By Higgs

Πρακτική άσκηση στις ΜΚΟ

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία των καιρών μας είναι ότι οι φοιτητές, εν μέρει σε αντίθεση με το παρελθόν, αναζητούν να διανθίσουν το βιογραφικό τους μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή τάση λόγω και του τρέχοντος ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όσον αφορά στην εύρεση εργασίας ενώ αναπόδραστα έχει ενισχυθεί από το γεγονός ότι πολλά εκ των σχετικών προγραμμάτων είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Έτσι, ο φοιτητής περνάει 2-3 μήνες σε έναν οργανισμό ενώ εισπράττει ένα μικρό ποσό ως αποζημίωση και απαλλάσσεται συνήθως από κάποιο μάθημα. Στα προσφερόμενα αυτά προγράμματα ο φοιτητής καλείται να επιλέξει από μια σειρά φορέων, στην οποία όμως η επιλογή Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων είναι περιορισμένη. Έτσι, αν δεν το έχει σκεφτεί ο ίδιος ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε μια ΜΚΟ δεν θα το μάθει ποτέ ενώ ακόμα και αν θέλει, δυσκολεύεται να εντοπίσει μια στις σχετικές λίστες. Και αν στο παρελθόν δεν καταγράφονταν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πλέον πολλοί φοιτητές αναζητούν την ευκαιρία να συνδράμουν ουσιαστικά μέσα από μια ΜΚΟ προς δράσεις οι οποίες έχουν ξεκάθαρα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο..

Είναι εύκολη, όμως, η διασύνδεση των ΜΚΟ με υποψήφιους ασκούμενους φοιτητές? Η απάντηση είναι ΝΑΙ, και ένας τρόπος να επιτευχθεί είναι μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ, ένα σύστημα που αξιοποιεί το HIGGS στα δυόμισι χρόνια λειτουργίας του με εξαιρετικά αποτελέσματα!

Ο ΑΤΛΑΣ είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία, μεταξύ άλλων, διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ως φορείς υποδοχείς μπορούν να εγγραφούν οι Οργανισμοί που έχουν νομική υπόσταση. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Οι φορείς εισέρχονται στο σύστημα, αποκτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συμπληρώνουν την καρτέλα με τα στοιχεία τους. Εφ’ όσον η συμπλήρωση γίνει σωστά, στις επόμενες ημέρες λαμβάνουν e-mail με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και  οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

Μετά την πιστοποίηση, οι ΜΚΟ μπορούν να συνδέονται στον λογαριασμό τους και να εισάγουν ή να επικαιροποιούν προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως είναι η περιγραφή και το αντικείμενο των θέσεων, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, την γεωγραφική περιοχή εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, τη χρονική διάρκεια και επιθυμητή περίοδο, το είδος του ωραρίου (μερικό – πλήρες) κλπ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε αυτό το σημείο, 4 είναι τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι ΜΚΟ:

  1. Οι ΜΚΟ δεν μπορούν να ζητούν απεριόριστο αριθμό θέσεων πρακτικής. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, ορίζεται και ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που μπορούν να καταχωρηθούν ανά έτος.
  2. Πριν την ανάρτηση των θέσεων πρακτικής άσκησης, προτείνεται στις ΜΚΟ να καταγράφουν τις ανάγκες τους και να αναζητούν πανεπιστήμια με συναφές αντικείμενο σπουδών.
  3. Μπορούν να αναρτηθούν και θέσεις πρακτικής για φοιτητές που φοιτούν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
  4. Η ανάρτηση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ δεν είναι από μόνη της αρκετή. Οι ΜΚΟ θα χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τα πανεπιστήμια είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, για την αποτελεσματικότερη διασύνδεσή τους.

Έτσι, οι ΜΚΟ καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων των πανεπιστημίων και ενημερώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της καλύτερης γνωστοποίησης των θέσεων στους φοιτητές, μπορεί να ζητηθεί από τις ΜΚΟ να αποστείλουν περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις, για να αναρτηθούν σε πίνακες ανακοινώσεων προσβάσιμους στους φοιτητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητείται από τις ΜΚΟ να εγγραφούν και σε επιπλέον πλατφόρμες, ειδικά διαμορφωμένες από τους ακαδημαϊκούς φορείς και περισσότερο διαδεδομένες στους φοιτητές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές επικοινωνούν, είτε απευθείας με τη ΜΚΟ, είτε με το γραφείο πρακτικής τους, το οποίο έρχεται σε επαφή με το φορέα. Μία καλή πρακτική που προτείνεται στις ΜΚΟ είναι να έρχονται άμεσα σε επαφή με τους υποψήφιους, να ζητούν τα βιογραφικά τους και να ορίζουν μία συνάντηση γνωριμίας. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης, οφείλουν να ενημερώνουν τους υποψήφιους σχετικά, ενώ εάν είναι θετικοί, να προχωρούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές και το πανεπιστήμιο για την έναρξη των διαδικασιών.

Το χρονικό διάστημα πρακτικής διαφοροποιείται ανάλογα με το Τμήμα σπουδών των φοιτητών. Μεγάλο ποσοστό των πανεπιστημίων επιλέγουν 3μηνη άσκηση, αφήνοντας το είδος του ωραρίου (μερικό ή πλήρες) και τον αριθμό των βαρδιών στην ευχέρεια και ευθύνη του φορέα υποδοχής. Μετά τη λήξη της πρακτικής, οι φορείς καλούνται να αξιολογήσουν την επίδοση των φοιτητών και, εάν τους ζητηθεί, να προσφέρουν βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση που προέρχεται από προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ και γνωστοποιείται μέσα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ, δεν δημιουργεί καμία οικονομική υποχρέωση στους φορείς υποδοχείς.

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι πρακτικής: προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ,  πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών μέσω Erasmus, ακόμα και η δημιουργία από την ίδια τη ΜΚΟ δικού της προγράμματος πρακτικής, προσφέροντας αμοιβή της επιλογής της.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι ΜΚΟ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ότι το πρόγραμμα δεν θα πρέπει μόνο να εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες, αλλά και να ενδυναμώνει παράλληλα τους φοιτητές, να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητές τους, να επενδύει στην περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, και να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα ευοίωνο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής.

Διαβάστε την εμπειρία φοιτητών που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο HIGGS εδώ.

Κατερίνα Βέλλιου,
Assistant Manager, HIGGS

 

By Higgs

Συνέντευξη: Ίδρυμα Vodafone

Εδώ και 26 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Στα 16 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 84 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 754.000 πολίτες.

Η κυρία Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς στη Vodafone Ελλάδας, απαντάει στις ερωτήσεις μας για την παροχή υποστήριξης σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Το Ίδρυμα Vodafone έχοντας ως φιλοσοφία το «Connecting for Good» δραστηριοποιείται σε πλειάδα τομέων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους δίνετε προτεραιότητα;

Το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2002. Με τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία μας, συνδυάζουμε την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, με στόχο την κάλυψη σημαντικών και διαρκών αναγκών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σε αυτό το πνεύμα, υποστηρίζουμε δράσεις και προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται, αυτήν την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, τα Πρόγραμμα STEMpowering Youth σε συνεργασία με την SciCo, το Επίκεντρο της ActionAid, τα Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, το πρόγραμμα υποστήριξης ανθρωπιστικών κρίσεων Instant Network & Instant Classroom και το πρόγραμμα World of Difference. Στόχος μας είναι τα προγράμματα που υποστηρίζουμε να έχουν πολυετή διάρκεια αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπό τους και τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται.

Στα 16 χρόνια δραστηριοποίησής  του στην Ελλάδα,  το Ίδρυμα Vodafone έχει υποστηρίξει περισσότερους από 84 φορείς και ωφελήσει πάνω από 754.000 πολίτες, μόνο την τελευταία χρονιά.

2. Δέχεστε αιτήσεις για χρηματοδότηση έργων; Αν ναι, ποιες πληροφορίες θα θέλατε να περιέχονται στην πρώτη επικοινωνία μαζί σας και πόσος χρόνος απαιτείται για την αξιολόγησή της σχετικής αίτησης;

Ως Ίδρυμα Vodafone επιδιώκουμε να δημιουργούμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς και να υλοποιούμε από κοινού προγράμματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε αντιδιαστολή με τον κατακερματισμό των δυνάμεων και των πόρων μας σε ad hoc δωρεές, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα που υποστηρίζουμε την τρέχουσα χρονιά είναι ήδη καθορισμένα. Παρόλα αυτά, παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προτάσεις για καινοτόμα προγράμματα στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με τη χρήση της Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών (λ.χ. δίκτυα τηλεπικοινωνιών, Internet of Things, big data, έξυπνες συσκευές) για το κοινό καλό. Ένα παράδειγμα για τη χρήση της Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών είναι το πρόγραμμα “Big Data for Good”, που πρόσφατα παρουσίασε το Ίδρυμα Vodafone στην Γκάνα. Με τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) συμβάλλει στον εντοπισμό, τον έλεγχο και την αποφυγή εξάπλωσης επιδημιών. Αντίστοιχα, η εφαρμογή DreamLab του Ιδρύματος Vodafone στην Αυστραλία συγκεντρώνει τα δεδομένα των smartphones, που είναι σε αδράνεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, κι έτσι οι χρήστες συνεισφέρουν στην έρευνα για τον καρκίνο πολύ πιο γρήγορα, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Ιατρικής ‘Ερευνας Garvan.

Η πρώτη επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνεται μέσω του [email protected] στην οποία θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του έργου, να παρουσιάζεται το πώς αξιοποιείται η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και να δίνεται το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης.

3. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα World of Difference;

Ως Ίδρυμα Vodafone, υποστηρίζουμε δράσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση και στην κοινωνική ενσωμάτωση. Παράλληλα με τα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιούμε,  εδώ και οκτώ χρόνια υποστηρίζουμε το έργο Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλους αυτούς τους τομείς μέσα από το πρόγραμμα World of Difference.

Με το World of Difference, το Ίδρυμα Vodafone δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ενισχύσουν έμπρακτα το έργο κοινωφελών οργανισμών της επιλογής τους, να αμείβονται για τις υπηρεσίες τους για έξι μήνες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλουν, με το έργο τους, στη βιωσιμότητα των ίδιων των οργανισμών. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν να κάνουν τη διαφορά, που ξεχωρίζουν για τις γνώσεις, τις ιδέες και το όραμά τους, που διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για το έργο που έχουν επιλέξει να κάνουν τη διαφορά σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων.

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, αξιολογούνται τόσο οι ίδιοι οι υποψήφιοι όσο και τα προτεινόμενα έργα με κριτήριο την ανθρωπιστική και κοινωφελή αξία τους, το κατά πόσο είναι εφικτό να υλοποιηθούν σε διάστημα έξι μηνών, το αν το έργο βοηθάει στη βιωσιμότητα του οργανισμού καθώς και τα εκτιμώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, ως απόρροια της φιλοσοφίας μας «Connecting for Good» μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υποστηρίζουμε έργα που αξιοποιούν τις δυνατοτήτες της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών για το κοινό καλό, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή GIVMED για τη διαχείριση περισσευούμενων φαρμάκων , η πλατφόρμα The Tipping Point που αποτελεί μια μορφή σύγχρονου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού και η εφαρμογή Prosvasis του Κόμβου Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMediaKT για την υποστήριξη της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

4. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος World of Difference;

Ως Ίδρυμα Vodafone, θέλουμε να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους και να δημιουργούμε ευκαιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, καθώς αναγνωρίζουμε τον μοναδικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γνώσεις, οι ιδέες και το όραμα των νέων ανθρώπων στην ελληνική πραγματικότητα. Το “World of Difference”, ένα από τα προγράμματα που υλοποιεί το Ίδρυμα Vodafone προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει διττό στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη υποστήριξης της νεανικής απασχόλησης με παράλληλα οφέλη για την κοινωνία, μέσα από την ενίσχυση του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

5. Για ποιους λόγους θα προτείνατε σε έναν νέο άνθρωπο να λάβει μέρος στο πρόγραμμα World of Difference;

Ένα πρόγραμμα που σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις έμμισθα για 6 μήνες σε έναν οργανισμό που σ’ ενδιαφέρει, καλύπτοντας μια θέση που μπορείτε να σχεδιάσετε από κοινού, είναι εξ ορισμού κάτι πολύ ελκυστικό. Αποκτάς εργασιακή εμπειρία, καλλιεργείς δεξιότητες και αναβαθμίζεις το βιογραφικό σου. Το γεγονός, δε, ότι ταυτόχρονα ο οργανισμός αυτός έχει κοινωφελή χαρακτήρα και σου δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξεις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας αφήνοντας το δικό σου αποτύπωμα, νομίζω ότι είναι δύο πολύ καλοί λόγοι για να δηλώσει κανείς συμμετοχή. Έχοντας έρθει πολύ κοντά αυτά τα χρόνια με ανθρώπους που εργάζονται σε ΜΚΟ, έχουμε διακρίνει σ’ αυτούς μοναδικές δεξιότητες και ταλέντα, τα οποία σε κάποιο άλλο περιβάλλον μπορεί να μην είχαν καλλιεργήσει. Το να προσπαθείς, συχνά με ελάχιστους πόρους, να κάνεις το καλύτερο δυνατό, σε κάνει δημιουργικό, εφευρετικό, τολμηρό και αποτελεσματικό. Σε κάνει να σκέφτεσαι χωρίς περιορισμούς και να βρίσκεις λύσεις. Κι αν συνυπολογίσει κανείς την προσωπική ικανοποίηση που παίρνεις υποστηρίζοντας δύσκολες καταστάσεις, βοηθώντας ευάλωτους συνανθρώπους μας ή βρίσκοντας λύση σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, η συμμετοχή σ ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται όχι απλά επαγγελματική εμπειρία, αλλά εμπειρία ζωής.

6. Στο πλαίσιο του Προγράμματος World of Difference, με ποιους τρόπους αξιολογείτε τον αντίκτυπο ενός έργου;

Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα έχουν ως υποχρέωση να μας αποστέλλουν τριμηνιαία αναφορά προόδου, καθώς και συνολική τελική αναφορά με την ολοκλήρωση  της εξάμηνης εργασίας του ατόμου. Κάθε απολογισμός δραστηριότητας θα πρέπει να καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του έργου, και τη διαφορά που έκανε ο νικητής μέσω της εργασίας του στον οργανισμό παραθέτοντας συγκεκριμένα και αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Ζητούμενο είναι να αναδειχθεί το κοινωνικό όφελος (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο) που προκύπτει από το κάθε έργο.

Ανακοίνωση

Vodafone World of Difference – Νικητές 2018

Για 8η συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Το Πρόγραμμα, φέτος, μεγάλωσε αυξάνοντας τις θέσεις απασχόλησης σε 15 από 10, για τις οποίες το Ίδρυμα Vodafone θα καλύψει μισθό και εργοδοτικές εισφορές.

Μετά από εκατοντάδες αιτήσεις συμμετοχών, το Ίδρυμα Vodafone μέσω του Προγράμματος World of Difference καλωσορίζει 15 νέους ανθρώπους που ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, τέλος, στην υγεία και την υπογεννητικότητα και να προσφέρουν στο έργο των Οργανισμών:

Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMediaKT, Unique Minds, The Tipping Point, Διαβάζω για τους άλλους, B.I.C. of Crete, Agricultural Business & Innovation Center of Crete (Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης), HOPEgenesis, Humane Social Enterprise, Melissa Network, Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Athens Makerspace, Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ», Ethelon ΑμΚΕ, Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Νοσηλεία, Challedu – ΑμΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τους νικητές και το έργο τους μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.vodafone.gr/portal/world-difference

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ρούλη Χριστοπούλου και το Ίδρυμα Vodafone για αυτή τη συνέντευξη.

By Higgs

Παρουσίαση οδηγού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΑμεΑ

23 Μαρτίου 2018: Το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» παρουσίασαν στο HIGGS  τον οδηγό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας «iSea», στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο ‘Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις’: πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ατόμων με Αναπηρία.

H δράση είχε απώτερο στόχο τη συμβολή στην Κοινωνική Ένταξη των ΑμεΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Και οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς συμμετείχαν στα προγράμματα του HIGGS.

By Higgs

Πρακτική άσκηση στο HIGGS: Εμπειρία φοιτητών

Ελίσα Παγιολάρι – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1/1/2018-31/3/2018

Πριν λίγους μήνες μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω αίτηση για πρακτική άσκηση μέσω του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου φοιτώ. Πριν καν δω τους φορείς που συνεργάζεται το Πανεπιστήμιό μου ήξερα πως ήθελα να κάνω πρακτική σε κάποια ΜΚΟ. Στην έρευνα που έκανα, το HIGGS «μια ΜΚΟ για άλλες ΜΚΟ» ήταν ο οργανισμός που έψαχνα, αφού θα μου έδινε την ευκαιρία να γνωρίσω και άλλους φορείς πέρα από εκείνον που θα έκανα την πρακτική μου.

Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο HIGGS ήταν για μένα μια πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Ήρθα σε επαφή με ένα πολύ φιλικό και συνεργάσιμο περιβάλλον, το οποίο ήταν πρόθυμο να λύσει κάθε μου απορία. Αυτό είναι άλλωστε το κλειδί για την ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε νέου. Οι διάφορες αρμοδιότητες που ανέλαβα με βοήθησαν να αναπτύξω τις γνώσεις μου στην έρευνα και να γνωρίσω καλύτερα πολλές ΜΚΟ από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούσε η οργάνωση με βοήθησαν να βελτιώσω τις ικανότητές μου στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις.

Μετά από τρεις μήνες στο HIGGS μπορώ να πω με σιγουριά πως φεύγω γεμάτη όμορφες στιγμές και γνώσεις. Πέρα λοιπόν από μια απλή ενίσχυση του βιογραφικού μου, η πρακτική άσκηση μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ δημιουργικά και ευχάριστα. Για το λόγο αυτό, θα πρότεινα το HIGGS και σε άλλους φοιτητές.


Νικολέτα Τσικνάκη, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1/1/2018-31/3/2018

Η πρακτική άσκηση στη σχολή μου δεν ήταν υποχρεωτική, ωστόσο εγώ επέλεξα να συμμετάσχω για να βελτιώσω το βιογραφικό μου και να γνωρίσω λίγο καλύτερα τον χώρο εργασίας. Στο HIGGS με παρέπεμψε ο υπεύθυνος πρακτικής στη σχολή μου. Είδα το HIGGS ως μια ευκαιρία για να μάθω πώς λειτουργούν οι ΜΚΟ και παράλληλα να προσφέρω με την εργασία μου.

Από τη σωστή και αποτελεσματικότερη επεξεργασία αρχείων ως την επικοινωνία με πιθανούς χρηματοδότες, έλαβα γνώσεις, οι οποίες θα μου χρησιμεύσουν και στο υπόλοιπο των σπουδών μου και στη μετέπειτα εργασία μου. Η πρακτική μου στη συγκεκριμένη οργάνωση είναι μια απόφαση που δεν μετανιώνω, καθώς έμαθα πολλά μέσα από την εμπειρία αυτή. Αν και το έργο του HIGGS είναι εξαιρετικά σημαντικό και αξιοθαύμαστο, το κυριότερο για μένα είναι τα άτομα που αποτελούν την ομάδα του. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Ταυτόχρονα υπήρχε έντονα η διάθεση να σε διδάξουν και να σε συμπεριλάβουν στις διαδικασίες, ακόμα και αν η περίοδος της πρακτικής δεν είναι αρκετά μεγάλη.

Η πρακτική μου στο HIGGS είναι μια όμορφη εμπειρία. Θα πρότεινα και σε άλλα άτομα να επιδιώξουν την πρακτική στο HIGGS, όχι μόνο επειδή θα βοηθήσουν στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, τις οποίες προάγει ο οργανισμός, αλλά και επειδή θα είναι ευχαρίστηση να έρχονται στη δουλειά.


Γκούρρα Τεντιάν, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Όταν αποφάσισα να κάνω αίτηση για πρακτική άσκηση είχα στο μυαλό μου δύο επιλογές, μεταξύ των οποίων και το HIGGS. Φίλοι μου που είχαν κάνει την πρακτική τους εκεί, μου εξέφρασαν τις καλύτερες εντυπώσεις για την οργάνωση αυτή και γι’ αυτό το λόγο ήμουν αρκετά χαρούμενος όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα περνούσα τους επόμενους τρεις μήνες στο HIGGS. Ένας από τους λόγους που επιθυμούσα να κάνω την πρακτική μου εκεί ήταν το γεγονός ότι θα βρισκόμουν σε έναν χώρο με διάφορες ΜΚΟ.

Τα οφέλη που αποκόμισα από την πρακτική μου άσκηση ήταν αρκετά. Έμαθα τι σημαίνει να εργάζεσαι ομαδικά ενώ παράλληλα μου δόθηκε η δυνατότητα να μάθω πώς λειτουργούν οι ΜΚΟ εσωτερικά, κάτι για το οποίο ήμουν περίεργος να δω εδώ και πολύ καιρό. Επιπλέον, συνάντησα ανθρώπους που δεν θα μπορούσα να γνωρίσω σε διαφορετική περίπτωση και οι οποίοι με βοήθησαν αρκετά κυρίως όταν ξεκίνησα την πρακτική αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής.

Το HIGGS σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή όχι μόνο με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αλλά με πολλούς και να γνωρίσεις από κοντά το έργο τους. Θα συνιστούσα σε οποιονδήποτε να πραγματοποιήσει όχι μόνο κάποια πρακτική άσκηση, αλλά και να εργαστεί σε μία ΜΚΟ καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να προσφέρει σε όσους το έχουν ανάγκη. Είναι όμορφο να βλέπεις ανθρώπους να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να βοηθούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προσφέροντας χρόνο και καταβάλλοντας πολύτιμη προσπάθεια για να πετύχουν τους στόχους τους.

By Higgs

HIGGS Bootcamp 07

05 Μαρτίου – 02 Απριλίου 2018: Οι ΜΚΟ του 7ου κύκλου Accelerator ολοκλήρωσαν το Bootcamp, το οποίο τους παρείχε όλα τα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή λειτουργία της οργάνωσής τους, αλλά και τη δημιουργία επιτυχημένων προτάσεων χρηματοδότησης. Στο επόμενο στάδιο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις ανάγκες τους και να εφαρμόσουν αυτά που διδάχτηκαν. Στο συγκεκριμένο κύκλο, είχαμε την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και του Ιδρύματος The Hellenic Initiative.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Accelerator εδώ.

Οι οργανώσεις του 7ου Κύκλου Accelerator είναι οι εξής:

 

By Higgs

ΜΚΟ μιλούν για τα προγράμματα του HIGGS

3ος Κύκλος Incubator

 

Στέλλα Κάσδαγλη  – Women on Top

Το Incubator του HIGGS είναι μέχρι στιγμής ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει, τόσο για την προσωπική επαγγελματική μου ανάπτυξη, όσο -ακόμα πιο σημαντικό- για την ανάπτυξη του Women On Top συνολικά και μακροπρόθεσμα. Μπορεί στην αρχή να με τρόμαξε ο χρόνος και η ενέργεια που θα έπρεπε να επενδύσω σ’ αυτή την, εκπαιδευτική κατά βάση, διαδικασία, όμως από τον πρώτο κιόλας μήνα του προγράμματος μου ήταν σαφές ότι η επένδυση άξιζε και με το παραπάνω. Τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη κύρους και ανθρώπινου δυναμικού, τo Incubator είναι νομίζω πραγματικός καταλύτης για τους οργανισμούς που θα αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια σε αυτό. Ανυπομονώ για τη συνέχεια!

 

Χρυσάνθη Γεωργαντά – Career Sign

Νομίζω πως αυτό που ζήσαμε δεν μπορεί να περιγράφει. Το Incubator πρέπει να το ζήσεις! Ένα μίνι μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων με έντονη βιωματική χροιά. Γνωρίζοντας επαγγελματίες που σε στηρίζουν έμπρακτα και μετά το bootcamp, ενώ ταυτόχρονα μοιράζεσαι ιδέες, έννοιες και εμπόδια που θα γίνουν γέφυρες. Συναντώντας ανθρώπους που θα γίνουν συνεργάτες, υποστηρικτές και φίλοι σου, στην πραγματικότητα. To incubator σε πάει σε άλλο στάδιο, όπως η κάμπια με την πεταλούδα. Εσύ που θες να βρίσκεσαι; Εμείς πάντως επιλέξαμε να πετάξουμε!

 

Ιωάννα Νισυρίου – We Need Books

To Incubator προσφέρει συνέχεια ευκαιρίες για να βελτιώνουν οι μικροί οργανισμοί όπως ο δικός μας, τον τρόπο που λειτουργούν. Είναι απαιτητικό πρόγραμμα, αλλά για όσους μπορούν να επενδύσουν σε αυτό, τα οφέλη είναι πολλά και μόνιμα.

 

 


6ος Κύκλος Accelerator 

 

Στέλιος Αγαπητός – ΣΑΗΕ Προμηθέας

«Ως ένα καινοτόμο και ουσιαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί ο 6ος κύκλος του Accelerator που λάβαμε συμμετοχή ως σύλλογος!»

 

 

Νατάσα Σπαντιδάκη – Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

«Η συνεργασία με το HIGGS είναι μια ευχάριστη εμπειρία! Μας εντυπωσιάζει ο επαγγελματισμός και ο ζήλος σας και είμαστε ευγνώμονες για τις συμβουλές που μας προσφέρατε. Και σαφώς συνιστούμε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας και άλλοι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!»

 

Γιάννης Κουρής – Θετική Φωνή

Το Accelerator αποτελεί μοναδική ευκαιρία για στελέχη ΜΚΟ που θέλουν να βελτιώσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες αλλά και να μεταφέρουν τεχνογνωσία στους οργανισμούς τους. Η προστιθέμενη αξία των εργαστηρίων -εκτός από τους προσεκτικά επιλεγμένους εισηγητές και την εμπειρία που μεταφέρουν- έγκειται στην ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και δικτύωση, τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες. Επιπλέον, αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντική τη δυνατότητα που παρέχεται στους συμμετέχοντες για κατ’ ιδίαν συνάντηση με έμπειρους συνεργάτες, για εξειδικευμένα ζητήματα. Τέλος, το γεγονός ότι τα στελέχη του HIGGS είναι διαθέσιμα και πρόθυμα να βοηθήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι ιδιαίτερα θετικό, προσφέρει σωστή καθοδήγηση και αίσθημα ασφάλειας.

 

By Higgs

Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων: Μια εισαγωγή

Οι ΜΚΟ θεωρούνται χώρος συνεργασίας, ομαδικής δουλειάς, κοινωνικής καινοτομίας και αλληλεγγύης. Ωστόσο, αλήθεια επίσης είναι ότι στις ΜΚΟ, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο, ξεσπούν συγκρούσεις, και προκαλούνται διαφωνίες και εντάσεις οι οποίες υπονομεύουν το κλίμα αρμονικής επικοινωνίας και δημιουργικής σκέψης.

Στα μαθήματα του Bootcamp του HIGGS επισημάναμε ότι στο στάδιο της εκτίμησης αναγκών ενός έργου θα πρέπει να διερευνήσουμε, εκτός των άλλων παραγόντων/παραμέτρων, και πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Επίσης είδαμε ότι η διαχείριση συγκρούσεων αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα στη διαχείριση έργων.

Το παρόν κείμενο γράφεται με αφορμή πρόσφατη συζήτηση που είχα με στελέχη οργανώσεων, σχετικά με το ζήτημα των συγκρούσεων, όπου μεταξύ άλλων ειπώθηκαν τα εξής: «όταν μπαίνει στο χώρο του γραφείου ο Χ (διευθυντής) ηλεκτρίζεται το κλίμα…. ο Ψ συνάδελφος δεν δείχνει σεβασμό στη δουλειά που κάνω και πολύ εύκολα την ισοπεδώνει…. χάνουμε πολύ χρόνο να συζητάμε πράγματα που είναι αυτονόητα, μόνο και μόνο επειδή θέλει να ελέγχει τα πάντα, λόγω ανασφάλειας και αυτό οδηγεί σε ένταση κτλ.»

Πράγματι, όταν δεν διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, οδηγούν σε στρες, ένταση, σπατάλη χρόνου και ενέργειας, ενίοτε ακόμη και στη διάλυση οργανώσεων. Προφανώς δεν γίνεται να αναλυθεί το ζήτημα των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο στην μικρή έκταση του άρθρου αυτού. Πρόθεσή μου, ωστόσο, είναι να παρουσιάσω τα παρακάτω σημεία ως αρχή μιας συζήτησης που πρέπει να κάνουμε και στη συνέχεια, να δώσω κάποιες κατευθύνσεις για περαιτέρω μελέτη όσον αφορά στη δημιουργική και αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση/μετασχηματισμό συγκρούσεων.

Πρώτον: στη θεωρία των συγκρούσεων, επισημαίνουμε τη δυνητική λειτουργία των συγκρούσεων ως αφετηρία για προσωπική, κοινωνική και (εν προκειμένω) οργανωσιακή εξέλιξη και πρόοδο, υπογραμμίζοντας ότι είναι φυσικό και θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες· αρκεί βέβαια να τις διαχειριζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο.

Δεύτερον: οι συγκρούσεις χαρακτηρίζονται από περιπλοκότητα, καθώς εμπλέκονται σ’ αυτές στοιχεία ψυχολογίας, κουλτούρας, και οργανωσιακής κουλτούρας όπως και συγκυρίες κτλ. Η δε διαχείριση/δημιουργική επίλυση/μετασχηματισμός των συγκρούσεων απαιτούν γνώση και δεξιότητες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ταυτόχρονα με την εργαλειακή γνώση απαιτείται και μια βαθύτερη προσωπική καλλιέργεια, και ικανότητες επικοινωνιακές και ενσυναίσθησης, ικανότητες ζωής που δεν παύουμε ποτέ να κατακτάμε.

Στη συνέχεια των παραπάνω δύο σημείων, ακολουθούν κάποιες βασικές αρχές για τη διαχείριση συγκρούσεων καθημερινά στον εργασιακό χώρο:

  • Θέστε ως προτεραιότητα την καλή σχέση με τους άλλους. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η ηρεμία, ακόμα και σε στιγμές έντασης, βοηθούν.
  • Διαχωρίστε τα πραγματικά γεγονότα από την ερμηνεία τους και τους ανθρώπους από τα προβλήματα. Στέκομαι ιδιαίτερα στον διαχωρισμό των ανθρώπων από τα προβλήματα. Αυτό μας βοηθά να δούμε πιο σφαιρικά τόσο τον άνθρωπο απέναντί μας όσο και την οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση αντιμετωπίζουμε.
  • Διαχωρίστε τις θέσεις από τα συμφέροντα/ανάγκες/φόβους της άλλης πλευράς. Για να το επιτύχετε, χρειάζεται να ακούσετε με προσοχή τι λέει ο/η απέναντί σας. Ένα παράδειγμα όσον αφορά στο διαχωρισμό θέσης/συμφέροντος/ανάγκης: Δύο άτομα σε μια εταιρεία ισχυρίζονται, ο καθένας, ότι είναι ο καλύτερος και δικαιούται προαγωγή (θέση). Ωστόσο τα συμφέροντά τους μπορεί να είναι διαφορετικά. Ο Α μπορεί να θέλει την προαγωγή για την αύξηση του μισθού που συνεπάγεται και o Β για την ευκαιρία για ταξίδια που προσφέρει η νέα θέση (διαφορετικά συμφέροντα/ανάγκες). Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο είναι ικανοί και έχουν τα προσόντα για προαγωγή, ένας δημιουργικός διευθυντής θα μπορούσε να δώσει προαγωγή σε αυτόν που επιδιώκει την αύξηση του μισθού και στον άλλο την ευκαιρία να ταξιδεύει πιο συχνά. Επομένως, ενώ υπάρχει μια θέση προαγωγής μπορούν να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές.
  • Πρώτα ακούστε και μετά μιλήστε: Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, χρειάζεται να καταλάβετε από που εκκινεί ο άλλος πριν υποστηρίξετε τη θέση σας.
  • Συμφωνείστε όσον αφορά στα πραγματικά «γεγονότα»: Συμφωνείστε στα αντικειμενικά στοιχεία που θα έχουν αντίκτυπο στην απόφασή σας.
  • Διερευνήστε διαφορετικές επιλογές στο θέμα που αντιμετωπίζετε από κοινού με το άτομο που διαφωνείτε.

Για να εμβαθύνετε στις παραπάνω αρχές μπορείτε να διαβάστε και τα εξής:

http://legacy.earlham.edu/~chriss/ConflictRes/pdf%20files/Conflict.Conflict%20Management%20in%20Organizations.pdf
http://www.uvm.edu/~aellis5/Mind.tools.pdf

Δρ. Ευγενία Βαθάκου

By Higgs

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AMIF: ArtsTogether

Σε συνεργασία με 9 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) υλοποιούμε το έργο ArtsTogether, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που στόχο έχουννα εφοδιάσουν τους δασκάλους με δεξιότητες κατάλληλες για τη διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές τους και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των παιδιών-μεταναστών.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το HIGGS, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Four Elements στην/ή από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Bath Spa από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum, το Ίδρυμα Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca,  το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης DANILO DOLCI από την Ιταλία, το Mediter – Reseau Euro-Mediterraneen pour la Cooperation A.I.S.B.I. από το Βέλγιο και το Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla από την Αυστρία.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε διάστημα 24 μηνών και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Στάδιο 1: Ασχολείται με την αξιολόγηση  αναγκών και την ανάλυση των προκλήσεων των παιδιών-μεταναστώνκαι περιλαμβάνει την δημιουργία ενός εργαστηρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων και των καταγραφήτ βέλτιστων πρακτικών.

Στάδιο 2: Αποτελεί το βασικό στάδιο της υλοποίησης του έργου, κατά το οποίο θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα μεταδοθεί το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ArtsTogether στους δασκάλους. Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται επίσης μια πιλοτική δοκιμή του προγράμματος σπουδών.

Στάδιο 3: Συμπεριλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα του εργαστηρίου και των σεμιναρίων και προωθεί τη ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Σε αυτό το στάδιο προωθούνται συνεργασίες και στόχος είναι η δημιουργία ενός  ευρύτερου δικτύου για πιθανές συνεργασίεςκαι σε επίπεδο πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις διάδοσης.

By Higgs

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη |ΕΚΕ|

Το HIGGS, στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης και ενδυνάμωσης των Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων |ΜΚΟ|, υλοποίησε την 3η έρευνά του σχετικά με τις στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης |ΕΚΕ| των εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και τα οφέλη τους στην κοινωνία μας.

Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση ενεργειών & στρατηγικών ΕΚΕ από επιχειρήσεις και ΜΚΟ με μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, με απώτερο σκοπό να αποτελέσει χρήσιμοκαι πρακτικό εργαλείο για τις ΜΚΟ, όσον αφορά:

(α) σε τρόπους αναζήτησης χρηματοδοτικών πηγών και ευκαιριών από εταιρείες
(β) στην επιτυχή υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
(γ) στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους και την εδραίωση συνεργασιών

Θέλοντας να προσεγγίσουμε το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο ολιστικά, προχωρήσαμε σε:

(α) ερωτηματολόγια και προσωπικές συναντήσεις με διακεκριμένες εταιρείες, που έχουν συμβάλει καταλυτικά σε προγράμματα και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
(β) ερωτηματολόγια και προσωπικές συναντήσεις με ΜΚΟ, που διαθέτουν σημαντική πείρα και γνώση στην εξεύρεση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΚΕ
(γ) έρευνα σε διάφορες μελέτες για την ΕΚΕ, που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
(δ) συζητήσεις με τους ειδικούς μας σε νομικά και φοροτεχνικά ζητήματα

Παρακαλούμε βρείτε την έρευνα εδώ.

By Higgs

Outreach Event: ΜΚΟ & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

21 Μαρτίου 2018 – Συνολικά 60 εκπρόσωποι Ελληνικών ΜΚΟ παρακολούθησαν την εκδήλωση “ΜΚΟ & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” με ομιλητές έμπειρα στελέχη της ΕΚΕ, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Δανηλάτος, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης του CSR HELLAS, η Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η Eυτυχία Βαρθαλίτη της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς και η Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού, Senior Manager, Corporate Responsibility, της PwC GREECE.

Οι εισηγητές, παρέθεσαν κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ΕΚΕ από τις ΜΚΟ και έδωσαν πλήρη εικόνα για τις στρατηγικές ΕΚΕ που υλοποιούν και τα οφέλη τους στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Κατερίνα Βέλλιου, Assistant Manager στο HIGGS, παρουσίασε την πρόσφατη έρευνα του HIGGS για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα. Στόχος της είναι η ενημέρωση των ΜΚΟ για τρόπους δικτύωσης και αναζήτησης χρηματοδοτικών πηγών και ευκαιριών από εταιρίες, η επιτυχής υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων και η καθιέρωση επιτυχημένων συνεργασιών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος διακεκριμένες εταιρίες, όπως ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ο Όμιλος ΟΤΕ – COSMOTE, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και ΜΚΟ με εμπειρία στον τομέα, όπως ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, MAKE A WISH GREECE, WWF HELLAS, ACTIONAID HELLAS, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, PRAKSIS και ARSIS.

1 2 3 14