Έρευνα «Κοινωφελή Ιδρύματα» – An Overview

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα για το κανάλι χρηματοδότησης «Κοινωφελή Ιδρύματα». Η έρευνα αποσκοπεί στην πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Έτσι, συγκεντρώθηκαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές τους προτεραιότητες, αλλά και την επικαιρότητα.

Με απαντήσεις από 12 εκ των ενεργότερων Κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα η έρευνα καταγράφει μια αρκετά αντιπροσωπευτική αποτύπωση του σχετικού τμήματος της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσα από την τοποθέτηση των ιδρυμάτων σε 55 ερωτήσεις, διαρθρωμένες σε 8 ενότητες, σκιαγραφείται ένας σημαντικός πόλος του οικοσυστήματος των ΟΚοιΠ.

Η έρευνα καλύπτει ζητήματα επιλεξιμότητας, διαδικασιών υποβολής και χρηματοδότησης προτάσεων, τους τρόπους επικοινωνίας με τα κοινωφελή ιδρύματα, εκπαιδευτικές ανάγκες ΟΚοιΠ που τα ίδια εντοπίζουν και, φυσικά, το κατά πόσο επηρεάζονται από την πανδημία.

 


Ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί το στοιχείο ότι η πλειονότητα των κοινωφελών ιδρυμάτων αξιολογεί τις προτάσεις για χρηματοδότηση έργων που δέχονται σε 3 στάδια.


Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι απαντήσεις για το ποια βασικά στοιχεία ενσωματώνουν στην αξιολόγησή τους τα ιδρύματα. Η αξιοπιστία της οργάνωσης αποτελεί τον βασικό κοινό παρανομαστή σε όλες τις αξιολογήσεις, ενώ εξίσου σημαντικά ο κοινωνικός αντίκτυπος, η βιωσιμότητα και η σχέση της πρότασης με την ευρύτερη στρατηγική του ιδρύματος.

*Το μέγεθος της γραμματοσειράς υποδεικνύει πόσες φορές σημειώθηκε μια κατηγορία από τα συμμετέχοντα κοινωφελή ιδρύματα.


Σχετικά με την ίδια τη χρηματοδότηση, το κανάλι εμφανίζεται ως ταχύτατο με την πλειονότητα των ιδρυμάτων (83.3%) να αποδεσμεύουν τα χρήματα εντός λιγότερο του ενός μήνα – το 33.3%, δε, σε λιγότερο από 15 ημέρες!


Τέλος, η πανδημική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά ολόκληρο το οικοσύστημα και από αυτό δεν θα μπορούσε να διαφύγουν τα κοινωφελή ιδρύματα. Έτσι, το σύνολο του δείγματος απάντησε ότι έχει επηρεαστεί από την πανδημία, με το μεγαλύτερο ποσοστό (50%) να αναφέρει λίγο αλλά και ένα σημαντικό 41.7% να επιλέγει το «πολύ».

Η επίδραση φαίνεται να ήταν θετική προς φορείς και οργανώσεις άμεσα σχετιζόμενες με την πανδημία (58.3% δήλωσε ότι αύξησε τις χρηματοδοτήσεις προς αυτούς), ταυτόχρονα όμως, ένα 33.3% δήλωσε ότι προχώρησε σε μείωση των δωρεών για το προσεχές διάστημα.

Ολόκληρη η έρευνα για τα Κοινωφελή Ιδρύματα θα παρουσιαστεί σε επικείμενη εκδήλωση του HIGGS, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας.

Higgs
About Higgs