Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη |ΕΚΕ|

Το HIGGS, στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης και ενδυνάμωσης των Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων |ΟΚοιΠ|, υλοποίησε την 3η έρευνά του σχετικά με τις στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης |ΕΚΕ| των εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και τα οφέλη τους στην κοινωνία μας.

Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση ενεργειών & στρατηγικών ΕΚΕ από επιχειρήσεις και ΟΚοιΠ με μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, με απώτερο σκοπό να αποτελέσει χρήσιμοκαι πρακτικό εργαλείο για τις ΟΚοιΠ, όσον αφορά:

(α) σε τρόπους αναζήτησης χρηματοδοτικών πηγών και ευκαιριών από εταιρείες
(β) στην επιτυχή υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
(γ) στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους και την εδραίωση συνεργασιών

Θέλοντας να προσεγγίσουμε το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο ολιστικά, προχωρήσαμε σε:

(α) ερωτηματολόγια και προσωπικές συναντήσεις με διακεκριμένες εταιρείες, που έχουν συμβάλει καταλυτικά σε προγράμματα και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
(β) ερωτηματολόγια και προσωπικές συναντήσεις με ΟΚοιΠ, που διαθέτουν σημαντική πείρα και γνώση στην εξεύρεση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΚΕ
(γ) έρευνα σε διάφορες μελέτες για την ΕΚΕ, που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
(δ) συζητήσεις με τους ειδικούς μας σε νομικά και φοροτεχνικά ζητήματα

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


Higgs
About Higgs