Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών ΟΚοιΠ με Έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία

To HIGGS, ο πρώτος φορέας παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής υποστήριξης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), διοργάνωσε έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (όπως οργανώσεις κοινωνίας των πολίτων, σωματεία, εθελοντικές οργανώσεις, δίκτυα και ιδρύματα) οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στόχος ήταν η χαρτογράφιση εκπαιδευτικών αναγκών για εργαστήρια capacity building και ο προσδιορισμός κοινών σημείων με τις σχετικές ανάγκες των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα.

Η έρευνα υλοποιήθηκε την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2020 με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο στάλθηκε σε περισσότερες από 100 οργανώσεις. Το δείγμα επιλέχθηκε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (α) νομική μορφή και (β) μικρή έστω δραστηριότητα κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις αξιολόγησεις των αναγκών των ΟΚοιΠ σε 18 προεπιλεγμένα πεδία καθώς και ανοικτή ερώτηση για την καταγραφή πρόσθετων εκπαιδευτικών αναγκών.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 23 πλήρως ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


Higgs
About Higgs