Έρευνες και οδηγοί για θέματα που ενδιαφέρουν τις ΟΚοιΠ

HIGGS Έρευνα: “Συμπερίληψη Ευάλωτων Ομάδων στις Ο.Κοι.Π.

Μετά από 8 χρόνια συνεχούς δράσης, το HIGGS αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το ελληνικό οικοσύστημα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π). Πέρα από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει, εστιάζει και στη μελέτη του χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών συμβάλλοντας στην εξέλιξη του. Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί την 11η σε σειρά…

Έκθεση Συμπερασμάτων – Advocacy Bilateral Project

Η συνηγορία αποτελεί βασικό ρόλο των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων. Μέσω των δράσεων συνηγορίας,οι οργανώσεις συμβάλλουν με σημαντικούς τρόπους στη δημοκρατική διακυβέρνηση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μεμονωμένων πολιτών, επηρεάζοντας τη δημόσια πολιτική και θέτοντας την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις προ των ευθυνών τους. Το παρόν διμερές έργο αποσκοπούσε στη δικτύωση της οργάνωσης HIGGS (Ελλάδα)…

HIGGS Έρευνα: “Νέοι τρόποι χρηματοδοτήσεων ΟΚοιΠ – Αξιοποιώντας τις διαδικτυακές αγορές

  Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που αφορούν τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί από τη μια πλευρά η ανάδειξη νέων μοντέλων συγκέντρωσης δωρεών για ΟΚοιΠ και πιο συγκεκριμένα, η εξοικείωση του οικοσυστήματος με τη…

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΚοιΠ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα στηρίζει έμπρακτα την  Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης της “Ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος ΟΚοιΠ στη διάρκεια της πανδημίας”, την οποία υλοποίησαν το HIGGS σε συνεργασία με τη βρετανική οργάνωση INTRAC και την IntermediaKT, δημιουργήθηκαν δύο e-guides για τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να έχουν στη διάθεσή…

HIGGS Έρευνα: Κοινωφελή Ιδρύματα

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί η πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της…

Έρευνα «Κοινωφελή Ιδρύματα» – An Overview

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα για το κανάλι χρηματοδότησης «Κοινωφελή Ιδρύματα». Η έρευνα αποσκοπεί στην πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Έτσι, συγκεντρώθηκαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των…

COVID-19 & Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Η επόμενη ημέρα

Ποια η επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία των οργανώσεων, στις χρηματοδοτήσεις και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία; Ποια τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες; Αυτές τις ερωτήσεις έρχεται να απαντήσει η νέα έρευνα του HIGGS, με τίτλο «COVID-19 & Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις: Η επόμενη ημέρα». Η πανδημία έχει επηρεάσει παγκοσμίως…

Έρευνα: “Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & COVID-19: Η επόμενη ημέρα” _An Overview

Οι τελευταίοι 4 μήνες, μέσα σε μια περίοδο εκτενούς παγκόσμιας κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, έχουν επηρεάσει παγκοσμίως τον τρόπο λειτουργίας κρατών, οργανισμών και εταιρειών. Το HIGGS, αφουγκραζόμενο τις επιπτώσεις του Covid-19 στις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε μια έρευνα ώστε να καταγράψει τις ανάγκες τους με τα τρέχοντα δεδομένα, το πώς ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις…

HIGGS International Crowdfunding Campaign – Η Εμπειρία μας – Αναφορά 02

Από τoν Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020 υλοποιήσαμε την πρώτη διεθνή εκστρατεία crowdfunding του HIGGS, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στόχος της εκστρατείας ήταν η ενδυνάμωση 14 Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στα προγράμματα Incubator και Accelerator, αλλά και την υποστήριξη του έργου του HIGGS συνολικά. Ο…

Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών ΟΚοιΠ με Έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία

To HIGGS, ο πρώτος φορέας παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής υποστήριξης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), διοργάνωσε έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (όπως οργανώσεις κοινωνίας των πολίτων, σωματεία, εθελοντικές οργανώσεις, δίκτυα και ιδρύματα) οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στόχος ήταν η…

1 2