Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΟΚοιΠ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΟΚοιΠ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good σε συνεργασία με το HIGGS, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

H έκθεση συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΟΚοιΠ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν email και διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία και λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων και την ασφάλεια, και πολλά άλλα ψηφιακά εργαλεία. Αποτελεί, δε, μια σημαντική, πρώτη αποτύπωση της διασύνδεσης του οικοσυστήματος με νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Στόχο του HIGGS αποτελεί η διενέργεια της σχετικής έρευνας σε τακτική βάση ώστε να καταγράφεται η προσαρμογή των ελληνικών ΟΚοιΠ στις νέες σχετικές τάσεις. Παράλληλα, δε, εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποτελούν έναν καλό οδηγό για πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι οργανώσεις.

Μπορείτε να βρείτε την παγκόσμια έρευνα εδώ.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα για την Ελλάδα.


Higgs
About Higgs