση ενός πρόγραμματος απονομής βραβείων, που θα ανταμείβει τις πιο διαφανείς νεοφυείς επιχειρήσεις.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Κύπρος: CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD  – Συντονιστής Εταίρος

Λιθουανία: MB HOMO EMINENS

Αυστρία: DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUNGS GESELLSCHAFT MBH

Ελλάδα: HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH AND SUSTAINABILITY

Ισπανία: CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR

Ιταλία: S.CO.T. VENETO – Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario

 


Social and Economic Empowerment of Migrant Women (WINGS)

 

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2022

Περιγραφή: Το έργο WINGS (Κοινωνική και Οικονομική Ενδυνάμωση Γυναικών Μεταναστών) μέσω της συνεργασίας έξι εταίρων -Ολλανδία, Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Μάλτα- θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστών στην Ευρώπη, με ένα καινοτόμο και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, το έργο θα ενισχύσει τις δεξιότητες των τυπικών ή άτυπων εκπαιδευτών αυτών των γυναικών και θα τους προσφέρει καθοδήγηση και εργαλεία για να πετύχουν ποιοτικότερα αποτελέσματα στην εργασία τους. Σκοπός είναι η πιο ενεργή συμμετοχή των γυναικών μεταναστών στην κοινωνικό-πολιτική ζωή και η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Το έργο θα διαρκέσει 2 έτη και στοχεύει προσεγγίσει τουλάχιστον 1.300 ενδιαφερόμενους σε όλη την Ευρώπη.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ολλανδία: Netwerkpro (συντονιστής φορέας)

Κύπρος: SYNTHESIS

Ελλάδα: HIGGS

Ιταλία: Global Factory

Ισπανία: GEI

Μάλτα: Skills Zone

 

Ιστοσελίδα: https://wingsprojecterasmus.eu/


SIM4CSOS

 

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2022

Περιγραφή: Το έργο “Social Impact Measurement for Civil Society Organizations – SIM4CSOs” σχεδιάστηκε για να ενδυναμώσει τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε 8 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Νορβηγία, Ισραήλ, Κροατία, Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία) ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη διακυβέρνησή τους μέσα από την εφαρμογή μεθόδων Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπροσώπων της Κοινωνίας Πολιτών στη Μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου, απαραίτητων για την αποτελεσματική λειτουργία και βιωσιμότητα των οργανώσεων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: HIGGS (Συντονιστής)

Κύπρος: CSI Center for Social Innovation Ltd.

Νορβηγία: OSLOMET – Storbyuniversitetet

Ισραήλ: MIDOT – Reflecting and Rating NPOs Ltd.

Κροατία: ACT GRUPA

Πολωνία: Centrul Edukacji Badan Spoleczynch (CEBS)

Ιταλία: CESIE

Πορτογαλία: INOVA+ – Innovation Services, SA

Ιστοσελίδα: https://measuringimpact.eu/

ECSTALE

 

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2022

Περιγραφή: Το έργο “Empowering Civil Society Through a Learning Environment – ECSTALE”, στοχεύει να φέρει κοντά 7 οργανώσεις από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Βουλγαρία, Εσθονία, Σερβία και Ισραήλ) που υποστηρίζουν την Κοινωνία Πολιτών μέσα από προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να μοιραστούν την εμπειρία τους. Με την ολοκλήρωση του έργου και την αναταλλαγή καλών πρακτικών οι εταίροι θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά τους ωφελούμενούς τους (ΟΚοιΠ), και να ενισχύσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: HIGGS (Συντονιστής)

Ιταλία: Fondazione Giacomo Brodolini S.R.L. SB

Βουλγαρία: Black Sea NGO Network

Εσθονία: Vabauhenduste Liit

Κύπρος: SYNTHESIS Center for Research and Education Limited

Σερβία: Civic Initiatives – Citizens Association for Democracy and Civic Education

Ισραήλ: MIDOT – Reflecting and Rating NPOs Ltd

Storytelling for Youth Work

 

 

 

 

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2022

Περιγραφή:Το Έργο «Storytelling for Youth Work: a Tool for Connection and Understanding in Changing Times» έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της νεολαίας και να υποστηρίξει την ευημερία τους και την ανάπτυξή τους προκειμένου να μπορούν να ζήσουν υγιείς και συνειδητές ζωές και να έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις ακόμη και όταν απαιτείται περισσότερη προσπάθεια σε περίοδο κρίσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση της τεχνικής του Storytelling στην εκπαίδευση νέων. Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις νεολαίας θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία για την κατανόηση και τη χρήση της αφήγησης στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τις ομάδες-στόχους τους).

Συνεργαζόμενοι φορείς

Αυστρία: Komm!unity (συντονιστής φορέας)

Βουλγαρία: The Future Now Association

Ελλάδα: HIGGS

Σερβία: Iuventa Nevladina Organizacija Udruzenje

Σλοβενία: Celjski Mladinski Center, Javni Zavod Za Mladinsko Kulturo, Izobrazevanje, Informiranje In Sport

DiGi YOUTH

 

 

 

 

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2021

Περιγραφή: Το έργο “DiGi YOUTH” αποτελεί ένα καινοτόμο και φιλόδοξο έργο που στόχο έχει την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση των οργανώσεων νεολαίας, μέσω ανοικτών και καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών. Οι νέοι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις νεολαίας, με περιορισμένες ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, θα επωφεληθούν και θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα εργαλεία από τα πνευματικά προϊόντα και γενικότερα το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Βασικός σκοπός του έργου αποτελεί η προσφορά ακόμα πιο ποιοτικής εργασίας στους νέους, νέες ευκαιρίες και εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς επίσης η περαιτέρω εμπλοκή των νέων με χαμηλές ευκαιρίες, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Σλοβακία: European Dialogue  (συντονιστής φορέας)

Βουλγαρία: The Future Now Association

Ελλάδα: HIGGS

Τουρκία: Yasar Universitesi

 

Ιστοσελίδα: https://digi-youth.com/#/en

Virtual Intercultural Reality Active Learning for local communities (VIRAL)

 

 

 

 

Περίοδος υλοποίησης: 2018-2021

Περιγραφή: Πρόκειται για το πρόγραμμα VIRAL για τις τοπικές κοινότητες, στο οποίο συνεργάζονται πέντε εταίροι από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες – Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα – για την υλοποίηση ενός καινοτόμου και φιλόδοξου ερευνητικού προγράμματος: την εισαγωγή της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας στις ξένες γλώσσες διδασκαλίας και ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπέρβαση των πολιτιστικών εμποδίων και της αμοιβαίας δυσπιστίας στις τοπικές κοινότητες. Το πρόγραμμα αφορά μικρότερες κοινότητες στις οποίες τα τελευταία χρόνια συναντήθηκαν διαφορετικοί πολιτισμοί για πρώτη φορά, δημιουργώντας συχνά δυσπιστία και φόβο. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός TOOLBOX, το οποίο θα περιλαμβάνει τα τεχνικά εργαλεία και τον οδηγό διδασκαλίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε σχολεία, δημόσιους φορείς, κέντρα υποδοχής και σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ένταξη.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ιταλία: Nkey srl (συντονιστής φορέας), University for Foreigners of Perugia

Ελλάδα: HIGGS

Πολωνία: CEBS

Ρουμανία: ASPES

 

Ιστοσελίδα: https://viral.nkey.it/el/

European youth Network for dIversity and TolerancE (E-UNITE)

 

Περίοδος υλοποίησης: 2018-2019

Περιγραφή: Στόχος του E-UNITE είναι να συμβάλει στην αύξηση του θετικού αντίκτυπου, στην προώθηση της ανοχής, στην ποικιλομορφία και στην προσέγγιση των κοινοτήτων. Το κύριο προϊόν του έργου E-UNITE – ο διαδικτυακός κόμβος είναι ένας μοναδικός σε απευθείας σύνδεση χώρος όπου οι εργαζόμενοι για τη νεολαία και οι νέοι από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν την ευκαιρία να συγκλίνουν, να μοιραστούν ιδέες και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να επιτύχουν στόχους της κοινότητας και του δικτύου, που μπορούν να θέσουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Ο κόμβος E-UNITE θα επιτρέψει τη σύγκλιση των νέων ιδεών και την ανταλλαγή τους καθώς και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από την κοινότητα. Ομοίως, ο κόμβος θα αποτελέσει τη βάση για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτές τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της κοινότητας ή εναλλακτικά με τους νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν δικό τους δίκτυο νεότητας.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Κύπρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (συντονιστής φορέας)

Βουλγαρία: Law and Internet Foundation

Ελλάδα: HIGGS

Ρουμανία: CENTRUL ROMAN DE POLITICI EUROPENE

Σλοβενία: Celje Youth Center

Κόσοβο: Institute for Economic, Political, and Social studies (IEPS)

 

Ιστοσελίδα: http://e-unite.eu/#/el/

Advancing the Third Sector through Innovation and Variation (ATSIV)

 

Περίοδος υλοποίησης: 2016-2019

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι να αυξηθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων στις ΟΚοιΠ μέσω της παροχής μιας online πλατφόρμας, ενός παιχνιδιού. Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις των εργαζομένων στις ΟΚοιΠ, να αυξήσει την πολιτειότητα και να ενισχύσει την αγορά εργασίας στο χώρο των ΟΚοιΠ.

Συνεργαζόμενοι φορείς                                                                                                                                      

Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (συντονιστής του έργου), HIGGS, South East European Research Centre (SEERC)

Πολωνία: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarzadowych «UMBRELLA»

Ρουμανία: National School of Political Studies and Public Administration

 

Ιστοσελίδα: http://ngotraining.eu/

ATSIV Virtual Learning Environment

AMIF Action Grant

ArtsTogether "Integrating migrant children at schools through artistic expression"

 

Περίοδος υλοποίησης: 2018-2020

Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του προγράμματος ArtsTogether είναι η δημιουργία ειδικών παρεμβάσεων για τα παιδιά των μεταναστών στην πρώιμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην παροχή περιεκτικής υποστήριξης για την εξάλειψη των δυσκολιών και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα ArtsTogether στοχεύει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών, που βασίζεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας, την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών τους, καθώς και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (συντονιστής του έργου), HIGGS, ARSIS, Four Elements

Ιταλία: Πανεπιστήμιο της Μπολώνια, Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Centro Studi Villa Montesca

Αυστρία: Kindervilla

Βέλγιο: Mediter

Ηνωμένο Βασίλειο: Bath Spa University

 

Ιστοσελίδα: https://www.artstogether.eu/home

 

Green Ideas Greece

Το HIGGS & το HUMAN RIGHTS 360, με την υποστήριξη του Rockefeller Brothers Fund, έφεραν για 1η φορά στην Ελλάδα, τον Διαγωνισμό Πράσινων Ιδεών “Green Ideas Greece” το 2020!

Ο Διαγωνισμός ‘Green Ideas Greece 2021’ διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά με την υποστήριξη του Rockefeller Brothers Fund, του Helidoni Foundation, του Whitetip Investments, και του προγράμματος Erasmus+, στο πλαίσιο του Βαλκανικού Διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’ (ΒGI), που διοργανώνεται τα τελευταία 9 χρόνια απο το Balkan Green Foundation.

Στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και δίκτυα. Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να συνδράμει στην δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων.

 

Συνολικά, στον διαγωνισμό του 2020 συμμετείχαν δέκα νικήτριες ιδέες, που είχαν προκριθεί και οι τρεις νικήτριες ιδέες καθώς και τα βραβεία τους είναι:

Κατηγορία Α – Νέες ιδέες

«Μέρες Πράσινου Σχολείου» με βραβείο 2.660€

Κατηγορία Β – Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης

«The Barn Owl Project» με βραβείο 4.000€

«Mediterranean Cleanup: Chalkida» με βραβείο 4.000€.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greenideasgreece.org/

 

TechCamp Athens 2018

 

 

 


Το TechCamp Athens 2018 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 22-23 Ιανουαρίου από το HIGGS, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας.

Το TechCamp είναι ένας θεσμός που πραγματοποιείται σε διάφορα μέρη του κόσμου με σκοπό να φέρει σε επαφή ΟΚοιΠ με ειδικούς σε συγκεκριμένες θεματικές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, 42 ΟΚοιΠ από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Σκόπια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυθεντίες στον τομέα της επικοινωνίας, του marketing, των social media, της διαχείρισης κρίσεων, του crowdfunding και της ανεύρεσης πόρων, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις για τους οργανισμούς τους και να δημιουργήσουν ψηφιακό υλικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Δείτε το Video του TechCamp Athens 2018 εδώ!