Έρευνα: “Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & COVID-19: Η επόμενη ημέρα” _An Overview

Οι τελευταίοι 4 μήνες, μέσα σε μια περίοδο εκτενούς παγκόσμιας κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, έχουν επηρεάσει παγκοσμίως τον τρόπο λειτουργίας κρατών, οργανισμών και εταιρειών.

Το HIGGS, αφουγκραζόμενο τις επιπτώσεις του Covid-19 στις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε μια έρευνα ώστε να καταγράψει τις ανάγκες τους με τα τρέχοντα δεδομένα, το πώς ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της πανδημίας και πώς διαφαίνεται η επόμενη μέρα για την Κοινωνία Πολιτών.

Η έρευνα διεξήχθη μέσω δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο ολοκληρώθηκε από 119 οργανώσεις απ’ όλη την Ελλάδα και απ’ όλο το φάσμα των τομέων δραστηριοποίησης των ελληνικών ΟΚοιΠ: από την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια μέχρι το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό και τον Πολιτισμό.

Η έρευνα εστίαζε σε 5 κύρια ζητούμενα:

  • Επιπτώσεις C-19 στη λειτουργία
  • Επιπτώσεις C-19 στην εύρεση πόρων
  • Ανάγκες στο επόμενο διάστημα (Λειτουργία/Χρηματοδοτήσεις)
  • Εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα

Οι απαντήσεις αποτυπώνουν σημεία του τρόπου με τον οποίο το οικοσύστημα αντιμετώπισε την κρίση του Covid-19, τα σημεία προσοχής για το βραχυπρόθεσμο, αλλά και τις αγωνίες για το μέλλον.

 

Όπως ήταν αναμενόμενο ένα μεγάλο μέρος των ΟΚοιΠ (79%) αντιμετώπισαν δυσκολίες στο έργο τους λόγω του Covid-19, ενώ 40% προχώρησαν σε αναστολή εργασιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι το 35% αυτών που ανέστειλαν εργασίες τους, το έκαναν ολοκληρωτικά, με όλο το προσωπικό να μπαίνει σε αναστολή. Παρ’ όλα αυτά, μόνο ένα 7% των οργανώσεων προχώρησαν σε μειώσεις προσωπικού, τηρώντας στάση αναμονής για την επόμενη περίοδο.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, όσες ΟΚοιΠ συνέχισαν τη λειτουργία τους προχώρησαν αρκετά γρήγορα σε ένα περιβάλλον εξ’ αποστάσεως λειτουργίας (73% του δείγματος ανέφεραν πλήρη προσαρμογή). Παρ’ όλα αυτά η μετάβαση αυτή δεν φαίνεται να συνοδεύτηκε από μια ουσιαστική αξιοοποίηση ψηφιακών εργαλείων, παρά μόνο ίσως στο πεδίο του video conferencing.

 

Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις η έρευνα ανέδειξε σημαντική διατάραξη με 32% των οργανώσεων να αναφέρουν αναβολή και 13% διακοπή χρηματοδοτήσεων. Παρ’ όλα αυτά διατηρείται ένα 44% που θεωρεί ότι οι δυνατότητες εύρεσης χρηματοδοτήσεων θα βελτιωθεί στο προσεχές μέλλον. Σημαντική διαφοροποίηση καταγράφεται, πάντως, στην εκτίμηση για τα χρηματοδοτικά κανάλια «Εταιρείες» και «Ιδιώτες».

Τέλος, όσον αφορά στο προσεχές μέλλον, η έρευνα ανέδειξε την κεντρικότητα της αβεβαιότητας από την πλευρά των οργανώσεων. Όμως, μόνο ένα 18% των οργανώσεων σκέφτεται να αναπροσαρμόσει τις δράσεις τους, και ένα ελάχιστο 2% αναμένει να αυξήσει τις συνεργασίες τους με άλλες ΟΚοιΠ. Τα δύο αυτά σημεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο επίκεντρο της κρίσης καταγράψαμε αρκετές συνεργατικές πρωτοβουλίες, ενώ τόσο η αναπροσαρμογή προγραμμάτων όσο και η ενίσχυση των συνεργασιών (ακόμα και ως το επίπεδο των συγχωνεύσεων) αποτελούν βασικούς άξονες δράσεις άλλων εθνικών οικοσυστημάτων ΟΚοιΠ.

Ολόκληρη η έρευνα θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση του HIGGS στις 16 Ιουλίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας.

Higgs
About Higgs