Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και Crowdfunding

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για συνεχή υποστήριξη των ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΟΚοιΠ), υλοποίησε την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για το crowdfunding και τις ΟΚοιΠ. Καθώς πολλές ελληνικές ΟΚοιΠ, αντιμετωπίζοντας ένα εν πολλοίς δυσμενές περιβάλλον χρηματοδοτήσεων, έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων μέσα από καμπάνιες crowdfunding, ενώ αρκετές έχουν ήδη «τρέξει» μερικές, θεωρήσαμε σημαντικό να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα, η οποία θα καταγράψει και θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος της έρευνας, ήταν κατά κύριο λόγο, η όσο το δυνατόν καλύτερη μελέτη και ανάλυση της πρακτικής αυτής συγκέντρωσης πόρων, αλλά και η καταγραφή των καμπανιών crowdfunding ελληνικών μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων με σκοπό τη διερεύνηση των συντελεστών που οδήγησαν στην επιτυχία αυτών.

Ταυτόχρονα, θέλοντας να προχωρήσουμε σε μια όσο το δυνατόν περισσότερο ολιστική προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήσαμε επιπρόσθετα:

(α) έρευνα με ερωτηματολόγια σε πλατφόρμες crowdfunding.
(β) έρευνα με ερωτηματολόγια προς ΟΚοιΠ, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε καμπάνιες crowdfunding.
(γ) καταγραφή απόψεων για το crowdfunding κατά την ημερίδα που διοργάνωσε το HIGGS την 1η Ιουνίου 2017 με τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων και εκπροσώπων από διάφορες πλατφόρμες.
(δ) έρευνα σε διάφορες πλατφόρμες, λειτουργώντας ως υποψήφιοι δωρητές, έτσι ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα της εμπειρίας που δέχεται κάθε δωρητής όταν ξεκινάει να πραγματοποιήσει μια δωρεά.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


Higgs
About Higgs