Ένας Πρακτικός Οδηγός: Ανεύρεση Πόρων για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναντίρρητα, την τελευταία δεκαετία το περιβάλλον εντός του οποίου Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΔΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρούν έχει χειροτερεύσει σημαντικά. Από τη μια πλευρά, οι όροι υπό τους οποίους οφείλουν να λειτουργούν σχετικές δομές έχουν γίνει αυστηρότεροι καθώς και η ίδια η επιτήρηση και επιβολή τους – για παράδειγμα μέσα από τους πιο συχνούς και ενδελεχείς ελέγχους από την πλευρά της πολιτείας. Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού και η οικονομική κρίση έχουν αυξήσει τις ανάγκες εντός της κοινωνίας για σχετικές δομές οι οποίες θα υποστηρίζουν τους πιο ευάλωτους της 3ης ηλικίας.

Αντίστοιχα, στο πεδίο των χρηματοδοτήσεων το περιβάλλον έχει, επίσης, καταστεί λιγότερο θετικό. Οι όποιες κρατικές πηγές χρηματοδοτήσεων για τις ΔΜΦΗ που έχουν/διατηρούν τη σχετική άδεια έχουν γίνει λιγότερο εύρωστες, με προβλήματα στην τακτικότητά τους ενώ οι πόροι οι οποίοι στοχεύουν προς ΔΜΦΗ συχνά περιορίζονται ή δίδονται με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Το HIGGS ετοίμασε έναν οδηγό προσπαθώντας να καταγράψει όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για ΔΜΦΗ οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα εν έτη 2018.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε τον Οδηγό.


Higgs
About Higgs