By Higgs

Ένας Πρακτικός Οδηγός: Ανεύρεση Πόρων για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναντίρρητα, την τελευταία δεκαετία το περιβάλλον εντός του οποίου Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΔΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρούν έχει χειροτερεύσει σημαντικά. Από τη μια πλευρά, οι όροι υπό τους οποίους οφείλουν να λειτουργούν σχετικές δομές έχουν γίνει αυστηρότεροι καθώς και η ίδια η επιτήρηση και επιβολή τους – για παράδειγμα μέσα από τους πιο συχνούς και ενδελεχείς ελέγχους από την πλευρά της πολιτείας. Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού και η οικονομική κρίση έχουν αυξήσει τις ανάγκες εντός της κοινωνίας για σχετικές δομές οι οποίες θα υποστηρίζουν τους πιο ευάλωτους της 3ης ηλικίας.

Αντίστοιχα, στο πεδίο των χρηματοδοτήσεων το περιβάλλον έχει, επίσης, καταστεί λιγότερο θετικό. Οι όποιες κρατικές πηγές χρηματοδοτήσεων για τις ΔΜΦΗ που έχουν/διατηρούν τη σχετική άδεια έχουν γίνει λιγότερο εύρωστες, με προβλήματα στην τακτικότητά τους ενώ οι πόροι οι οποίοι στοχεύουν προς ΔΜΦΗ συχνά περιορίζονται ή δίδονται με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Το HIGGS ετοίμασε έναν οδηγό προσπαθώντας να καταγράψει όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για ΔΜΦΗ οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα εν έτη 2018.

Βρείτε τον οδηγό στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Ένας Πρακτικός Οδηγός: Ανεύρεση Πόρων για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

By Higgs

Λογιστικά: Φορολογική αντιμετώπιση ευκαιριακών εκδηλώσεων

Ένα από τα ζητήματα που η φορολογική αντιμετώπισή του απασχολεί συχνά τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΑΜΚΕ και Σωματεία) είναι οι ευκαιριακές εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυσή τους.

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, κάθε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δικαιούται ετησίως δύο εκδηλώσεις κατά τις οποίες, κατόπιν αιτήσεώς τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., απαλλάσσονται από την υποχρέωση είσπραξης και κατά συνέπεια καταβολής του ΦΠΑ. Κάτω από ποιες προυποθέσεις όμως μπορεί να συμβεί αυτό;

Οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πλήν δημοσίου), όταν διενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στον ΦΠΑ ή στον φόρο εισοδήματος, λογίζονται ως επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές. Στην ουσία, λοιπόν, ο χαρακτήρας ενός Ν.Π. ως μη κερδοσκοπικός, ανεξαρτήτως από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές και που αναφέρει το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αφού εξαρτάται από τα πραγματικά, κάθε φορά, περιστατικά.

Στην περίπτωση, λοιπόν, των ευκαιριακών εκδηλώσεων που γίνονται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ισχύουν τα εξής: Απαλλαγή με τη διάταξη της περιή της § 1 του αρθρου 22 ΦΠΑ (περί απαλλαγών) και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μέχρι 2 εκδηλώσεων κατ’ έτος από Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς αθλητικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς, μορφωτικούς ή εθνικούς, που παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους έναντι συνδρομής.

Προκειμένου να χορηγήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. την απαλλαγή του ΦΠΑ, πρέπει τα έσοδα του Ν.Π. που μπορεί να πραγματοποιήσει εκείνη την ημέρα με διάφορους τρόπους, να έχουν καθαρά τον χαρακτήρα της οικονομικής ενίσχυσης (ΠΟΛ.1071/1995) και όχι της εμπορικής συναλλαγής όπως προβλέπεται και από το καταστατικό. Για παράδειγμα, η πώληση προσκλήσεων σε μία χοροεσπερίδα δεν αποτελεί εμπορική συναλλαγή για έναν πολιτιστικό σύλλογο που σκοπός του είναι η σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων ενός χωριού. Αντιθέτως, η ίδια ακριβώς πράξη αποτελεί εμπορική δραστηριότητα για μία ΑΜΚΕ της οποίας ο σκοπός είναι η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επίσης, η διάθεση αγαθών σε μία εκδήλωση, όπως ημερολόγια, αναμνηστικά, βιβλία, εάν χαρακτηριστεί πώληση έχει καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Ένα πρόσθετο παράδειγμα αποτελεί ΑΜΚΕ με σκοπό τη βοήθεια παιδιών με αναπηρία η οποία διοργανώνει εκδήλωση κατά την οποία θα διαθέσει χειροτεχνήματα των παιδιών για την ενίσχυση του σκοπού της. Για να χαρακτηριστεί αυτή η διάθεση μικροαγαθών μη κερδοσκοπική, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει προκαθορισμένο αντίτιμο αλλά εκούσια συνεισφορά-δωρεά στην οποία θα εκδίδεται η σχετική απόδειξη είσπραξης.
Η απαλλαγή αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, και σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/1986 πρέπει σε αυτήν να αναγράφονται το είδος και η ποσότητα για την οποία ζητείται η απαλλαγή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η διοίκηση ενός Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να ενεργήσει πολύ προσεκτικά ούτως ώστε να μπορεί να διενεργεί τις προβλεπόμενες ευκαιριακές εκδηλώσεις στα πλαίσια της νομιμότητας και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει να επιβαρυνθεί με φόρους.

Χάρης Κληρονόμος
Οικονομολόγος ΕΚΠΑ-Φοροτεχνικός


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Σεμινάριο SEERC: E-PROTECT

16 Ιανουαρίου 2019 – Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), ερευνητικό κέντρο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διοργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα ανήλικης θυματοποίησης και προεκτάσεις στην ποινική διαδικασία: Προσέγγιση, αξιολόγηση αναγκών, διαχείριση περιπτώσεων», στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο του HIGGS, στην Αθήνα.

Υπό τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το E-PROTECT (Enhancing PROtection of Children – vicTims of crime) αποτελεί διετές ερευνητικό έργο με κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανήλικων θυμάτων εγκληματικότητας. Αποστολή του είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα του παιδιού-θύματος, όπως αυτά προβλέπονται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ περί θυμάτων, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα  ανήλικα θύματα. Την υλοποίηση του έργου έχουν αναλάβει πέντε εταίροι σε πέντε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα και Ρουμανία), προκειμένου να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του ανηλίκου θύματος κατά τη συμμετοχή του στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα στάδια του έργου είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα αυτού: http://www.childprotect.eu/#/en/

By Higgs

HIGGS Accelerator 09

04 – 26 Μαρτίου 2019: Οι ΜΚΟ του νέου κύκλου Accelerator ολοκλήρωσαν το Bootcamp διάρκειας τριών εβδομάδων και συνεχίζουν με τη Β’ φάση, η οποία περιλαμβάνει την προετοιμασία και συγγραφή της πρότασης χρηματοδότησής τους, workshops και εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Άσυλον Ανιάτων
Εναλεία
Οι Φίλοι του Παιδιού
Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών
SciCo
TheHappyArt

By Higgs

Συνεργασία HIGGS με το TGE Network

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι δωρεές προς ΜΚΟ του εξωτερικού δεν εντάσσονται στις εκπτώσεις φόρου που οι δωρητές απολαμβάνουν όταν υποστηρίζουν τοπικές Οργανώσεις. Αυτό έχει, συχνά, ως αποτέλεσμα πολλοί δωρητές του εξωτερικού να αποθαρρύνονται να ενισχύσουν ξένες φιλανθρωπικές Οργανώσεις.

Το TGE Network παρέχει μία αποτελεσματική λύση!
Συνεργάζεται με 21 χώρες της Ευρώπης και επιτρέπει στους δωρητές τους (ιδιώτες και εταιρείες) να ενισχύουν Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις των άλλων κρατών – μελών του Δικτύου και να επωφελούνται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας τους. Μάθετε περισσότερα για το TGE Network εδώ!

H Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από το HIGGS, μέλος του TGE Network!

Χάρη στη νέα μας συνεργασία, είμαστε σε θέση:

  • να αποδεχόμαστε δωρεές από το εξωτερικό, με τους ξένους δωρητές να απολαμβάνουν πλήρως τις όποιες φοροαπαλλαγές, και να τις προωθούμε στις ελληνικές ΜΚΟ.
  • να διευκολύνουμε φορολογικά τις δωρεές από Έλληνες δωρητές που επιθυμούν να στηρίξουν ΜΚΟ του εξωτερικού.
  • να βοηθάμε τις ελληνικές ΜΚΟ να επωφελούνται από χρηματοδοτήσεις του εξωτερικού, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργούν παραρτήματα εκτός συνόρων.
  • να ενδυναμώσουμε την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, προσελκύοντας περισσότερους δωρητές και δημιουργώντας καινοτόμα έργα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Θέλετε να επωφεληθείτε κι εσείς από τις παραπάνω δυνατότητες; Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εδώ.

By Higgs

ΜΚΟ μιλούν για το πρόγραμμα Incubator

«Με τη συμμετοχή μας στο Incubator του HIGGS καταφέραμε σε δύο μήνες αυτό που προσπαθούσαμε μόνες μας δύο χρόνια. Μέσα από την συνεργασία με την ομάδα του HIGGS, με την αυστηρότητα, την εμπειρία και τη θετική τους διάθεση μπορέσαμε να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα της People Behind, να πιστέψουμε ξανά στο όραμά μας και να βρούμε τους τρόπους να το διεκδικήσουμε.

Το Bootcamp και τα πολύ συχνά workshops μας έδωσαν τα εφόδια ώστε ο ενθουσιασμός και η ανάγκη μας για προσφορά να γίνουν πράξη με μετρήσιμα αποτελέσματα και μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία.

Παρά την πίεση του προγράμματος, αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, θα το ξανακάναμε χωρίς αμφιβολία.»

Μαρία Αστερίου, People Behind

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος της οικογένειας του ΗΙGGS, αντιμετωπίζοντας το ως μια συνεργασία, όπου παίρνουμε αλλά και δίνουμε αξία, μέσα από την επέκταση των δράσεών μας. Το Bootcamp μας βοήθησε να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για διάφορα κομμάτια διαχείρισης του οργανισμού μας, ενώ η ευκαιρία να τα εφαρμόσουμε απευθείας στην πράξη μέσα από καθοδήγηση και συμβουλευτική από τους ειδικούς του ΗΙGGS, ήταν και είναι για εμάς πολύ σημαντική.

Τρομερή οργάνωση σε όλα τα workshop, τα οποία σχεδιάστηκαν βάσει των δικών μας αναγκών, ενώ η ανταπόκριση σε κάθε ερώτηση / απορία που έχουμε είναι άμεση, πάντα. Οι χώροι είναι πάντα διαθέσιμοι, ανά πάσα στιγμή, ενώ το περιβάλλον μας εμπνέει να είμαστε παραγωγικοί στη δουλειάς μας αλλά και να δημιουργούμε συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ, που στεγάζονται στον ίδιο χώρο.»

Αγγελίνα Μήλα, Social Hackers Academy

«Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους του HIGGS και υποστηρίζουν τους στόχους μας για την δημιουργία μίας ευφυούς κοινωνίας. Το Incubator του HIGGS είναι το εκκολαπτήριο που μας βοήθησε να θέσουμε τις σωστές βάσεις για τη δημιουργία και τη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού μας. Ο επαγγελματισμός της ομάδας του HIGGS, αλλά και οι πρακτικές γνώσεις που προσφέρουν μετατρέπονται σε εργαλεία για την επιτυχία της Cyberno. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε!»

Γιώργος Πουραΐμης, Cyberno

«Για τη Miss Dialectic, ένα νεοσύστατο Mη-Kερδοσκοπικό Oργανισμό πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης εικαστικής τέχνης και της σύνδεσής της με το ευρύ κοινό, το HIGGS ήταν ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για τη σύλληψη, την οργάνωση και την εφαρμογή του προγράμματός μας. Το Βοοtcamp, κομμάτι του Incubator, μας έμαθε τα πρώτα εργαλεία για να ξεκινήσουμε με επαγγελματισμό και να θέσουμε σταθερές βάσεις στον κόσμο των ΜΚΟ. Μέσα από τα workshops, εξοικειωθήκαμε με το λεξιλόγιο και τις τεχνικές διαχείρισης οργανισμών. Οι συμβουλευτικές συναντήσεις μας κατηύθηναν ως προς τη σωστή δομή ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού για την επίτευξη των στόχων μας, ενώ οι συμβουλές ειδικών επαγγελματιών του χώρου ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες. Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη στους χώρους του HIGGS μας έκανε να νιώθουμε μέρος του οικοσυστήματος των MKO και να μάθουμε από την εμπειρία, τους προβληματισμούς και τις λύσεις που έχουν δώσει άλλοι Οργανισμοί.»

Εβίτα Τσοκαντά, Miss Dialectic

«Αυτό που συναντήσαμε στον Incubator του HIGGS ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Για εμάς το HIGGS είναι μια γέφυρα μεταξύ του τεχνολογικού μας υποβάθρου και της υγιούς ανάπτυξης που χρειαζόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα μέγιστα. Δεν είναι μόνο η θεωρητική εκπαίδευση που λάβαμε στο Bootcamp, είναι και η στενή παρακολούθηση και ενίσχυση από τους ειδικούς για την εφαρμογή όσων μάθαμε, είναι η γνωριμία μας με σημαντικούς οργανισμούς και ωραίους ανθρώπους, είναι και η ένταξή μας στη Κοινωνία των Πολιτών.

Για παράδειγμα οι Best2Share εκδηλώσεις είναι ένας από τους θεσμούς του HIGGS που έμπειροι και νέοι οργανισμοί μοιράζονται προβλήματα και εμπειρίες, ενισχύοντας αξιοσημείωτα τους δεσμούς του οικοσυστήματος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη μοναδική εμπειρία που ζούμε μέχρι σήμερα και ανυπομονούμε για τα όσα έρχονται.»

Ηλίας Ψυρούκης, SPIN

By Higgs

ΜΚΟ του Incubator συμμετείχε στην εκτόξευση του ελληνικού δορυφόρου Hellas Sat 4

05 Φεβρουαρίου 2019 – Οι ιδρυτές της SPIN (Space Innovation), Ηλίας Ψυρούκης και Ηλίας Θεοδωρίδης, συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή που παρακολούθησε την εκτόξευση ενός από τους πιο σύγχρονους δορυφόρους στον κόσμο, του ελληνικού Hellas Sat 4, στη Γαλλική Γουιάνα!

Ο δορυφόρος Hellas Sat 4 θα παρέχει καινοτόμες δορυφορικές υπηρεσίες, διευρύνοντας τις δυνατότητες της Hellas Sat στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αφρική.

Η συμμετοχή της Ομάδας της SPIN πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη 2η θέση που κατέλαβαν με την ομάδα Medea στο Copernicus EU Hackathon in Athens που διοργάνωσε το Corallia, με την υποστήριξη του Hellenic Space Agency και της Hellas Sat 2/3 39ºEast.

By Higgs

Συνέντευξη του Dogs’ Voice για τη διάκρισή τους στο πρόγραμμα World of Difference

Η Έλενα Δέδε, Founder, Managing Director του Dogs’ Voice μας μιλάει για την οργάνωση και το πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την προώθηση αδέσποτων σκύλων σε υπεύθυνες υιοθεσίες και την παράδοση ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης της αστικής πανίδας στους Δήμους.

1. Ποιοι είναι οι σκοποί & το έργο της Οργάνωσης.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Dogs’ Voice δραστηριοποιείται στην προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αναπτύσσει δράσεις που αφορούν: στην εφαρμογή ζωοφιλικών προγραμμάτων σε δήμους, στην εισαγωγή τεχνολογικών εργαλείων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στη στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, στη διαχείριση πληθυσμού αστικής πανίδας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (δείτε εδώ το έργο μας για τα πυρόπληκτα ζώα της Ανατολικής Αττικής: https://www.dogsvoice.gr/user/dogsvoice-report-on-wildfires-2018.pdf), στη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δημοτικούς υπαλλήλους και φιλοζωικά σωματεία και στην προώθηση αδέσποτων ζώων σε υπεύθυνες υιοθεσίες, μέσω της πλατφόρμας www.dogsvoice.gr. Αποστολή μας είναι η αύξηση των επιπέδων ευζωίας των ζώων στην Ελλάδα και όραμα μας ένας κόσμος όπου άνθρωποι και ζώα θα συμβιώνουν αρμονικά.

2. Πείτε μας λίγα λόγια για τη θέση και το έργο που θα χρηματοδοτηθεί στους επόμενους 6 μήνες, καθώς και την επίδραση που θα έχει το παραγόμενο έργο στους ωφελούμενούς σας.

Το έργο που θα αναλάβει η Ευδοκία Πεχλιβανίδη ως Project Manager θα αφορά στην ανάπτυξη της τεχνολογικής πλατφόρμας που αφορά στο συντονισμό εφαρμογής των πυλώνων του προγράμματος Dogs’ Voice για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στρατηγικός μας στόχος είναι να μειώσουμε στις τοπικές κοινωνίες τον πληθυσμό αδέσποτων ζώων και να αυξήσουμε τα επίπεδα ευζωίας για κάθε ζώο συντροφιάς. Για να το επιτύχουμε θα παραδώσουμε στους Δήμους που έχουν ενταχθεί και που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ολοκληρωμένη πλατφόρμα καταγραφής και διαχείρισης αστικής πανίδας στην οποία θα διασυνδέονται και θα εισάγουν δεδομένα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Δήμος, κτηνίατροι, φιλοζωικά σωματεία, πολίτες), τα οποία θα αναλύονται και θα προτείνουν πολιτικές διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ψηφιοποίηση του μητρώου αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων του Δήμου, ανάλυση 9 δεικτών περιβαλλοντικής απόδοσης που αφορούν στη διαχείριση αστικής πανίδας, ανάρτηση αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία, φόρμες επικοινωνίας με τους δημότες, ηλεκτρονική υποστήριξη δικτύου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, ειδικές ανακοινώσεις που αφορούν στα ζώα συντροφιάς καθώς και πλούσιο υλικό για το νομικό πλαίσιο που αφορά στα ζώα συντροφιάς και στην προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην στείρωση και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων. Η καινοτομία της πλατφόρμας διαχείρισης έγκειται στην ανάλυση δεδομένων που επιτρέπει το σχεδιασμό παραμετροποιημένων πρακτικών για κάθε πόλη σύμφωνα με τις δικές τις ανάγκες και ιδιομορφίες. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε ριζικά την φιλοζωική κουλτούρα στις τοπικές κοινωνίες που έχουμε παρουσία, να εισάγουμε καινοτόμο τεχνολογία και να επιτρέψουμε στις τοπικές κοινωνίες να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων βασιζόμενες σε βέλτιστες πρακτικές και δεδομένα.

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μία Οργάνωση, για να διεκδικήσει με επιτυχία μία θέση στο επόμενο Vodafone World of Difference;

Να περάσει από τα προγράμματα του HIGGS! Για τη δική μας οργάνωση η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα accelerator του HIGGS ήταν καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταλάβουμε τους εσωτερικούς τρόπους οργάνωσης που θα μας επέτρεπαν να επιτύχουμε περισσότερα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο. Η εργασία στην κοινωνία των πολιτών απαιτεί επαγγελματισμό για να καταφέρει μια οργάνωση όχι μόνο να σημειώσει έργο, αλλά και να δημιουργήσει αντίκτυπο στην κοινωνία και στήριξη από υποστηρικτές, χορηγούς, άλλες ΜΚΟ και πολίτες.

4. Πόσο και πώς θεωρείτε ότι συνέβαλε στη διάκρισή σας η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS;

Η συμμετοχή του οργανισμού μας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS  συνέβαλε σε αυτή τη διάκριση καθώς μας έδωσε τα εργαλεία για να προετοιμάσουμε σωστά μια αίτηση χρηματοδότησης και να περιγράψουμε με σαφήνεια για τον δωρητή το έργο που θα υλοποιήσουμε και τον αντίκτυπο που θα δημιούργησει στην κοινωνία.

5. Γιατί θα προτείνατε και σε άλλες Οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Accelerator;

Για τα εργαλεία και τις γνώσεις που θα πάρουν, τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που θα γνωρίσουν μέσα σε αυτό το μοναδικό οικοσύστημα προσφοράς και φυσικά για την ίδια την ομάδα του HIGGS, που αποτελείται από υπέροχους ανθρώπους και εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα υποστηρίξουν την οργάνωση σε κάθε βήμα της.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Το 2019 η οργάνωση μας θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο τα τεχνολογικά εργαλεία που έχει δημιουργήσει, προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει δήμους σε όλη την Ελλάδα και να δοκιμάσει μέσω συνεργασιών με άλλες οργανώσεις σε Βουλγαρία και Ρουμανία να δοκιμάσει στις χώρες αυτές την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Εν αναμονή της εισόδου μας στο Eurogroup for Animals, κάθε προσπάθεια εξωστρέφειας της τεχνογνωσίας μας είναι απόλυτη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.

By Higgs

Συνέντευξη του Σε Αναμονή για τη διάκρισή τους στο πρόγραμμα World of Difference

O Δημήτρης Πανέλης, ο οποίος θα εργαστεί στην οργάνωση «Σε Αναμονή» μας μιλάει για την εφαρμογή «Σε Αναμονή Go» και τη συμβολή του HIGGS. Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση ενημέρωση των ανθρώπων για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή και παρέχουν δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες.

1. Ποιοι είναι οι σκοποί & το έργο της Οργάνωσης «Σε Αναμονή»;

Η δράση του Οργανισμού ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015 και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη τη χώρα. Στόχος ήταν να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και να σκεφτούμε όλοι μας τον διπλανό μας μέσα από μια καθημερινή μας συνήθεια. Η πρότασή μας ήταν η εξής: όταν πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί να πάρουμε τον καφέ μας, ένα σάντουιτς, τα λαχανικά μας κλπ. να αφήνουμε ένα ποσό «σε αναμονή» ,όπως λέμε, για έναν συνάνθρωπό μας που δεν έχει τα χρήματα να πάρει αυτό το προιόν. Προτείναμε λοιπόν μέσα από ένα βίντεο στις επιχειρήσεις όλης της χώρας να βάλουν την αναμονή στον χώρο τους και τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την κίνηση. Ύστερα από 3 χρόνια ύπαρξης, μετράμε περισσότερες από 1200 επιχειρήσεις στο δίκτυό μας σε Ελλάδα και Κύπρο, με περισσότερα από 500.000 προιόντα και υπηρεσίες να έχουν δοθεί με αυτό τον τρόπο σε περισσότερους από 30.000 ωφελούμενους. Στόχος μας από εδώ και στο εξής είναι η δράση αυτή να γίνει παράδοση στις γειτονιές όλης της χώρας και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους ακόμα περισσότεροι άνθρωποι.

2. Συγχαρητήρια! Είστε 1 από τους 10 νικητές του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone. Πείτε μας λίγα λόγια για τη θέση και το έργο που θα χρηματοδοτηθεί στους επόμενους 6 μήνες, καθώς και την επίδραση που θα έχει το παραγόμενο έργο στους ωφελούμενούς σας.

Θα είμαι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την δικτύωση του Οργανισμού. Στην ουσία μέσα από την εφαρμογή «Σε Αναμονή Go» που αναπτύξαμε για κινητά τηλέφωνα, θα εντάξω όλο το δίκτυο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Αττική, ενημερώνοντας για την λειτουργία της εφαρμογής και εγκαθιστώντας την στις επιχειρήσεις έτσι ώστε, όπου και αν βρισκόμαστε με μια απλή αναζήτηση μέσα από την εφαρμογή, να μπορούμε να βρούμε την πλησιέστερη σε εμάς επιχείρηση στην οποία μπορούμε να κάνουμε μια δωρεά «σε αναμονή». Πολύ σημαντικό επίσης θα είναι ότι αν βρούμε στον δρόμο μας έναν άνθρωπο που χρειάζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία «σε αναμονή» θα μπορούμε να τον ενημερώνουμε για το που μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει δωρεάν αυτό που χρειάζεται ανάλογα με την ανάγκη του, κάτι το οποίο θα βελτιώσει στην πράξη την καθημερινότητα πολλών ωφελούμενων.

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μία Οργάνωση, για να διεκδικήσει με επιτυχία μία θέση στο επόμενο Vodafone World of Difference;

Να έχει ένα αληθινό όραμα για να φέρει μία αλλαγή στην κοινωνία. Επίσης ο τρόπος που θα το κάνει και ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό στην κοινωνία να είναι όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται. Αν αυτά συνδυάζονται και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να διακριθεί στο επόμενο W.O.D.

4. Πόσο και πώς θεωρείτε ότι συνέβαλε στη διάκρισή σας η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Incubator του HIGGS;

Το HIGGS είναι μια μεγάλη ευκαιρία για κάθε Οργανισμό που θέλει πραγματικά να προσφέρει στην κοινωνία να μάθει τον σωστό τρόπο για να τα καταφέρει. Πολλές φορές θέλουμε να πετύχουμε κάτι, αλλά το κάνουμε με λάθος τρόπο. Το HIGGS μας παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση έτσι ώστε να βάλουμε τα επόμενα βήματα του Οργανισμού μας σε σωστή σειρά. Δεν φτάνει πάντα η θέληση για κάτι, χρειάζεται και σωστή προετοιμασία.  Έτσι έγινε και στην περίπτωση της αίτησής μας στο World of Difference. Αν δεν είχαμε πρώτα σχεδιάσει σωστά το project που θέλαμε να υλοποιήσουμε με συγκεκριμένα βήματα και στόχους ενδεχομένως να μην είχαμε διακριθεί. Η σωστή καθοδήγηση και συμβουλευτική του HIGGS σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω βήματα θεωρώ ότι έφερε την διάκριση.

5. Γιατί θα προτείνατε και σε άλλες Οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Incubator;

Γιατί θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία, θα έχουν έναν δημιουργικό και όμορφο χώρο να εργάζονται καθημερινά, θα γνωρίσουν και άλλους οργανισμούς με τους οποίους ενδεχομένως να συνεργαστούν και το σημαντικότερο όλων θα γίνουν μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που θα τους βελτιώσει σε επίπεδο οργάνωσης και στρατηγικής, φέρνοντας έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία! Είναι πραγματική ευκαιρία για τα δεδομένα της Ελλάδας το συγκεκριμένο πρόγραμμα Incubator, μακάρι να υπήρχαν και άλλα αντίστοιχου επιπέδου, θα είχαμε μια καλύτερα δομημένη κοινωνία..

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Σκληρή δουλειά για να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας το project μας με επιτυχία. Θέλουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το δίκτυο των επιχειρήσεων και να εντάξουμε στον οργανισμό περισσότερους εθελοντές που θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Η διάκριση αυτή είναι μια επισφράγιση των κόπων και του έργου μας μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι θα μας δώσει ώθηση έτσι ώστε να επιφέρουμε στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία.

By Higgs

Συνέντευξη του Social Hackers Academy για τη διάκρισή τους στο πρόγραμμα World of Difference

Η Αγγελίνα Μήλα, η οποία θα εργαστεί στη ΜΚΟ Social Hackers Academy για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στα πεδία του προγραμματισμού, του full-Stack Web Development και βασικής χρήσης υπολογιστή, σε ανθρώπους από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, μας μιλάει για το πρόγραμμα και τη συμβολή του HIGGS.

1. Ποιοι είναι οι σκοποί & το έργο της Οργάνωσης «Social Hackers Academy»;

Το αντικείμενο του οργανισμού είναι η ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου των προσφύγων, των μεταναστών, και των μακροχρόνια ανέργων. Το μέσο με το οποίο το πετυχαίνει είναι να προσφέρει μαθήματα στο προγραμματισμό, να τους βοηθάει να βρουν εργασία και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι. Έτσι, γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στους πληθυσμούς αυτούς με την ανάγκη των εταιρειών για ανθρώπους που γνωρίζουν για την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών για το Internet. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο, όπου υπάρχει αλληλεγγύη και υποστήριξη, Έλληνες και πρόσφυγες μαζί. Αυτό για εμάς ονομάζεται κοινωνική ένταξη, που είναι και ο βασικός μας στόχος.

2. Συγχαρητήρια! Είστε 1 από τους 10 νικητές του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone. Πείτε μας λίγα λόγια για τη θέση και το έργο που θα χρηματοδοτηθεί στους επόμενους 6 μήνες, καθώς και την επίδραση που θα έχει το παραγόμενο έργο στους ωφελούμενούς σας.

Μέσα από το πρόγραμμα World of Difference, θα συμβάλλω στο να δημιουργήσω ίσες ευκαιρίες για την ένταξη στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Πρακτικά, θα είμαι υπεύθυνη για το 7μηνο πρόγραμμα που προσφέρουμε, στον προγραμματισμό, το full-Stack Web Development καθώς και για την διοργάνωση μαθημάτων σε βασική χρήση υπολογιστή, σε άλλους ΜΚΟ ώστε να διαδώσουμε από κοινού την σημασία εξοικείωσης με την τεχνολογία και των δυνατοτήτων της στις μέρες μας. Επιπλέον, θα διατηρώ αλλά και θα χτίζω συνεργασίες με εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα που θα στηρίξουν τις δράσεις μας ενώ θα συντονίζω και τους εθελοντές, που βοηθούν σε διάφορες θέσεις. Παράλληλα, θα ενισχύσω την παρουσία της Social Hackers Academy στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την βελτίωση της εικόνας του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Βασικά, μέσα από την δουλειά μου, θα ωφεληθούν περίπου 200 μαθητές, οι οποίοι θα μάθουν για τα προγράμματά μας και θα εκπαιδευθούν στην τεχνολογία. Παράλληλα, θα ωφεληθούν οι εθελοντές, ώστε να έχουν μια παραγωγική εμπειρία αλλά και οι εταιρίες και οργανισμοί, που θα επιδιώξω να επικοινωνήσω, εντάσσοντας τους στο όραμα μας και αλλάζοντας τις ζωές των αποφοίτων μας μέσω της τεχνολογίας.

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μία Οργάνωση, για να διεκδικήσει με επιτυχία μία θέση στο επόμενο Vodafone World of Difference;

Θα συμβούλευα τους εκπροσώπους της οργάνωσης αλλά και τον υποψήφιο που κάνει την αίτηση, να έχει έρθει πρωτύτερα σε επαφή με το ίδρυμα και τους εκπροσώπους του, ώστε να σιγουρευτεί ότι το όραμα, οι αξίες και οι δράσεις τους ταυτίζονται. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το έργο του υποψήφιου στον οργανισμό καθώς και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν μέσα από αυτό, ώστενα είναι μετρήσιμα, ποιοτικά και ποσοτικά. Επιπλέον, θα εφιστούσα την προσοχή στον συμμετέχοντα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης, να δώσει έμφαση στο περιεχόμενο και την ομάδα στόχου του οργανισμού, που θα απασχοληθεί, ως ειδικός του αντικειμένου. Έτσι, θα μπορέσει να εντάξει σε αυτό τους εκπροσώπους του Ιδρύματος, που έχουν ενδιαφέρον για τον οργανισμό, ώστε να τους κάνει κοινωνούς του παραγόμενου κοινωνικού αντικτύπου.

4. Πόσο και πώς θεωρείτε ότι συνέβαλε στη διάκρισή σας η γενικότερη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Incubator του HIGGS;

Μας βοήθησε καθώς μέσα από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΗΙGGS, ήρθαμε σε επαφή με το Ίδρυμα και χτίσαμε μια πρώτη επαφή μαζί τους. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στο Bootcamp, στα Workshops και την συμβουλευτική στο Business Plan, μας έχει βοηθήσει να αναπτύξουμε στρατηγικά τον οργανισμό μας, να μεγαλώσουμε τις δράσεις μας, αναζητώντας χορηγίες και χτίζοντας βιώσιμες συνεργασίες.

5. Γιατί θα προτείνατε και σε άλλες Οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Incubator;

Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την γνώμη ειδικών σε κομμάτια διαχείρισης οργανισμών, ενώ η 3-βδόμαδη εκπαίδευση περιέχει σημαντικές πληροφορίες αλλά και τον χώρο να τα εφαρμόσουν στην πράξη. Το background των εκπαιδευτικών και συμβούλων, με τους οποίους η οργάνωση θα έρθει σε επαφή, θα την βοηθήσει πολύ να βελτιώσει τα προγράμματα και διαδικασίες της, ενώ μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, θα έρθουν σε επαφή με άλλους ΜΚΟ για να εξερευνήσουν από κοινού συνεργασίες. Μέσα στους χώρους του HIGGS, αναπτύσσεται με μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα των ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Σχετικά με τα επόμενά μας βήματα, θέλουμε να χτίσουμε σταθερές συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να ανοίξουμε εκ νέου θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους μας. Παράλληλα, επιθυμούμε να εντάξουμε ανέργους στα προγράμματα μας, σε μεγαλύτερο ποσοστό αλλά και να τρέξουμε προγράμματα αποκλειστικά για γυναίκες, πρόσφυγες και μη. Παράλληλα, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε το σχολείο μας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και σε άλλες χωρές, ώστε να δημιουργηθούν δομές που θα υποστηρίξουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

1 2 3 21