Incubator

Πρόγραμμα

Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του HIGGS και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά, για να σας προσφέρουμε στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση.

Οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε στο Incubator είναι ΔΩΡΕΑΝ και είναι:

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ελληνικών ΜΚΟ.
 • Ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τους συνεργάτες, τη διοίκηση, για γενικές ή ειδικές ανάγκες.
 • Βέλτιστες πρακτικές και δικτύωση με μεγάλες ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ.
 • Job-Shadowing σε μεγάλη ΜΚΟ.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνές πρόγραμμα πρακτικής σε ΜΚΟ.
 • Δυνατότητα δήλωσης των χώρων  μας ως έδρα.

Παράλληλα, η ομάδα των εξωτερικών συνεργατών μας σας συμβουλεύει ατομικά ή ομαδικά, σε θέματα αφορούν σε:
Νομικά
– Φοροτεχνικά/Λογιστικά
Marketing & Επικοινωνία
Facebook/website
– Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών

*Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Incubator έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους χώρους του HIGGS (αίθουσες συναντήσεων & αίθουσες εκδηλώσεων) χωρίς κόστος.


Κύριες ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης 3ου κύκλου:

Bootcamp

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Incubator πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του HIGGS, το οποίο πραγματοποιείται κατά τον πρώτο μήνα της παρουσίας τους στη δομή.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαρκεί ένα μήνα, καλύπτοντας 16 θεματικές ενότητες, φτάνοντας τις 80 διδακτικές ώρες. Στόχος του είναι να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη λειτουργία των ΜΚΟ γενικότερα, αλλά και για τη δημιουργία επιτυχημένων προτάσεων χρηματοδότησης ειδικότερα.

Τα Μαθήματα

Η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Πηγές Χρηματοδότησης
 • Χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Δωρητές – Ευρωπαϊκά Κονδύλια
 • Ο κύκλος ζωής ενός έργου
 • Σχεδιάζοντας ένα έργο
 • Διαχείριση Ομάδας Έργου
 • Διαχείριση Εθελοντών
 • Δικτύωση
 • Λογικό Πλαίσιο
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Προϋπολογισμός
 • Συγγραφή Προτάσεων
 • Υλοποίηση Έργου
 • Τεχνικές Παρακολούθησης Έργου
 • Αξιολόγηση Έργου
 • Τεχνικές Μarketing
 • Νομικά θέματα
 • NGO Management

Ώρες μαθημάτων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (bootcamp) έχει διάρκεια 80 ώρες και αναπτύσσεται σε 4 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα περιέχει πρωινά μαθήματα (10:00-16:00), η επόμενη απογευματικά (17:00-20:30), και οι επόμενες εναλλάξ.

Ο λόγος για τον οποίο οι ώρες των μαθημάτων εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση είναι για να μπορούν οι συμμετέχοντες να αφιερώνουν το χρόνο τους και στις τακτικές εργασιακές τους υποχρεώσεις, στους οργανισμούς όπου απασχολούνται.

Εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της 4ης και τελευταίας εβδομάδας, το εκπαιδευτικό πακέτο ολοκληρώνεται με μια εξέταση που στοχεύει να αξιολογήσει κατά πόσο έχετε κατανοήσει όσα διδαχτήκατε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού μήνα.

Εάν ολοκληρώσετε την εξέταση με επιτυχία θα λάβετε ένα πιστοποιητικό που μπορείτε να το ενσωματώσετε τόσο στο προσωπικό σας βιογραφικό, όσο και στα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας.

Τόσο για τον Ιncubator όσο και για τον Accelerator θα πραγματοποιούνται και επιπλέον εκπαιδεύσεις με βάση το επίπεδο και τις ανάγκες της κάθε ΜΚΟ που συμμετέχει.

Οδηγίες Υποβολής

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Incubator συμπληρώστε τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος.

Κριτήρια Επιλογής Incubator

 • Δεχόμαστε αιτήσεις από ιδιώτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια ΜΚΟ, νεοσύστατες ΜΚΟ ή οργανώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία επανεκκίνησης.

 • Η έδρα της ΜΚΟ |θα| πρέπει να είναι στην Ελλάδα.

Διαδικασία Επιλογής Incubator

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δυο στάδια:

1. Αξιολόγηση της αίτησης ενδιαφέροντος

2. Συνέντευξη |για επιλεγμένες αιτήσεις|

Δεχόμαστε αιτήσεις από ιδιώτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια ΜΚΟ, νεοσύστατες ΜΚΟ ή οργανώσεις που βρίσκονται σε διαδικασία επανεκκίνησης.

Η έδρα της ΜΚΟ (θα) πρέπει να είναι στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Αίτηση

Χαρακτηρισμός ΜΚΟ
Σε λειτουργίαΥπό Σύσταση

Επωνυμία Οργάνωσης
Εφόσον υπάρχει, διαφορετικά συμπληρώστε: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σύντομη περιγραφή δυσκολιών νεοσύστατης ΜΚΟ - (έως 2000 χαρακτήρες)

Ποιες ανάγκες θεωρείτε ότι μπορεί να καλύψει το HIGGS για την οργάνωσή σας;

2000/2000

Βιογραφικό των εμπλεκόμενων - (έως 900 χαρακτήρες)
Λίγα λόγια για την ιδρυτική ομάδα |εκπαίδευση, εμπειρίες|

900/900

Δραστηριότητες ΜΚΟ - (έως 900 χαρακτήρες)
Σύντομη περιγραφή κάθε κύριας δράσης

900/900

Αποτελέσματα - (έως 900 χαρακτήρες)
Κατάλογος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου της οργάνωσης|αναφερθείτε και στις πιθανές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν|

900/900

Άτομο Επικοινωνίας

Όνομα και Επώνυμο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Email