Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΟΚοιΠ) αποτελεί η σχέση των ΟΚοιΠ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά των ΟΚοιΠ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Από τη μια πλευρά, πολλές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι δεν έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους έναντι των χρηματοδοτών τους, ενώ από την άλλη, πολλά Κοινωφελή Ιδρύματα ισχυρίζονται ότι έχουν δημιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας όπου η ανοικτή, ελεύθερη ανατροφοδότηση θεωρείται δεδομένη.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το HIGGS, πιστό στην προσπάθειά του να ενδυναμώσει το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα, υλοποίησε μια αρκετά εκτενή, πρώτη, έρευνα καταγράφωντας τις απόψεις των ΟΚοιΠ για τα κύρια Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 και αποτελεί, εξ’ όσων γνωρίζουμε, την πρώτη σχετική σε βάθος έρευνα στην Ελλάδα.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, επιτρέποντας μία ειλικρινή τοποθέτηση των οργανώσεων έναντι των χρηματοδοτών αυτών. Μερικά από τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αλλά η καταγραφή τους αποτελεί, κατά την άποψή μας, σημαντικό σημείο για να μπορέσει να προχωρήσει η συζήτηση σε επόμενο στάδιο. Θεωρούμε, ότι η δυνατότητα τοποθέτησης και των δύο μερών, ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, θα βελτιώσει το πλαίσιο εντός του οποίου συνεργάζονται προς όφελος τελικά, της κοινωνίας μας.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


Higgs
About Higgs