Συχνές Ερωτήσεις – FAQ

Μπορεί η υποχρεωτική παρακολούθηση να μοιραστεί σε δύο άτομα;

Δυστυχώς όχι! Η υποχρεωτική παρακολούθηση αφορά σε κάθε ένα άτομο που συμμετέχει ξεχωριστά.

Πόσα μέλη από κάθε οργάνωση |που έχει επιλεγεί| μπορούν να έρχονται στο HIGGS και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του;

Όσον αφορά στο Bootcamp υπάρχει ο περιορισμός του ενός ατόμου ανά οργάνωση. Πέραν αυτού το HIGGS είναι ανοικτό στον αριθμό των ατόμων που θα επιλέξει η κάθε οργάνωση να εργαστούν στους χώρους του.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής για τους συμμετέχοντες που έρχονται από άλλη πόλη;

Φυσικά! Το HIGGS έχει πεδίο αναφοράς ολόκληρη την Ελλάδα – έτσι στους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας από πόλεις εκτός Αθηνών καλύπτουμε πλήρως τη διαμονή τους.

Τι σημαίνει όταν λέμε ότι μια ΟΚοιΠ “φιλοξενείται” στο HIGGS;

Όταν λέμε ότι μια οργάνωση φιλοξενείται στο HIGGS, εννοούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί όλο τον εξοπλισμό του κτηρίου και του γραφείου για τις πρακτικές της ανάγκες, αλλά και όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους εισηγητές, τους εξωτερικούς συνεργάτες, και το προσωπικό του HIGGS.

Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το Bootcamp εξ' αποστάσεως;

Δυστυχώς όχι! Καθώς το Bootcamp περιλαμβάνει πολλές πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες δεν είναι εφικτή η παρακολούθησή του εξ’ αποστάσεως.

Πως είναι η καθημερινότητα στο HIGGS;

Η καθημερινότητα στο HIGGS είναι συναρπαστική. Η συνύπαρξη όλων των συμμετεχόντων με τους εισηγητές, το προσωπικό, και τους εξωτερικούς συνεργάτες, μέσα σε ένα ευχάριστο συνεργατικό κλίμα και σε πλήρως εξοπλισμένους χώρους (γραφεία, αίθουσες συναντήσεων, χώρους χαλάρωσης, κτλ.), προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που ευνοεί τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Καθημερινά δουλεύουμε όλοι μαζί, παρέα, συν-δημιουργούμε και συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, και μοιραζόμαστε κοινούς προβληματισμούς και εμπειρίες.

Πόσα μέλη από κάθε οργάνωση |που έχει επιλεγεί| μπορούν να παρακολουθήσουν το Bootcamp;

Γενικός κανόνας είναι ότι το Bootcamp μπορεί να το παρακολουθήσει ένα άτομο από κάθε οργάνωση που έχει επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις θα υπάρξει δυνατότητα για τη δήλωση παραπάνω ατόμων.

Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή και στο Incubator και στον Accelerator;

Αν και είναι εφικτό να δηλώσει κάποιος συμμετοχή και στα δύο προγράμματα δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Οι συμμετέχοντες στο Incubator έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται στον Accelerator ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν πρόσθετα οφέλη που σχετίζονται με την ίδια την οργάνωσή τους.

Το HIGGS βρίσκεται μόνο στην Αθήνα ή υπάρχουν HIGGS και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

To HIGGS βρίσκεται μόνο στην Αθήνα.

Είναι υποχρεωτική η παρουσία όσων έχουν επιλεγεί, στο χώρο του HIGGS; αν ναι, πόσο συχνά πρέπει να βρίσκονται στο χώρο;

Σας θέλουμε υποχρεωτικά κοντά μας κατά την περίοδο του Bootcamp. Για το υπόλοιπο διάστημα του κάθε προγράμματος ο χρόνος παρουσίας στο HIGGS προσδιορίζεται από την οργάνωση και το άτομο που συμμετέχει. Σημειώνεται, όμως, ότι θεωρούμε ότι η προστιθέμενη αξία συμμετοχής στο HIGGS μεγιστοποιείται όσο αυξάνεται η συμμετοχή στις δράσεις του.

Αυτοί που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα του Incubator ή του Accelerator πρέπει να είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης; Ποιος τους επιλέγει, η οργάνωση ή το HIGGS;

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε οργάνωσης να αποφασίσει ποιο μέλος της είναι το καταλληλότερο να παρακολουθήσει τα προγράμματα του HIGGS. Η δική μας πρόταση είναι το άτομο που θα επιλεγεί, να έχει αρκετή εμπειρία επί της οργάνωσης και να αναμένεται να παραμείνει σε αυτήν ώστε να διαχυθούν οι γνώσεις και τεχνικές που απέκτησε από το HIGGS σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το HIGGS για συμβουλές σε θέματα που αφορούν στο φορέα ή στην οργάνωσή του, ακόμα κι αν δεν έχει γίνει δεκτός στο Incubator ή στο Accelerator;

Βέβαια! Στο HIGGS θέλουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς για όλες τις ΟΚοιΠ της Ελλάδας και ως εκ τούτου είμαστε  ανοικτοί προς όλες τις οργανώσεις.

Πως υποβάλλονται οι Αιτήσεις Συμμετοχής;

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις Συμμετοχής ηλεκτρονικά εδώ. Κανένας άλλος τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κατάθεσης της σχετικής φόρμας δεν θα γίνεται δεκτός.

Υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής;

Για τη συμμετοχή στο Incubator υπάρχει ένα μικρό κόστος, ύψους έως 20 € / μήνα, στην περίπτωση που η οργάνωση επιλέξει να ορίσει ως έδρα της τις εγκαταστάσεις μας. Το κόστος αυτό σχετίζεται κυρίως με νομικά ζητήματα. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται κάθε έτος θα αποδίδεται σε ΟΚοιΠ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ύστερα από προτάσεις και σχετική διαδικασία επιλογής.

Πού βρίσκεται η Αίτηση Συμμετοχής;

H Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Μπορεί μια νέα ΟΚοιΠ να έχει την έδρα της στο HIGGS;

Φυσικά! Όλες οι οργανώσεις οι οποίες εντάσσονται στο Incubator του HIGGS μπορούν να ορίσουν ως έδρα τους χώρους μας.

Ποιος αξιολογεί τις Αιτήσεις Συμμετοχής;

Όλες οι αιτήσεις, τόσο για τον Accelerator, όσο και για το Incubator, αξιολογούνται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και την ομάδα του HIGGS.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στο Incubator μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενήλικες από όλη την Ελλάδα, χωρίς να υφίσταται περιορισμός ως προς τους κλάδους/τομείς δραστηριότητας.

Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στο Incubator αν η ιδέα που έχει αφορά σε κοινωνική επιχείρηση;

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Incubator δεν θα αξιολογούνται ιδέες οι οποίες αφορούν στη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στον Accelerator μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενήλικες από όλη την Ελλάδα, χωρίς να υφίσταται περιορισμός ως προς τους κλάδους/τομείς δραστηριότητας.

Πώς υποβάλλονται οι Αιτήσεις Συμμετοχής;

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις Συμμετοχής ηλεκτρονικά εδώ. Κανένας άλλος τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κατάθεσης της σχετικής φόρμας δεν θα γίνεται δεκτός.

Υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής;

Η συμμετοχή στον Accelerator είναι απολύτως δωρεάν.

Πού βρίσκεται η Αίτηση Συμμετοχής;

H Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Ποιος αξιολογεί τις Αιτήσεις Συμμετοχής;

Όλες οι αιτήσεις, αξιολογούνται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και την ομάδα του HIGGS.

Αν στη δημιουργία μιας πρότασης χρηματοδότησης συνεργάζονται δύο ή παραπάνω φορείς/οργανώσεις, πόσοι μπορούν να συμμετέχουν στον Accelerator, και για ποιους από αυτούς είναι υποχρεωτική η συμμετοχή;

Στην περίπτωση συνεργατικής πρότασης είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον ένα άτομο να παρακολουθήσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Πέραν αυτού, υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί ένα άτομο για κάθε εταίρο όσον αφορά στο Bootcamp και περισσότερα όσον αφορά στη συνέχεια του προγράμματος.

Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στον Accelerator αν ο φορέας/οργάνωση που εκπροσωπεί είναι κοινωνική επιχείρηση;

Η συμμετοχή κοινωνικής επιχείρησης στον Accelerator είναι εφικτή εφόσον πρόκειται για συνεργατική πρόταση και ο αιτών/κύριος φορέας είναι ΑΜΚΕ ή σωματείο.

Ποιες οργανώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στην υπηρεσία Recharge μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με τουλάχιστον 5 χρόνια λειτουργίας, χωρίς να υφίσταται περιορισμός ως προς τους κλάδους/τομείς δραστηριότητάς τους.

Πόσες ΟΚοιΠ μπορούν να επωφεληθούν από το Recharge;

Ο αριθμός των ΟΚοιΠ που θα ενταχθούν θα είναι μικρός. Η ομάδα του HIGGS θα δουλέψει επισταμένα και θα προτείνει ιδέες και λύσεις απολύτως εξατομικευμένες στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει για πολλές οργανώσεις.

Ποιος έχει την ευθύνη της υλοποίησης των προτάσεων;

Η oργάνωση και μόνο αυτή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των προτάσεων της ομάδας του HIGGS, η οποία θα μπορεί να έχει μόνο υποστηρικτικό ρόλο στην εφαρμογή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς υποβάλλονται οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος;

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 211 4116300 ή με email στο [email protected].

Υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής;

Η συμμετοχή στην υπηρεσία Recharge είναι απολύτως δωρεάν.

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης στην υπηρεσία;

1.Συμπλήρωση της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ
2.Λήψη του αιτήματος από την Ομάδα του HIGGS
3.Προγραμματισμός συνάντησης (αναλυτική παρουσίαση υπηρεσιών & προϋποθέσεων συμμετοχής)
4.Απόφαση για την ένταξη της ΟΚοιΠ στην υπηρεσία