Εκπαιδευτικό υλικό

Εδώ βρίσκετε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Σύντομα θα προσθέσουμε και έτοιμα-προς-χρήση templates |πρότυπα εγγράφων| για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, π.χ. template για το Λογικό Πλαίσιο, για τον προϋπολογισμό, φόρμες για εθελοντές, χρονοδιαγράμματα, ερωτηματολόγια, checklists, κτλ.