Πιστωτικά Ιδρύματα και Κοινωνική Προσφορά στην Ελλάδα

Το HIGGS στα πλαίσια των υπηρεσιών ενδυνάμωσης που παρέχει, πραγματοποιεί σειρά μικρών ερευνών για ζητήματα, τα οποία απασχολούν και ενδιαφέρουν το οικοσύστημα των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί το κατά πόσο τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούν οι τράπεζες μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τις ελληνικές ΜΚΟ.

Η πρώτη μικρή έρευνα που ετοιμάσαμε αφορά στον τρόπο που τα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας ενισχύουν ΜΚΟ στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα παρουσιάζονται οι εξής τρόποι ενίσχυσης του κοινωνικού έργου των ΜΚΟ:

  • η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για χορηγίες και δωρεές στα τέσσερα κύρια πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
  • η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών e-banking για την καταβολή δωρεών σε κοινωφελείς οργανώσεις.
  • προγράμματα πιστωτικών καρτών, όπως το «Bonus στην Αγάπη» της Alpha Bank και η δράση «Visa Solidarity Project» από τη Visa Europe και τα εδρεύοντα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


Higgs
About Higgs