Αξιολογήσεις Έργων & Προγραμμάτων

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση λογοδοσίας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας ενός έργου. Επιπλέον, συμβάλλει στην επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων που χρήζουν βελτίωσης, διευκολύνοντας την κεφαλαιοποίηση και μειώνοντας έτσι την πιθανότητα επανάληψης λαθών σε μελλοντικά έργα.

Στο HIGGS πιστεύουμε απόλυτα στην αξία και τη χρησιμότητα των εξωτερικών αξιολογήσεων και γι’ αυτό προσφέρουμε υπηρεσίες εξωτερικής αξιολόγησης με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφορούν σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Δήμους, Κοινωφελή Ιδρύματα και ιδιώτες.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

1. Σχεδιασμός και διαμόρφωση διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης προγραμμάτων και έργων.

Καθοδηγούμε, συμβουλεύουμε και σχεδιάζουμε μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης καθόλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου (πριν – κατά τη διάρκεια – μετά την ολοκλήρωση του έργου).

2. Εξωτερική αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων.

Αναλαμβάνουμε και προσφέρουμε υπηρεσίες εξωτερικής αξιολόγησης  προγραμμάτων και έργων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η διαδικασία που ακολουθούμε υλοποιείται σε δύο στάδια:

1ο στάδιο:

 • καταγραφή περιβάλλοντος και σχετικών αναγκών
 • διαμόρφωση
  • πλάνου εργασίας
  • δεικτών παρακολούθησης
  • μέσων επαλήθευσης.

2ο στάδιο:
Υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης μέσα από την καταγραφή στοιχείων και τη σύνταξη των σχετικών αναφορών.

Η εμπειρία μας

Μέλη της ομάδας του HIGGS έχουν σημαντική εμπειρία τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αξιολόγηση έχοντας συμμετάσχει σε αξιολογήσεις:

 • Erasmus+
 • Youth in Action
 • EuropeAid
 • ΕΣΠΑ (2007-2013 και 2014-2020)
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Είμαστε όλοι Πολίτες – EEA Grants
 • Δήμος Αθηναίων
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
 • Greece Refugee Emergency Response

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αξιολόγησης του HIGGS μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή στο 211 411 6300.