Συμβουλευτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει δύο διαστάσεις:

Α. Στρατηγική ανάπτυξη του HIGGS.

Β. Επικύρωση και διασφάλιση της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων στα προγράμματα του HIGGS.

Πρόεδρος

Αστέρης Χουλιάρας


Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Τιμώμενο Μέλος

†Τζανέτος Αντύπας


Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΟΕΟΚοιΠ) & Πρόεδρος Praksis


Μέλη

Μαρία Αλεξίου


Πρόεδρος - Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ - CSR HELLAS

Άρτεμις Ζενέτου


Διευθύνουσα Σύμβουλος Fulbright Greece

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος


Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Antonis Schwarz


Impact investor and philanthropist

Markus Hipp


Director of the BMW Foundation Herbert Quandt

Lisa Philp


Senior Advisor, Foundation Center, New York

Maria-Luisa Chavez


Consultant, Coordinator Civil Society Network, Member, Board Trustees, United Nations International School, New York, Former Chief, NGO Relations, Department of Public Information, United Nations