Accelerator & Accelerator Plus

1. Πρόγραμμα Accelerator

Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του HIGGS και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά, για να σας προσφέρουμε στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα που επηρεάζουν την εξέλιξη των υπό διαμόρφωση προτάσεών σας, και τη γενικότερη λειτουργία των οργανισμών που εκπροσωπείτε.

Οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε στον Accelerator είναι ΔΩΡΕΑΝ και είναι:

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ελληνικών ΜΚΟ.
 • Καθημερινή υποστήριξη στη δημιουργία προτάσεων χρηματοδότησης προς εγχώριους και διεθνείς δωρητές.
 • Συνδέσεις μέσω Skype με διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.
 • Δικτύωση με μεγάλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Διασύνδεση με τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στο Incubator προς την κατεύθυνση της κατάθεσης κοινών προτάσεων.

Παράλληλα, η ομάδα των εξωτερικών συνεργατών μας σας συμβουλεύει ατομικά ή ομαδικά, σε θέματα αφορούν σε:
– Νομικά
– Φοροτεχνικά/Λογιστικά
– Marketing & Επικοινωνία
– Facebook/website
– Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών

2. Πρόγραμμα Accelerator Plus

Μέσα από την εμπειρία μας διαπιστώσαμε ότι ακόμα κι αρκετά επιτυχημένες κι έμπειρες οργανώσεις που έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις κι έχουν υλοποιήσει προγράμματα, δεν έχουν ουσιαστικά διαμορφώσει τη στρατηγική τους. Το παραπάνω συχνά αντανακλά σημαντικές ελλείψεις στο οργανωσιακό κομμάτι και φυσικά σχετίζεται άμεσα και με ελλείψεις ή απουσία χρηματοδοτικού πλάνου.

Το Accelerator Plus έρχεται να καλύψει αυτές ακριβώς τις ανάγκες, καθώς είναι ένα πρόγραμμα 4μηνης διάρκειας που συνδυάζει εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη, δίνοντας έμφαση σε 3 κρίσιμα για τις οργανώσεις σημεία:

1) Τη Στρατηγική
2) Την Οργάνωση
3) Τις Χρηματοδοτήσεις

Όπως και στο Accelerator, οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο Accelerator Plus έχουν πρόσβαση στο δίκτυο των εξωτερικών μας συνεργατών με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούν συναντήσεις για τις παρακάτω θεματικές:
– Νομικά
– Φοροτεχνικά/Λογιστικά
– Marketing & Επικοινωνία
– Facebook/Website
– Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών

*Όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα Accelerator και Accelerator Plus έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους χώρους του HIGGS (αίθουσες συναντήσεων & αίθουσες εκδηλώσεων) χωρίς κόστος.

Κύριες Ημερομηνίες

Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής για το Accelerator Plus: Έως και Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018, μέχρι και τις 14:00

Ημερομηνία Έναρξης Accelerator Plus: Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2018

Bootcamp

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Accelerator πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του HIGGS, το οποίο πραγματοποιείται κατά τις 3 πρώτες εβδομάδες της παρουσίας τους στη δομή.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαρκεί 3 εβδομάδες, καλύπτοντας 16 θεματικές ενότητες, φτάνοντας τις 80 διδακτικές ώρες. Στόχος του είναι να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη λειτουργία των ΜΚΟ γενικότερα, αλλά και για τη δημιουργία επιτυχημένων προτάσεων χρηματοδότησης ειδικότερα.

Τα μαθήματα

Η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Πηγές Χρηματοδότησης
 • Χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Δωρητές – Ευρωπαϊκά Κονδύλια
 • Ο κύκλος ζωής ενός έργου
 • Σχεδιάζοντας ένα έργο
 • Διαχείριση Ομάδας Έργου
 • Διαχείριση Εθελοντών
 • Ηγεσία
 • Δικτύωση
 • Λογικό Πλαίσιο
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Προϋπολογισμός
 • Συγγραφή Προτάσεων
 • Υλοποίηση Έργου
 • Τεχνικές Παρακολούθησης Έργου
 • Αξιολόγηση Έργου
 • Τεχνικές Μarketing
 • Νομικά θέματα

Το πρόγραμμα Accelerator Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Business Plan
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Πλάνο Χρηματοδότησης
 • Πλάνο Βιωσιμότητας

Ώρες μαθημάτων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης |bootcamp| έχει διάρκεια 80 ώρες και αναπτύσσεται για πρώτη φορά σε 3 εβδομάδες (ενώ για τους πρώτους 7 κύκλους είχε διάρκεια ένα μήνα). Η πρώτη και η δεύτερη εβδομάδα περιέχει πρωινά μαθήματα  |10:00 – 16:00| και η επόμενη απογευματινά |17:00-20:30|.

Εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης και τελευταίας εβδομάδας, το εκπαιδευτικό πακέτο ολοκληρώνεται με μια εξέταση που στοχεύει να αξιολογήσει κατά πόσο έχετε κατανοήσει όσα διδαχτήκατε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού μήνα.

Εάν ολοκληρώσετε την εξέταση με επιτυχία θα λάβετε ένα πιστοποιητικό που μπορείτε να το ενσωματώσετε τόσο στο προσωπικό σας βιογραφικό, όσο και στα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας.

Τόσο για τον Ιncubator όσο και για τον Accelerator θα πραγματοποιούνται και επιπλέον εκπαιδεύσεις με βάση το επίπεδο και τις ανάγκες της κάθε ΜΚΟ που συμμετέχει.

Οδηγίες Υποβολής

Οι ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα Accelerator και Accelerator Plus συμπληρώνουν ένα concept note (μια μικρογραφία) μιας πρότασης χρηματοδότησης ενός προγράμματος/δράσης/πρωτοβουλίας, την οποία υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

Εστιάζουμε μόνο σε μικρές ή μεσαίες ΜΚΟ, που με βάση το δικό μας ορισμό, έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας και έχουν μέχρι και 40 εργαζόμενους μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.

Κριτήρια επιλογής

Ποιότητα ιδέας: πειστικότητα οράματος και πλάνου υλοποίησης

20%

Εμπειρία και Ικανότητα Ομάδας Υλοποίησης

10%

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

20%

Μεθοδολογία Υλοποίησης

20%

Ωριμότητα Πρότασης

10%

Σύμπραξη Υλοποίησης

20%

Φόρμα Εγγραφής

Ο τίτλος του έργου/Όνομα
Στον τίτλο πρέπει να περιλαμβάνεται η ουσία του έργου σύντομα και περιεκτικά

Υπόβαθρο / Καταγραφή του προβλήματος / Αναφορά για την αναγκαιότητα του έργου - (έως 700 χαρακτήρες)
Μια σύντομη περίληψη για την αναγκαιότητα του έργου με τις σχετικές μαρτυρίες και αναφορά για το πώς ο οργανισμός σας / σύμπραξη έχει τα προσόντα να αντιμετωπίσει την αναγκαιότητα αυτή.

700/700

Σκοπός και άμεσοι στόχοι του έργου - (έως 900 χαρακτήρες)
Καταγράψτε το σύνολο των άμεσων και των απώτερων στόχων

900/900

Δραστηριότητες - (έως 800 χαρακτήρες)
Περιγράψτε περιεκτικά κάθε κύρια δράση

800/800

Αποτελέσματα - (έως 1000 χαρακτήρες)
Κατάλογος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου |αναφερθείτε και στις πιθανές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν|

1000/1000

Διαχείριση του έργου - (έως 1500 χαρακτήρες)
Αναφέρετε σύντομα πώς θα διαχειριστείτε, παρακολουθήσετε και αξιολογήσετε το έργο

1500/1500

Υπολογισμός του κόστους
Αναφέρετε το χρηματικό ποσό που απαιτείται και όποια άλλη ενδεχόμενη πηγή χρηματοδότησης

Το προφίλ του οργανισμού/σύμπραξης - (έως 800 χαρακτήρες)
Περιγράψτε σύντομα τους στόχους του οργανισμού/σύμπραξης και τις δράσεις του/της καθώς και τα κυριότερα αποτελέσματά τους. Αναφερθείτε περιληπτικά στη δομή του οργανισμού/σύμπραξης: στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και στα εφόδια

800/800

Γιατί θεωρείτε σημαντική τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλάνου για την οργάνωσή σας; - (έως 800 χαρακτήρες)

800/800

Άτομο Επικοινωνίας

Όνομα και Επώνυμο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Email