By Higgs

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good σε συνεργασία με το HIGGS, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

H έκθεση συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν email και διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία και λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων και την ασφάλεια, και πολλά άλλα ψηφιακά εργαλεία. Αποτελεί, δε, μια σημαντική, πρώτη αποτύπωση της διασύνδεσης του οικοσυστήματος με νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Στόχο του HIGGS αποτελεί η διενέργεια της σχετικής έρευνας σε τακτική βάση ώστε να καταγράφεται η προσαρμογή των ελληνικών ΜΚΟ στις νέες σχετικές τάσεις. Παράλληλα, δε, εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποτελούν έναν καλό οδηγό για πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι οργανώσεις.

Μπορείτε να βρείτε την παγκόσμια έρευνα εδώ.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα για την Ελλάδα.


By Higgs

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελεί η σχέση των ΜΚΟ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά των ΜΚΟ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Από τη μια πλευρά, πολλές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι δεν έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους έναντι των χρηματοδοτών τους, ενώ από την άλλη, πολλά Κοινωφελή Ιδρύματα ισχυρίζονται ότι έχουν δημιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας όπου η ανοικτή, ελεύθερη ανατροφοδότηση θεωρείται δεδομένη.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το HIGGS, πιστό στην προσπάθειά του να ενδυναμώσει το οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα, υλοποίησε μια αρκετά εκτενή, πρώτη, έρευνα καταγράφωντας τις απόψεις των ΜΚΟ για τα κύρια Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 και αποτελεί, εξ’ όσων γνωρίζουμε, την πρώτη σχετική σε βάθος έρευνα στην Ελλάδα.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ΜΚΟ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, επιτρέποντας μία ειλικρινή τοποθέτηση των οργανώσεων έναντι των χρηματοδοτών αυτών. Μερικά από τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αλλά η καταγραφή τους αποτελεί, κατά την άποψή μας, σημαντικό σημείο για να μπορέσει να προχωρήσει η συζήτηση σε επόμενο στάδιο. Θεωρούμε, ότι η δυνατότητα τοποθέτησης και των δύο μερών, ΜΚΟ και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, θα βελτιώσει το πλαίσιο εντός του οποίου συνεργάζονται προς όφελος τελικά, της κοινωνίας μας.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


By Higgs

Outreach Event: ΜΚΟ & Κοινωφελή Ιδρύματα

Στην εκδήλωση Outreach: ΜΚΟ & Κοινωφελή Ιδρύματα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019, ώρα 16:00 – 18:00, στο HIGGS θα σας παρουσιάσουμε τη νέα έρευνα του HIGGS “Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα“!

Παράλληλα, 3 από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της χώρας μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και The Hellenic Initiative, έρχονται στο HIGGS και απαντούν σε όλες σας τις ερωτήσεις:

  • Πότε οι συνεργασίες των Κοινωφελών Ιδρυμάτων με τις ΜΚΟ κρίνονται ως επιτυχημένες;
  • Τι είναι πιο σημαντικό κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων;
  • Ποιοι λόγοι μπορεί να φέρουν τη διακοπή σε μία χρηματοδότηση;
  • Πώς τα Κοινωφελή Ιδρύματα αξιολογούν τα αποτελέσματα & τον αντίκτυπο;
  • Ποια τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι ΜΚΟ στους απολογισμούς τους;
  • Σε ποιους τομείς τα Κοινωφελή Ιδρύματα θα δώσουν προτεραιότητα στα επόμενα 2 χρόνια;

Ομιλητές:

Ρόζαλιν Μπέντζαμιν, Διεύθυνση Δωρεών _ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Χριστίνα Ατάρογλου, Programme Officer _ Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Μιχάλης Πρίντζος, Director of Programming _ The Hellenic Initiative
Σωτήρης Πετρόπουλος, Διευθυντής _ HIGGS

Η εκδήλωση έχει εξασφαλίσει πλήρη αριθμό συμμετοχών και δεν είμαστε σε θέση να δεχθούμε επιπλέον συμμετοχές. Ωστόσο, μπορείτε να μπείτε στη λίστα αναμονής, ώστε σε περίπτωση ακύρωσης, να επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Ρόζαλιν Μπέντζαμιν
Διεύθυνση Δωρεών
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Ρόζαλιν Μπέντζαμιν εργάζεται στη Διεύθυνσης Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Ρόζαλιν απασχολείται κυρίως στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της αναπηρίας και της φτώχειας.

Πριν την ένταξή της στην ομάδα του Ιδρύματος το 2013, εργάστηκε για πέντε έτη ως ερευνήτρια σε εταιρεία συμβούλων δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας στο Λονδίνο, στον χώρο της διαφήμισης στην Ελλάδα, και ως εθελόντρια σε διάφορες μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, οι οποίες σχετίζονταν με την καινοτομία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την εκπαίδευση.

Η Ρόζαλιν είναι κάτοχος πτυχίου Εικαστικών Τεχνών και Επικοινωνίας από το Middlesex University του Λονδίνου, και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Τεχνών και Πολιτισμού από το University of the Arts London.

 


Χριστίνα Ατάρογλου
Programme Officer
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Η Χριστίνα Ατάρογλου εντάχθηκε στην ομάδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση το 2017 και εργάζεται ως Programme & Grants Officer. Ασχολείται με την αξιολόγηση και παρακολούθηση υλοποίησης δωρεών και προγραμμάτων του Ιδρύματος στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως το πρόγραμμα υποτροφιών, και με την κατάρτιση συμβάσεων.

Η Χριστίνα έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων και έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δικηγορική εταιρία, κυρίως σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers στο Alba Graduate Business School.

 


Michael Printzos
Director of Programming
The Hellenic Initiative

Michael Printzos shares over 15 years of hands-on experience in the commercialization of R&D results, having worked with a number of companies and organizations in the USA, UK, Germany, Singapore and Greece. Currently he is the Program Director of The Hellenic Initiative investing in the future of Greece through direct philanthropy and economic revitalization. In the past, he has been a trainer and invited speaker in conferences regarding innovation management and incubation.

He is the co-founder of two start-ups, one focusing on the renewable energy sector based in Athens and the other one, a medical imaging software company, based in Oxford.

Michael is also a committee member of the Hellenic-American Chamber of Commerce (Innovation-Education-Entrepreneurship Committee) working towards the setup of the right entrepreneurial ecosystem and the adaptation of best practices and policies. He is a holder of a Masters degree (Engineering Science) from Oxford University (UK). In 2015 he was elected one of the 40under40 European Young Leaders representing Greece.


Με τη συμμετοχή των:

By Higgs

 

By Higgs

Συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone: World of Difference 2020

Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί το πρόγραμμα World of Difference, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε ευαισθητοποιημένους νέους να εργαστούν για 6 μήνες στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση της επιλογής τους και να κάνουν τη διαφορά σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, με τη δύναμη της τεχνολογίας και της συλλογικής δράσης.

Φέτος, το Ίδρυμα Vodafone, με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος και επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στήριξή του στους νικητές και τις οργανώσεις τους, ξεκινάει συνεργασία με το HIGGS, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα το οποίο θα προσφέρει τις γνώσεις και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να φέρουν την καινοτομία στην οργάνωση που θα επιλέξουν να εργαστούν.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του HIGGS θα προσφέρει ανοικτό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προετοιμασία της αίτησης συμμετοχής, κλειστά σεμινάρια συμβουλευτικής στους νικητές και τις οργανώσεις που θα εργαστούν, κατά τα οποία θα αναλύσουν τρόπους σχεδιασμού και παρακολούθησης του έργου τους, καθώς και τη δημιουργία report για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Κάθε νικήτρια οργάνωση θα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει και προσωπική συνάντηση με Ειδικούς της οργάνωσης, πάνω σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες (Στρατηγική, Ανεύρεση Πόρων, ΕΚΕ, Εθελοντές Νομικά, Λογιστικά, Marketing).

By Higgs

Τιμητική βράβευση από το “Φροντίζω”

21 Σεπτεμβρίου 2019: Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ “Φροντίζω” μας απένειμε Τιμητικό Βραβείο για τη συμβολή μας στην οργάνωση, αλλά και τη συνεισφορά μας στην Κοινωνία των Πολιτών στην ενημερωτική εκδήλωση για τη Νόσο Alzheimer που υλοποίησε στην Πάτρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης, αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.

Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την Τιμητική Βράβευση!

By Higgs

HIGGS Accelerator 10

01 Ιουλίου – 31 Οκτωβρίου 2019: 8 νέες οργανώσεις ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ελληνικών ΜΚΟ, διάρκειας 3 εβδομάδων και συνεχίζουν με τα εξειδικευμένα workshops και τις εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, ενώ παράλληλα δουλεύουν με την ομάδα μας την πρόταση χρηματοδότησής τους.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 

By Higgs

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις στη Βόρεια Ελλάδα

20 & 27 Σεπτεμβρίου 2019: Πραγματοποιήσαμε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις με τίτλο «ΜΚΟ & Χρηματοδοτήσεις: Ιδρύματα – Νέες Τάσεις & Εξελίξεις» στο SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη και στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ».

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ενημερώσαμε περισσότερους από 60 εκπροσώπους Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων: α) για τα μεγαλύτερα ενεργά ιδρύματα της χώρας, την τρέχουσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους μια ΜΚΟ μπορεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ευκαιρίες, και β) για το έργο και τις δωρεάν υπηρεσίες του HIGGS και πιο συγκεκριμένα για τον νέο κύκλο του προγράμματος Accelerator και τα οφέλη του για τις ΜΚΟ.

Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή τους:

  • τον Ιδρυτικό μας Δωρητή Stavros Niarchos Foundation,
  • τον Μεγάλο μας Δωρητή: Costas M. Lemos Foundation και
  • τους Δωρητές μας The Hellenic Initiative, John S. Latsis Public Benefit Foundation και τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια.

By Higgs

Συνέντευξη: Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης

Το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και πρόκειται για κοινωφελές Ίδρυμα, με μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Έδρα του Ιδρύματος είναι η Καλλιθέα Αττικής και ως εκ τούτου υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Εργασίας καθώς και Ναυτιλίας. Δοικείται από πενταμελές Συμβούλιο και διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του (ΦΕΚ) και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κυρία Ιωάννα Γιαννοπούλου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος «Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης» μας παραχώρησε μία συνέντευξη σχετικά με την παροχή υποστήριξης του Ιδρύματος σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Σε ποιούς τομείς δραστηριοποιείται εν γένει το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης;

To Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης, διανύοντας την έβδομη χρονιά ενεργούς παρουσίας του στα κοινωνικά δρώμενα έχει να επιδείξει ένα εκτεταμένο κοινωφελές έργο, από το Πρόγραμμα ενίσχυσης Ιδρυμάτων και Οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών έως την στήριξη Δήμων και εκκλησιαστικών φορέων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατοντάδων παιδιών και συνανθρώπων μας.

Στηρίζει σταθερά τη Δημόσια Υγεία μέσω της ανακαίνισης νοσοκομειακών μονάδων και της αναβάθμισης τεχνολογικού εξοπλισμού των Δημόσιων Νοσοκομείων και «αγκαλιάζει» τις προσπάθειες μαθητών και καθηγητών στον τομέα της εκπαίδευσης για εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας μέσω της χορήγησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε για την ναυαρχίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη χορήγηση της υποτροφίας “Antonios and Ioannis Angelicoussis Fellowship Fund” στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) που αφορά στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MBA δύο τουλάχιστον Ελλήνων υποτρόφων κατ’ έτος.

2. Με ποιούς τρόπους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις;

Παρέχουμε κατά κύριο λόγο οικονομική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς που φιλοξενούν παιδιά (φροντίζοντας κυρίως για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών). Επιπλέον χρηματοδοτούμε νέες, καινοτόμες οργανώσεις στη βάση της δημιουργικότητας και των εναλλακτικών λύσεων και ιδεών.

3. Πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιθυμεί να συνεργαστεί με το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 213-0076900 είτε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης [email protected]

Αφού αποστείλλουν το αίτημά τους, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (συστατική πράξη, τυχόν Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερωτικά έγγραφα – γνωστοποιήσεις) αξιολογούμε την έγγραφη αναφορά εντός 15-20 ημερών και στη συνέχεια ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο φορέα για τις επόμενες κινήσεις μας.

4. Για ποιούς λόγους θα διακόπτατε μια συνεργασία/χρηματοδότηση;

Για λόγους οικονομικής αδιαφάνειας, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων σε επίπεδο έργου και κακής ποιότητας επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών.

Έχει συμβεί, κατα τη διάρκεια συνεργασίας μας με φορέα να διαπιστώσουμε κάτι από τα παραπάνω και ναι μεν καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας τον ρόλο τον οποίο είχαμε αναλάβει, αναγκαστήκαμε όμως μοιραία να διακόψουμε μελλοντική σύμπραξη.

5. Από την εμπειρία σας έως τώρα, ποιές είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα σήμερα, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά; 

Ο χώρος των ΜΚΟ δέχθηκε κριτική τα τελευταία χρόνια (Προσφυγικό), κανείς όμως δε μπορεί να μην αναγνωρίσει τη συνεισφορά των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, καθώς και την αξιέπαινη προσπάθεια του HIGGS στην οργανωτική λειτουργία, στην ώθηση της εκπαιδευτικής καθοδήγησης και στον εκσυγχρονισμό του χώρου εν γένει. Γεγονός όμως είναι, ότι πολλές φορές εκτός από μια καλογραμμένη επιστολή πρός τον υποψήφιο δωρητή και τη διαμόρφωση εργαλείων για τη γενικότερη λειτουργία και δομή μιας ΜΚΟ (στοιχεία αναμφισβήτητα σημαντικά), η εξωστρέφεια, η διαφάνεια και η συνεχής επαφή μέσω της ενημέρωσης με δωρητές και πολίτες πολλαπλασιάζει τα κοινωνικά οφέλη και προωθεί τις καλές συνεργασίες που αποτελούν συστατικό κάθε επιτυχίας και ανθεκτικότητας στο χρόνο.

By Higgs

Συνεργασίες & δικτύωση

Το ζήτημα των αποδοτικών συνεργασιών και της αποτελεσματικής δικτύωσης είναι πολύ ευρύ και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές. Τα θέματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω άρθρο επιχειρούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

• Ποια τα οφέλη των συνεργασιών για μια ΜΚΟ; Γιατί να συνεργαστούμε;
• Πού μπορούμε να βρούμε εταίρους;
• Πώς επιλέγουμε συνεργάτες και συνεργασίες;
• Τι πρέπει να προσέξουμε για μια επιτυχημένη σύμπραξη;

Οφέλη

1. Υποστήριξη/Τεχνογνωσία/Πρόσβαση στη γνώση
Μέσα από τη δικτύωση και τις συνεργασίες, μας δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και πολύτιμη τεχνογνωσία. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα, οπότε μέσα από μια εποικοδομητική σύμπραξη μπορούμε να συμπληρώσουμε τα κενά μας, είτε σε επίπεδο γνώσεων είτε εμπειρίας. Με αυτό τον τρόπο γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, καθώς μοιράζονται οι αρμοδιότητες και αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις. Τέλος, μέσα από τις εποικοδομητικές συνεργασίες, κατανοείται καλύτερα το έργο και οι αντίστοιχες ανάγκες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι κίνδυνοι και η πιθανότητα λαθών.

Στο πλαίσιο μιας συνεργασίας, η υποστήριξη μπορεί να είναι πολλών και διαφορετικών ειδών, όπως ο συν-σχεδιασμός προγραμμάτων, η παραχώρηση χώρου, η παροχή εξοπλισμού, η προσφορά υπηρεσιών, η επικοινωνία και η προώθηση του έργου, και πολλά άλλα.

2. Advocacy
Αν θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας και να αυξήσουμε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας συμμετέχοντας σε δίκτυα ή δημιουργώντας νέα. Αν λειτουργούμε σε απομόνωση, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το εξωτερικό μας περιβάλλον, κι αν είμαστε μόνοι μας, ως οργάνωση, και δεν αντιπροσωπεύουμε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να έχουμε ισχυρό αντίκτυπο. Μέσα από τη δικτύωση, μας προσφέρεται η ευκαιρία να αξιώσουμε κοινωνικές αλλαγές ή να διεκδικήσουμε τα ζητήματα του ενδιαφέροντός μας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς δεν είμαστε μόνοι μας, αντιπροσωπεύουμε ένα μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, και η φωνή μας είναι πιο ισχυρή.

3. Χρηματοδοτήσεις
Αρκετά συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο δύο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων να δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη εστιάζοντας στο ίδιο αντικείμενο και να μην γνωρίζει η μία για το έργο και τις δράσεις της άλλης οργάνωσης. Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει πως όταν ο κάθε εταίρος συνεισφέρει με τη δική του εξειδικευμένη γνώση και τους δικούς του πόρους στην υλοποίηση ενός προγράμματος, ο αντίκτυπος είναι όχι μόνο ποιοτικά καλύτερος, αλλά και πολλαπλασιάζεται. Το συνολικό αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι σαφώς μεγαλύτερο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων που μπορεί να φέρει η κάθε οργάνωση όταν δραστηριοποιείται μόνη της. Οι δωρητές κι οι χορηγοί το γνωρίζουν και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο συχνά προωθούν ή απαιτούν συνεργασίες μεταξύ των οργανώσεων. Σε κάθε περίπτωση, μια καλή συνεργασία εκτιμάται ιδιαίτερα από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και επομένως αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας πρότασης χρηματοδότησης.

Πού μπορούμε να βρούμε εταίρους;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εντοπίσουμε έναν εταίρο αρκεί να το κάνουμε οργανωμένα και με ξεκάθαρη πρόθεση. Τα συνέδρια/οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αποτελούν μια εξαιρετική πηγή επαφών. Γνωρίζουμε εξαρχής ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για το θέμα της εκδήλωσης και οι συμμετέχοντες κατά πάσα πιθανότητα είναι εκεί, όχι μόνο για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες, αλλά και για να δικτυωθούν. Πολύ συχνά, κυρίως για το δεύτερο. Στις μέρες μας το διαδίκτυο κάνει την αναζήτηση εταίρων πολύ πιο εύκολη, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και συγκεκριμένα στην αναζήτηση πληροφοριών γενικότερα. Μια ακόμη πηγή συνεργασιών είναι τα δίκτυα, τα οποία δραστηριοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, τοπικά, εγχώρια, πανευρωπαϊκά, κλαδικά, κτλ. Μια απλή τακτική με εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι η αναζήτηση πιθανών εταίρων από το διαδίκτυο (desk research). Μέσα από την αναζήτηση προκύπτει μια λίστα με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας και προσεγγίζουμε τους φορείς μέσω ενός απλού και περιεκτικού email που παρουσιάζει τα προγράμματα, τις δράσεις, και την εμπειρία μας με μόνο ζητούμενο να μας γνωρίσουν και να μας έχουν υπόψη τους για μελλοντικές συνεργασίες. Παράλληλα, μια ακόμη απλή τακτική, αυτή της χιονοστιβάδας (snowball), κατά την οποία ζητάμε από τους παραλήπτες των email να προωθήσουν τις πληροφορίες σε όποια άλλη οργάνωση, φορέα, κτλ. αν κρίνουν ότι ενδεχομένως, να ενδιαφέρεται να γνωρίσει το έργο μας. Με αυτό τον τρόπο, οι πιθανότητες να βρούμε έναν ενδιαφερόμενο και κατάλληλο εταίρο αυξάνονται.

Επιλογή εταίρων

Όταν επιλέγουμε τους φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούμε, αρχικά διερευνούμε τη συμβατότητα των δύο πλευρών, αν είμαστε «ευθυγραμμισμένοι» ως προς τις αξίες, τη φιλοσοφία, την προσέγγιση και τις δράσεις μας. Απαιτείται προσεκτικό συνταίριασμα αντικειμενικών στόχων.

Στη συνέχεια, πρέπει να εξετάσουμε αν ο υποψήφιος φορέας προσφέρει ίδιες, παρόμοιες ή διαφορετικές υπηρεσίες κι αν αυτές μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις δικές μας. Για να καταλήξουμε και να πάρουμε την τελική απόφαση για μια συνεργασία, πρέπει να αξιολογήσουμε μια σειρά από παράγοντες που αλληλεπιδρούν, όπως η μείωση του κόστους ή του χρόνου υλοποίησης ενός έργου και τα οφέλη που θα προκύψουν για όλες τις πλευρές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε πως είναι λογικό κι αναμενόμενο ο κάθε εταίρος να έχει και τους δικούς του στόχους αναμένοντας συγκεκριμένα οφέλη από τη συνεργασία. Το «κλειδί» της επιτυχίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιμέρους στόχοι είναι αποδεκτοί (ακόμη και αν δεν μοιράζονται με τους άλλους εταίρους), ενώ παράλληλα, δεν έρχονται σε σύγκρουση με τον κοινό στόχο της συνεργασίας.

Τι πρέπει να προσέξετε;

1. Ξεκινήστε εγκαίρως την αναζήτηση συνεργατών και τη συμμετοχή σε δίκτυα ή τη δημιουργία νέων
Ξεκινήστε από νωρίς να «χτίζετε» το δίκτυο των συνεργασιών σας. Μην περιμένετε να βγει μια προκήρυξη για να ξεκινήσετε γιατί μπορεί να είναι αργά ή να μην δημιουργήσετε μια πραγματικά εποικοδομητική συνέργεια. Μια κακή συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα (π.χ. καθυστερήσεις), από αυτά που επιχειρεί να λύσει.

2. Εντοπίστε τα «δυνατά» σημεία του κάθε εταίρου
Αξιολογήστε τι έχει να προσφέρει ο κάθε εταίρος στη σύμπραξη. Όπως και κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε φορέας/οργάνωση διέπεται και φέρνει στη σύμπραξη διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, πόρους, αξίες, κτλ. Προσπαθήστε να μοιράσετε τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα με τρόπο που να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία κάθε εταίρου και με αυτό τον τρόπο, και το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, αλλά και ο κάθε εταίρος ξεχωριστά θα είναι ωφελημένος, αλλά και ικανοποιημένος (το τελευταίο έχει ιδιαίτερη αξία γιατί μια καλή συνεργασία είναι πιθανό να οδηγήσει και σε πολλές άλλες στο μέλλον).

3. Ξεκαθαρίστε και συμφωνείστε από την αρχή για το ρόλο, τις δραστηριότητες και τον προϋπολογισμό του κάθε εταίρου
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκαθαρίσετε από την αρχή το ρόλο που θα αναλάβει ο κάθε εταίρος για να μην υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες και συγκρούσεις στο μέλλον. Με όση περισσότερη ακρίβεια προσδιορίσετε τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε φορέα, τόσο περισσότερο μειώνετε τις πιθανότητες διαφωνιών. Κατά τις αρχικές, θεωρητικές συζητήσεις είναι εύκολο να συμφωνήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά όταν προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τον χρόνο, την ενέργεια, και αντίστοιχα τα χρήματα που θα λάβει ο κάθε φορέας, μια διαπραγμάτευση μπορεί να δυσκολέψει τη συμφωνία. Προσοχή, ό,τι συμφωνηθεί θα πρέπει να αποτυπωθεί εγγράφως (π.χ. μνημόνιο συνεργασίας).

4. Η σχέση με τους εταίρους είναι όπως κάθε σχέση, χρειάζεται φροντίδα
Αν συνεργάζεστε στο πλαίσιο ενός έργου με μεγάλη διάρκεια, π.χ. 2-3 χρόνια, είναι καλό να προγραμματίσετε κάποιες συναντήσεις με τους εταίρους. Αν δεν είναι εφικτό να βρίσκεστε από κοντά, μερικές συναντήσεις εξ’ αποστάσεως (π.χ. μέσω Skype), θα σας βοηθήσουν να γνωριστείτε καλύτερα με τους συνεργάτες σας, να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε εγκαίρως, τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Τέλος, όπως σε κάθε σχέση, το να μοιράζεσαι τις γνώσεις και τις εμπειρίες σου είναι σημαντικό για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας.

5. Δεν είναι κάθε συνεργασία, μια καλή συνεργασία
Δεν υπάρχει λόγος να συνάψετε μια συνεργασία απλά και μόνο για να λέτε ότι συνεργάζεστε και επειδή μπορεί να απαιτείται από μια προκήρυξη ή να επιβραβεύεται από ένα ίδρυμα. Μια κακή συνεργασία κατά την οποία δεν συνεισφέρουν εξίσου ή βάσει της συμφωνίας όλοι οι εταίροι, υπάρχει κενό στην επικοινωνία, η ποιότητα της δουλειάς κάποιων εταίρων δεν είναι αυτή που πρέπει, κτλ. μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την έκβαση του έργου από αυτό που επιδιώκει να λύσει. Μια κακή συνεργασία μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και γενικότερα να επηρεάσει αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρέπει να επιλέγετε προσεκτικά τους συνεργάτες σας.

Άρης Σούρας
Project Manager, Accelerator

1 2 3 24
Empowering Greek HeroesNew Crowdfunding Campaign: Capacity building for 14 non-profits in Greece
Powered by FundRazr
 

We, at HIGGS, have as a mandate to help those who help! Our project aims at empowering 14 non-profit organizations in Greece through state-of-the-art tailor-made educational programs and counseling provided by our highly experienced team free of charge!

Contribute