Έρευνες και οδηγοί για θέματα που ενδιαφέρουν τις ΟΚοιΠ

Παγκόσμια έρευνα για τις σύγχρονες τάσεις στον τρόπο δωρεών – 2020

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το HIGGS φέρνει άλλη μια παγκόσμια έρευνα στην Ελλάδα, αυτή τη φορά σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στις δωρεές παγκοσμίως. Η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι δωρητές προτιμούν να δωρίζουν για να στηρίξουν τους σκοπούς και τις οργανώσεις που τους εμπνέουν,…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Το HIGGS στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί ο τρόπος μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΟΚοιΠ). Κατά τους μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2020, διενεργήθηκε η εν λόγω έρευνα, στην…

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΟΚοιΠ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΟΚοιΠ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΟΚοιΠ) αποτελεί η σχέση των ΟΚοιΠ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά…

Ένας Πρακτικός Οδηγός: Ανεύρεση Πόρων για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναντίρρητα, την τελευταία δεκαετία το περιβάλλον εντός του οποίου Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΔΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρούν έχει χειροτερεύσει σημαντικά. Από τη μια πλευρά, οι όροι υπό τους οποίους οφείλουν να λειτουργούν σχετικές δομές έχουν γίνει αυστηρότεροι καθώς και η ίδια η επιτήρηση και επιβολή τους – για παράδειγμα μέσα από τους πιο συχνούς…

HIGGS Crowdfunding Campaign: Η Εμπειρία μας 

Την περίοδο 26 Σεπτεμβρίου – 12 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήσαμε την 1η μας καμπάνια crowdfunding με τίτλο «Empowering Heroes: Ενδυνάμωση Ικανοτήτων για 2 Ελληνικές ΟΚοιΠ». Η καμπάνια μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς ξεπεράσαμε τον πρώτο οικονομικό στόχο για την ενδυνάμωση 1 ΟΚοιΠ, εξασφαλίζοντας τελικά τη συμμετοχή 2 MKO στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS. Εκτός από…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη |ΕΚΕ|

Το HIGGS, στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης και ενδυνάμωσης των Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων |ΟΚοιΠ|, υλοποίησε την 3η έρευνά του σχετικά με τις στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης |ΕΚΕ| των εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και τα οφέλη τους στην κοινωνία μας. Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση ενεργειών & στρατηγικών ΕΚΕ από επιχειρήσεις και ΟΚοιΠ με μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, με…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και Crowdfunding

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για συνεχή υποστήριξη των ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΟΚοιΠ), υλοποίησε την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για το crowdfunding και τις ΟΚοιΠ. Καθώς πολλές ελληνικές ΟΚοιΠ, αντιμετωπίζοντας ένα εν πολλοίς δυσμενές περιβάλλον χρηματοδοτήσεων, έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων μέσα από καμπάνιες crowdfunding, ενώ αρκετές έχουν ήδη…

Πιστωτικά Ιδρύματα και Κοινωνική Προσφορά στην Ελλάδα

Το HIGGS στα πλαίσια των υπηρεσιών ενδυνάμωσης που παρέχει, πραγματοποιεί σειρά μικρών ερευνών για ζητήματα, τα οποία απασχολούν και ενδιαφέρουν το οικοσύστημα των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΟΚοιΠ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί το κατά πόσο τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούν οι τράπεζες μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τις ελληνικές ΟΚοιΠ. Η…

1 2