By Higgs

Πρακτική άσκηση στο HIGGS: Βοηθός έρευνας & εξεύρεσης πόρων

Η ομάδα μας ψάχνει έναν νέο Βοηθό Έρευνας & Εξεύρεσης Πόρων στα πλαίσια της πρακτικής μας άσκησης!

 

Γιατί σε χρειαζόμαστε;

Με τη φρέσκια ματιά, τη θετική ενέργεια και τον χρόνο σου, θα μας βοηθήσεις να χαρτογραφήσουμε ακόμη καλύτερα το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς επίσης να συμβάλλουμε στην καλύτερη οργάνωση, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ουσιαστική προβολή των ελληνικών ΜΚΟ.

Επιπλέον, θα ενισχύσεις ουσιαστικά τις νέες χρηματοδοτικές μας προσπάθειες, εντοπίζοντας ευκαιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έμφαση στην Αμερική και τη Γερμανία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρακτικά εργαλεία.

 

Τι θα αναλάβεις ως Βοηθός Έρευνας & Εξεύρεσης πόρων;

 • Έρευνες για χρηματοδοτικά προγράμματα προς ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό & βέλτιστες πρακτικές διαφόρων ΜΚΟ του εξωτερικού
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, ενα καινοτόμο και φιλόδοξο έργο που στοχεύει στη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα και -σε πιο πρακτικό επίπεδο- την καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους
 • Ενίσχυση της συνεργασίας του HIGGS με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Υποστήριξη των διοικητικών & οργανωτικών λειτουργιών της Οργάνωσης

 

Τι θα κερδίσεις δουλεύοντας μαζί μας;

 • Εξάσκηση & Εμπειρία στις οργανωτικές και επικοινωνιακές σου δεξιότητες
 • Εκπαίδευση στον τομεα της Εξεύρεσης Πόρων
 • Πρακτική εξάσκηση στα προγράμματα: PowerPoint, Excel, Word & στη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του HIGGS
 • Γνωριμία/εξοικείωση, και ουσιαστική υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος των ΜΚΟ

 

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη θέση!

 • Η πρακτική περιλαμβάνει 20 ώρες την εβδομάδα για κατ’ ελάχιστο 6 μήνες
 • Χρειαζόμαστε από εσένα συνέπεια & υπευθυνότητα στις αρμοδιότητές σου, καλή επικοινωνία & συνεργασία με την Ομάδα

 

Αν ενδιαφέρεσαι, στείλε μας το βιογραφικό σου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020 στο [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114116300

 

By Higgs

Η (κρι-) χρησιμότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων

Σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, που η τεχνολογία πήρε κεντρική θέση στην καθημερινότητα και την εργασία μας, έγινε ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για την ύπαρξη ψηφιακών δεξιοτήτων, για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, όπου η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και η εξ αποστάσεως οικονομία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Για πολλούς από εμάς, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών ήταν μια ανακούφιση, καθώς μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές μας υποχρεώσεις μένοντας σπίτι. Για τον επιχειρηματικό κόσμο ήταν σωτήρια, καθώς επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών, έστω και από απόσταση. Αλλά για μια αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η χρήση των νέων εργαλείων και υπηρεσιών επιβλήθηκε προτού πραγματοποιηθεί κάποια εκπαίδευση για την ορθή χρήση τους.

Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς

Λίγο πριν την πανδημία, η Socialinnov διεξήγαγε μια έρευνα για να αποτυπώσει τις ανάγκες της αγοράς σε ψηφιακές δεξιότητες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα μόλις το 1,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού απασχολείται στον τομέα ΤΠΕ – από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Στην έρευνα με τίτλο “Greek Market Needs in Tech Talent”, 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η αναζήτηση ανθρώπων με τις ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες που χρειάζονται είναι δύσκολη. Ως τεχνικές δεξιότητες δεν λογίζονται μόνο οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η κατάρτιση που έχει αποκτηθεί πάνω σε πιο συγκεκριμένες γνώσεις.

Η έλλειψη των ψηφιακών δεξιοτήτων έγινε ιδιαίτερα εμφανής σε κάποιους τομείς την περίοδο της πανδημίας, με συνέπειες που εκτείνονται ανησυχητικά προς το μέλλον. Ένα παράδειγμα το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι η Εκπαίδευση. Σε μια άλλη έρευνα που διενήργησε η Socialinnov με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάδος («Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Σχολείου στην Εποχή του COVID-19»), πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε εκπαιδευτικούς δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, φάνηκε πως οι ελλείψεις στην τεχνική κατάρτιση δημιούργησαν δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζοντας και την εμπειρία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως μόνο το 14,41% έλαβε οδηγίες και καθοδήγηση για τη διαχείριση των πλατφορμών σύγχρονης/ασύγχρονης διδασκαλίας από το Υπουργείο, αλλά σε ποσοστό 87,38% δηλώνουν πως είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να υιοθετηθούν πρακτικές σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και παράλληλα αναγνωρίζουν, σε ποσοστό 98,19%, την επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωσή τους στις παραπάνω πλατφόρμες.

Επένδυση για το μέλλον

Καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, οι επόμενες γενιές εργαζομένων και ενεργών πολιτών, θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερο αναπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων μπορεί να έχει μόνο ωφέλιμα αποτελέσματα, καθώς θα προετοιμάζονται για τις επόμενες προκλήσεις. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να αφορά σε όλο το φάσμα λειτουργίας μιας οργάνωσης (συστήματα, εξοπλισμός, διαδικασίες, κτλ.), αλλά κατά κύριο λόγο θα πρέπει να εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπρόσθετα, καθώς καμία κοινωνική ομάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλοι θα έχουν πρόσβαση στη γνώση. Το ελληνικό οικοσύστημα ΜΚΟ που βρίσκεται διαρκώς στο πεδίο μπορεί να αποτελέσει μια θετική δύναμη προς αυτήν την κατεύθυνση, συνδυαστικά με κρατικές και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, καλύπτοντας κενά και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για σχετικές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως η πρόσφατη κρίση μας ανέδειξε.

Ήδη πριν την πανδημία, η ζήτηση επαγγελματιών ΤΠΕ έδειχνε πως θα παρέμενε σε αυξητική πορεία και τα επόμενα χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς το πρωτοφανές φαινόμενο του κορονοϊού θα επηρεάσει αυτήν την τάση – ή πιο σωστά: πόσο περισσότερο θα την αυξήσει.

 


Η Socialinnov είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελεί τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό βραχίονα του Found.ation. Στόχος της είναι να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (νέοι, άνεργοι, πρόσφυγες, άστεγοι κ.ά.), προσφέροντας δωρεάν μαθήματα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας με σύμμαχο την τεχνολογία.

By Higgs

VIRAL for local communities: Εκπαιδεύσεις

To HIGGS, εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου “VIRAL for local communities”, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, φιλοξένησε για πέντε ημέρες (26 – 30/09/2020) τον τρίτο κύκλο εκπαιδεύσεων (Learning/Teaching/Training Events) με τίτλο “Εργαστήριο εξερεύνησης της Εργαλειοθήκης”, ενώ παράλληλα έλαβε χώρα η μικτή κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων. Βασικός στόχος των δύο εκπαιδεύσεων ήταν οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το κύριο παραγόμενο πνευματικό προϊόν του έργου, την  «Εργαλειοθήκη (Toolbox)» και να το αξιολογήσουν. Η «Εργαλειοθήκη» είναι μία εξαιρετικά καινοτόμα πηγή πληροφόρησης με χρήσιμο υλικό και με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος εύκολα να δημιουργήσει ένα βίντεο εικονικής πραγματικότητας.

Στις δύο εκπαιδεύσεις συμμετείχαν 2 ενήλικες εκπαιδευόμενοι και 2 ενήλικες εκπαιδευτές από κάθε εταίρο του έργου (NKey srl, University for Foreigners of Perugia, CEBS, ASPSES, HIGGS), οι οποίοι καθοδηγούνταν από 2 έμπειρους ενήλικες εκπαιδευτές. Ωστόσο, λόγω Covid-19 και των περιορισμών που έχουν τεθεί στην Ελλάδα για τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να σε συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις/εκδηλώσεις και φυσικά για την προστασία όλων των συμμετεχόντων, κάποιοι από τους συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις εκπαιδεύσεις διαδικτυακά.

Τέλος, οι πέντε εταίροι του έργου πραγματοποίησαν επίσης συνάντηση (Project Management Meeting) για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων βημάτων/ενεργειών του έργου.

By Higgs

Μία Κοινωνία Πολιτών για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών

 

Είναι γεγονός ότι και αυτή η κρίση που προκλήθηκε από τον COVID-19, όπως και κάθε προηγούμενη κρίση, κάνει το χάσμα των ανισοτήτων βαθύτερο – επιβαρύνει και απειλεί τους πιο αδύναμους. Αναπόφευκτα αυτό κάνει πιο έντονη την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής.

Αν και σε κάθε εποχή, ή σε κάθε κρίση, η επιβίωση συνδέεται με διαφορετικές συμπεριφορές ή επιλογές – αυτή τη φορά η υγειονομική κρίση, λόγω του COVID-19, εκθέτει ευθέως σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του ατόμου και όσων είναι γύρω του. Δοκιμάζεται η ίδια η ύπαρξή μας. Και αυτή είναι η διαφορά – η υγεία, ως αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ελευθέρου ανθρώπου, δεν μπορεί να στερηθεί από κανέναν, από καμία, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, την προέλευσή του, τη θρησκεία του, την ηλικία του, ή την οικονομική του κατάσταση. Αυτό το τόσο αυτονόητο δικαίωμα απειλείται σήμερα.

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε: Να αναλογιστούμε κατά πόσο θα μπορούσε η δυνατότητα πρόσβασης στη φροντίδα και στις υπηρεσίες υγείας να γίνει η παράμετρος που θα διαμορφώσει τις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει έναν εξαιρετικό δείκτη, που θα μας χρησιμεύσει να διαπιστώσουμε αν όντως η κοινωνία μας και ο τρόπος που τη διαμορφώνουμε δίνει τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, κατ’ αρχήν –στο αυτονόητο – την προάσπιση ανθρώπινης ζωής για όλους και ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους. Και σε αυτό το σημείο πιστεύω, ότι έχει καταλυτικό ρόλο η κοινωνία των πολιτών – που αναπτύσσεται, οργανώνεται, παίρνει κοινωνικό πρόσωπο στην ελληνική κοινωνία – το πρόσωπο της αλληλεγγύης προς τον άνθρωπο.

Η κοινωνία των πολιτών, με αυτά τα χαρακτηριστικά, αναδύεται ως νέα δύναμη που ενεργοποιεί τον άνθρωπο να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Είναι η συμμετοχή των πολιτών, η δύναμη που ενισχύει την γνώση, ενισχύει το ενδιαφέρον και την επιθυμία να αναλάβουν δράση και ευθύνη.

Μπορεί ακόμη να εμπνεύσει τους νέους να εργαστούν για μία νέα πραγματικότητα στη χώρα τους και να στρέψει το ενδιαφέρον μας και πάλι στις αξίες μας – στη διατήρηση ή στην αναθεώρηση τους.

Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και των ίσων ευκαιριών μπορεί να λειτουργήσει σαν δικλείδα ασφαλείας για την ίδια τη δημοκρατία μας.

 

Γεώργιος Σταμάτης
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

By Higgs

Η προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον βρίσκεται στο κάθε «μαζί»

Την προηγούμενη περίοδο βιώσαμε όλοι μια πρωτόγνωρη συγκυρία, που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητά μας. Η σαρωτική πανδημία του COVID-19 έφερε νέα δεδομένα στον τρόπο που ζούμε-άλλαξε την καθημερινότητά μας, ανέτρεψε συνήθειες χρόνων και τροποποίησε τις προτεραιότητές μας.

Ωστόσο, ακόμη και στη σκιά της πανδημίας, ακούσαμε τα μηνύματα και προσπαθήσαμε να τα μετατρέψουμε σε λύσεις για τους συμπολίτες μας. Γιατί στην ΑΒ επιλέγουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία να βλέπουμε αυτή την κατάσταση ως μια ευκαιρία για διαπιστώσεις, αναδιοργάνωση και εξέλιξη. Γιατί μόνο ακούγοντας την κοινωνία στην οποία ανήκουμε και έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της λειτουργίας μας, μπορούμε μέσα από τις δραστηριότητές μας αλλά και τα Προγράμματα Εταιρικής μας Υπευθυνότητας να δίνουμε λύσεις στις ανάγκες τους.

Η εποχή των προκλήσεων

Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας. Προσαρμοστήκαμε, λοιπόν, στις νέες απαιτήσεις των καιρών, σε συνεργασία πάντα με την Πολιτεία και τις Αρμόδιες Αρχές. Γιατί για μας, μοναδική απάντηση στην πρόκληση ήταν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ο καθένας από τη δική του πλευρά -από τις επιχειρήσεις μέχρι τους πολίτες- και με «ατομική ευθύνη», να συμβάλλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε ώστε να ξεπεράσουμε και να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε για όσο χρειαστεί. Γιατί νοιαζόμαστε και θέλουμε να χτίζουμε σχέσεις ζωής, τόσο μεταξύ μας, όσο και με τους πελάτες μας. Γιατί η σταθερή τους επιλογή, μας κάνει να δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Με οδηγό τις αρχές και την εταιρική μας φιλοσοφία, κάναμε πράξη αυτό που θεωρούμε καθήκον μιας σύγχρονης εταιρείας: σταθήκαμε στο πλευρό της Πολιτείας. Φροντίσαμε να τηρούμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να λαμβάνουμε ακόμα περισσότερα για είναι ασφαλείς οι άνθρωποί μας και οι πελάτες μας, ενισχύοντας το έργο μας με την έμπρακτη στήριξή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας- για την περίθαλψη των ασθενών, στις Δομές των Δήμων- για τη φροντίδα των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, στην Ελληνική Αστυνομία- για συνεισφέρουμε στον καθημερινό δικό της αγώνα. Και δεν σταματήσαμε εκεί, δείξαμε έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους μας που από την πρώτη μέρα είναι στην πρώτη γραμμή για να μην λείψει τίποτα σε κανένα, παρέχοντάς τους επιπλέον παροχές.

Παρακολουθούσαμε στενά την αγορά και είδαμε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο COVID-19 τη ρουτίνα των καταναλωτών να αλλάζει. Οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στις διατροφικές τους συνήθειες και στον τρόπο που ψωνίζουν. Εκτός από το ότι οι ψηφιακές συναλλαγές κέρδιζαν καθημερινά ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος και ο χρόνος παραμονής στα φυσικά καταστήματα μειώθηκε, υπήρξε στροφή στα ελληνικά προϊόντα και αυξημένη ζήτηση για αντισηπτικά και άλλο υγειονομικό υλικό. Την ίδια στιγμή, οι προτιμήσεις τους στράφηκαν σε προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήριο την υγιεινή και την εύκολη ή/και ανέπαφη προσβασιμότητα, καθώς και σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Συνδυαστικά, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και η ανάγκη για ευελιξία, άμεση ανταπόκριση και γρήγορη προσαρμογή που δημιούργησε η κρίση, έφεραν τον κλάδο μας αντιμέτωπο με προκλήσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αναδιαμόρφωση εσωτερικών διαδικασιών που ακολουθούνταν μέχρι τώρα. Η εφοδιαστική αλυσίδα δέχθηκε πιέσεις για να μη λείψει τίποτα από τα ράφια, ενώ πιο έντονα από ποτέ αναδύθηκε η δυναμική της ανάπτυξης των συνεργειών για την από κοινού αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας που ακόμα απειλεί την ανθρωπότητα.

Η εποχή των διαπιστώσεων

Όλοι μας αναγνωρίσαμε τη σημασία της υγείας και της διασφάλισης ενός συστήματος που θα μπορεί να στηρίξει άλλες παρόμοιες αναπάντεχες καταστάσεις. Διαπιστώσαμε την αδιαπραγμάτευτη πλέον ανάγκη να εξελίξουμε τις πρακτικές μας με έναν βιώσιμο τρόπο που διασφαλίζει την επάρκεια πόρων αλλά και σέβεται το περιβάλλον. Μάθαμε ότι η αλληλεγγύη και η ομαδική προσπάθεια, φέρνει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και λειτουργεί υπέρ ενός κοινού καλού σκοπού, αρκεί να συμβάλουμε με ευθύνη, όλοι μαζί κι ο καθένας ξεχωριστά, στην επίτευξή του.

Η ανάπτυξη συνεργειών με αρμόδιους φορείς και Οργανώσεις, η ένωση των ανθρώπων κάτω από ένα κοινό στόχο για το κοινό καλό, μετουσιώνονται πλέον σε προϋπόθεση της συνέχειας. H AB χρόνια τώρα, δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με ΜΚΟ και Οργανώσεις πετυχαίνοντας απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Μαζί με το Μπορούμε μάχεται πάνω από δέκα χρόνια κατά της Σπατάλης Τροφίμων και κατά της επισιτιστικής κρίσης που καλπάζει στη χώρα μας, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη παράλληλα για το Περιβάλλον, μέσα από το Πρόγραμμα Τρόφιμα Αγάπης. Μάλιστα πρόσφατα ξεκινήσαμε μαζί και την πρώτη εθνική Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, ενώνοντας κι άλλους φορείς και εταιρείες σε μια αλυσίδα καταπολέμησης του φαινομένου. Με το WWF και τον Νηρέα, την ίδια στιγμή πέτυχε η χώρα μας να αποκτήσει τις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες τσιπούρας και λαυρακίου στην Ευρώπη, αλλάζοντας τα δεδομένα στην υδατοκαλλιέργεια, ενώ με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Αμερικανική Γεωργική σχολή, δημιούργησε το 2018 το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας, βοηθώντας τους παραγωγούς της χώρας μας να βελτιώσουν την παραγωγή τους παρακολουθώντας τα καιρικά φαινόμενα και να εκπαιδευτούν στη νέα τεχνολογία, που αναβαθμίζει συνολικά τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Κι αυτά είναι μόνο λίγα από τα πολλά μαζί που η ΑΒ «χτίζει». Γιατί σε κάθε μαζί, βρίσκεται και η προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον -στη συνεργασία με την πολιτεία, με τους οργανισμούς, με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, με τους ανθρώπους μας και όλους τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας, έρχονται σε άμεση επαφή με ΜΚΟ που οι ίδιοι επιλέγουν να συμβάλλουν στην Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ -τη μέρα θεσμό που εδώ και 10 χρόνια αποτελεί το επιστέγασμα της προσφοράς από την εταιρεία προς τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, και σε καθημερινή βάση, ΜΚΟ και μέλη της ΑΒητικής οικογένειας προσφέρουν ελπίδα σε χιλιάδες γειτονιές της χώρας μας, με το πρόγραμμα Τρόφιμα Αγάπης.

Κάθε κρίση μπορεί να γίνει μια ευκαιρία ουσιαστικής αλλαγής για έναν καλύτερο κόσμο: έναν κόσμο που η φύση θα είναι σύμμαχος και εμείς από τη δική μας πλευρά με την ίδια αλληλεγγύη που δίνουμε όλοι μαζί μάχη ενάντια στην πανδημία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά για έναν πιο ποιοτικό τρόπο ζωής- για έναν κόσμο που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, με ακόμα περισσότερες προοπτικές. Γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε ουσιαστικά τη διαφορά.

Αλεξία Μαχαίρα
Sustainable Retail & Corporate Communication Manager
ΑΒ Βασιλόπουλος

By Higgs

Κοινωνική υπευθυνότητα την περίοδο της πανδημίας: bwin

 

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, σχεδόν όλες οι ιδιωτικές εταιρίες, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, προσπάθησαν να στηρίξουν τόσο το δημόσιο σύστημα υγείας, όσο και μεμονωμένες περιπτώσεις που έχρηζαν υγειονομικής φροντίδας μέσω συγκεκριμένων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και φορέων.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι εταιρίες οφείλουν να συνεχίσουν να ανταποδίδουν στην κοινωνία την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που εκείνη τους δείχνει, δημιουργώντας ένα άτυπο κίνημα έμπρακτης υποστήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η bwin, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας και υποστήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αναλυτικότερα, η bwin:

• Συνέβαλε στη δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης μοναχικών ή ηλικιωμένων, χωρίς άμεσο υποστηρικτικό περιβάλλον και με χρόνια νοσήματα. Μέσω της γραμμής υπήρχε η δυνατότητα να συνταγογραφείται η όποια αγωγή λαμβάνουν και μετέπειτα κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου τούς την παρέδιδε κατ’ οίκον. Από την πρωτοβουλία αυτή επωφελήθηκαν περίπου 800 άνθρωποι.
• Βρέθηκε δίπλα σε 100 ηλικιωμένους & μοναχικούς σε διάφορα σημεία της Αττικής. Στους επωφελούμενους παραδόθηκαν είδη πρώτης ανάγκης καθώς και υγειονομικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας.
• Στήριξε το street work για άστεγους και χρήστες ουσιών, με ομάδα άμεσης παρέμβασης στον δρόμο που τους ενημερώνει για την προστασία από τον κορωνοϊό. Παράλληλα, η ομάδα των Γιατρών του Κόσμου, με την υποστήριξη της bwin, μοίρασε ειδικά kits, τα οποία περιλάμβαναν: απολυμαντικό χεριών, μάσκες και γάντια. Περίπου 100 άνθρωποι επωφελήθηκαν από τη δράση.
• «Υιοθέτησε», μέσω της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, οικογένειες, στις οποίες υπάρχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα και οι γονείς τους δεν είχαν πρόσβαση σε έξωθεν βοήθεια. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπορούν να εργαστούν, καθότι τα παιδιά χρειάζονται συνεχή, ειδική φροντίδα. Επωφελήθηκαν περίπου 40 οικογένειες σε βασικά αγαθά της καθημερινής τους διαβίωσης.
• Στήριξε τη συμβουλευτική Γραμμή 11525 της Ένωσης Μαζί για το παιδί. Οι καλούντες έλαβαν από ειδικούς θεραπευτές την απαραίτητη ψυχολογική καθοδήγηση και ενδυνάμωση για να ανταπεξέλθουν σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουν επωφεληθεί εκατοντάδες γονείς.
• Προσέφερε γιορτινά καλάθια γεμάτα με παραδοσιακά πασχαλινά προϊόντα σε πάνω από 600 διαμένοντες σε Δομές φιλοξενίας παιδιών και Γηροκομεία. Τα καλάθια και τα δώρα προσφέρθηκαν στα παρακάτω Ιδρύματα και ΜΚΟ: Γηροκομείο Αθηνών, Ορφανοτροφείο θηλέων «Χριστοδούλειο», Ίδρυμα «Χατζηκυριάκειο», Κιβωτός του Κόσμου, Ίδρυμα «Χατζηκώνστα», Στέγη θηλέων Παλαιού Φαλήρου «Ο Άγιος Αλέξανδρος», Στέγη Προστασίας Ανήλικων Αθηνών, Εστία Κοριτσιού «Φιλοθέη Η Αθηναία», Στέγη Κοριτσιού «Η Αγία Άννα», Ιατρική Παρέμβαση – Medical Intervention (Medin).

Σε κάθε πρωτοβουλία που υλοποιήσαμε, λάβαμε πολύ θετικά σχόλια από τους φορείς, αλλά και από πολίτες, που επικοινώνησαν μαζί μας μέσω social media. Στη bwin, όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε έμπρακτα τόσο τους ανθρώπους μας όσο και τις κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Η συμβολή της bwin στην τοπική κοινωνία (Γιατροί του Κόσμου, Πυροσβεστικό Σώμα, Μπορούμε) αλλά και στα παιδιά και στους νέους (ΕΛΕΠΑΠ, Ένωση Μαζί για το Παιδί, Πόρτα Ανοιχτή, Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, Κιβωτός του Κόσμου) είναι ιδιαιτέρα σημαντική και καθοριστική, καθώς τους εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μόλις τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε υλοποιήσει, σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς και ΜΚΟ, πάνω από 52 δράσεις έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς σε 33 τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες μας. Συνολικά, έχουμε βρεθεί συμπαραστάτες στον καθημερινό αγώνα περισσότερων από 100.000 πολιτών. Τα νούμερα αυτά, σε συνδυασμό με την αγάπη που δεχόμαστε από τις κοινωνίες που επισκεπτόμαστε σε κάθε δράση, μας δεσμεύουν ηθικά ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.

Οι φορείς και οι ΜΚΟ, όταν λειτουργούν με διαφάνεια, αναγνώριση και καταξίωση για το έργο τους, μόνο συμπαραστάτες μπορούν να βρουν. Η πανδημία μάς ένωσε όλους προς μία κοινή κατεύθυνση. Η συστράτευση αυτή θα έχει θετικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία.

Ιωάννα Μπερίου
Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας
bwin

By Higgs

Κρίση και τάσεις στη μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου

Κάθε χρηστή διαχείριση κρίσεων απαιτεί, σε έναν κόσμο πεπερασμένων πόρων, τη βέλτιστη, ορθολογικότερη χρήση αυτών. Πώς, όμως, σε έναν κόσμο πολλών εναλλακτικών μπορεί κάποιος να προβεί στις καλύτερες επιλογές;

Σε ένα ιδανικό σενάριο, κάθε πρόταση για παρέμβαση, κάθε πρόταση για χρηματοδότηση από ΜΚΟ, θα συνοδευόταν από μια ex ante αξιολόγηση: μια εκτίμηση εκ των προτέρων, δηλαδή, του αντικτύπου που θα είχε το έργο αν λάμβανε χρηματοδότηση. Πράγματι, στο πεδίο των ex ante αξιολογήσεων καταγράφονται πολλές διεργασίες με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις να δημιουργούν ζυμώσεις και έτσι να εξελίσσεται ο εν λόγω υποκλάδος της μέτρησης αντικτύπου. Μπορεί να φαντάζει δύσκολο, αλλά σημειώστε ότι οι 7ετείς προγραμματικοί σχεδιασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γνωστά μας «ΕΣΠΑ», απαιτούν υποχρεωτικά ex ante αξιολογήσεις! Αντίστοιχα, σημειώστε ότι μια καλή ex ante αξιολόγηση οφείλει να στηρίζεται σε αξιολογήσεις αντίστοιχων παρεμβάσεων κατά το παρελθόν.

Θα μπορούσε στον μη κερδοσκοπικό τομέα, οι προτάσεις να συνοδεύονται από ex ante αξιολογήσεις; Η απάντηση είναι προφανώς αρνητική. Ειδικά σε καιρούς κρίσης, δεν σχεδιάζουμε για 7ετίες και δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για ex ante αξιολογήσεις. Συνεπώς, πώς προκύπτουν οι βέλτιστες επιλογές;

Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε ποτέ αν αποτελούν τις βέλτιστες επιλογές, όλη η έμφαση δίνεται στο να αποτελούν, τουλάχιστον, καλές επιλογές. Σε συνθήκες κρίσης οι αποφάσεις λαμβάνονται ταχύτατα – αυτό άλλωστε έδειξε και σχετική έρευνα της McKinsey για το πώς αντέδρασε (διεθνώς) η φιλανθρωπία σε καιρό πανδημίας – συνεπώς γίνεται ακόμα δυσκολότερο να επιλέγει κανείς τι θα χρηματοδοτήσει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η αξιοπιστία των οργανώσεων, βάσει του παρελθόντος τους, είναι ένα χρήσιμο διαπιστευτήριο. Οι αποδείξεις επί της αποτελεσματικότητας κατά το παρελθόν, και συνεπώς της αξιοπιστίας της, που παρέχουν οι μετρήσεις κοινωνικού αντικτύπου, πάντα σε ex post (μετά τη λήξη) διάσταση, μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Η καταγραφή και ανάλυση, δηλαδή, του τι επιτεύχθηκε από ένα έργο ή ευρύτερα από τη συνολική λειτουργία μιας ΜΚΟ αξιοποιείται ως ένα σημαντικό στοιχείο ανεύρεσης πόρων, καθώς δημιουργεί αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αυτή με τη σειρά της μπορεί να πείσει δυνητικούς χρηματοδότες να εγκρίνουν την υποστήριξη νέων έργων. Αν τα αποτελέσματα παρελθοντικών δράσεων είναι θετικά, γιατί να μην είναι και των σχεδιαζόμενων; Ή και απλούστερα, αν μια οργάνωση διατηρεί ένα πλαίσιο μέτρησης του αντικτύπου της, δεν τεκμαίρεται ότι επιτηρεί τις δράσεις της αρκετά ώστε να έχει θετικά αποτελέσματα;

Αλλά και πέραν των ανωτέρω. Ένα σύστημα μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου δημιουργεί benchmarks των επιδόσεων μιας οργάνωσης, προϋποθέτει την καταγραφή του τι θέλουμε να πετύχουμε και την ανάδειξη της (ουσιαστικής) επίδρασης μιας δράσης. Αναγκαία στοιχεία, δηλαδή, για τη διαρκή αυτοβελτίωση μιας οργάνωσης.

Η κρίση, δε, φαίνεται ότι είχε επίδραση και σε μια τάση που καταγράφεται εδώ και αρκετά χρόνια στην άλλη πλευρά του οικοσυστήματος, τους χρηματοδότες. Όλο και περισσότερο γίνεται αναγκαίο οι ίδιοι οι χρηματοδότες να αξιολογούν την επίδραση των δράσεών/χρηματοδοτήσεών τους, καθώς αναζητούν βελτιστοποίηση της σχετικής τους στρατηγικής. Έτσι, πολλαπλασιάζονται οι μετρήσεις κοινωνικού αντικτύπου (Social Impact Assessment), συχνά συνδυαζόμενες με αναλύσεις SROI (Social Return On Investment).

Σκεφτείτε, λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πόσο χρήσιμο και επικοινωνιακά προσφιλές είναι μια οργάνωση να διαθέτει ένα σύστημα καταγραφής του θετικού κοινωνικού αντικτύπου που επιφέρουν οι δράσεις της. Πόσο θετική εικόνα δημιουργείται σε δυνητικούς χρηματοδότες, όταν έχουν τεθεί στόχοι και υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης της επίτευξης αυτών. Αντίστοιχα, το πόσο ευκολότερα πείθεται το αποφασιστικό όργανο ενός χρηματοδότη, όταν το βιογραφικό της οργάνωσης περιλαμβάνει σχετικές μετρήσεις. Και πόσο υποβοηθητικό στο reporting εντός του χρηματοδότη είναι η ύπαρξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων από την οργάνωση την οποία στήριξε.

Πράγματι, οι οργανώσεις που είναι πιο μπροστά από άλλες στο ζήτημα της παρακολούθησης και αξιολόγησης, αλλά και μέτρησης αντικτύπου, βρέθηκαν πιο άμεσα στα πλάνα των έκτακτων χρηματοδοτήσεων υπό την πίεση της πανδημικής κρίσης. Παράλληλα, όμως, καταγράφεται ένα διαχρονικό, και όχι απλά πρόσκαιρο, πλεονέκτημα στην άντληση πόρων καθώς το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας μιας ΜΚΟ ολοένα και επικεντρώνεται με μεγαλύτερη ένταση σε σχετικά στοιχεία.

Αλεξάνδρα Εμιρζά
Deputy Director
HIGGS

By Higgs

Το Ίδρυμα Vodafone για 11η χρονιά αναζητά τους 10 νέους, που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία μας προς το καλύτερο!

Το πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone ολοκληρώνει τη 10η επετειακή του χρονιά και επιστρέφει, αναζητώντας 10 νέους απ’ όλη την Ελλάδα, που θα λάβουν μέρος στον 11ο κύκλο και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone θα καλύψει τον μισθό και τις εργοδοτικές τους εισφορές.

Όλοι οι νέοι, ηλικίας 18-35, με πάθος και όρεξη για προσφορά, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα κοινωνικής απασχόλησης, μπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν μια θέση  στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον ΜΚΟ που τους εμπνέει, να λάβουν τη στήριξή του και να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο θα αναλάβουν το διάστημα της απασχόλησής τους, που αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της δράσης τους για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο για όλους.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη αυτής της ομάδας νέων που εργάζεται για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την αίτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020.

Και φέτος αρωγός στο «ταξίδι» αυτό είναι το HIGGS – Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, που προσφέρει τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους νέους νικητές και τις αντίστοιχες ΜΚΟ που θα προκύψουν, γνώσεις και εργαλεία, που θα ενισχύσουν και θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους. Μέσα από σειρά σεμιναρίων και υπηρεσιών συμβουλευτικής πάνω σε θεματικές όπως στρατηγική, ανεύρεση πόρων, πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, marketing, εθελοντισμός αλλά και νομικά και λογιστικά ζητήματα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη από την ομάδα του HIGGS.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την επισφράγιση των 10 χρόνων από την έναρξη του προγράμματος που δρα πολλαπλασιαστικά για την αντιμετώπιση καίριων κοινωνικών ζητημάτων. Το World of Difference μετρά μέχρι σήμερα περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, 89 συμμετέχοντες, 81 ΜΚΟ και σχεδόν μισό εκατομμύριο έμμεσα ωφελούμενους συνάνθρωπούς μας! Αυτά είναι τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα της έρευνας κοινωνικού αντικτύπου που υλοποιήσαμε μαζί με το HIGGS για το πρόγραμμα – θα παρουσιαστούν και αναλυτικά το προσεχές διάστημα – και τα οποία επιβεβαιώνουν την πεποίθηση μας στο Ίδρυμα Vodafone, ότι η τεχνολογία έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή μας».

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 28 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 18 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 99 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook – https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCwr8dnMx6wYk5Q9I3JBf45Q

Instagram – https://www.instagram.com/vodafonefoundationgreece/?hl=en

By Higgs

Στρατηγικός σχεδιασμός vs Adaptive programming

Καταγράφοντας τις εξελίξεις στο οικοσύστημα, την επαναφορά του COVID-19 σε κρίσιμα επίπεδα, αλλά και από τις συζητήσεις με διάφορους stakeholders προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω ενεργοποίησης των οργανώσεων επί ζητημάτων στρατηγικής.

Από τη μια πλευρά, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει από την πανδημική κρίση και τις επιπτώσεις της, πιθανά δε, εισερχόμαστε (ελπίζω όχι) σε ένα ακόμα πιο δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η ευαλωτότητα ειδικών ομάδων πληθυσμού μεγεθύνεται, αυξάνοντας, έτσι, κατακόρυφα την αναγκαιότητα για υποστηρικτικές δράσεις προς αυτές.

Από την άλλη, δεν έχει ακόμα ξεδιπλωθεί η αρνητική επίδραση επί των κοινωνικών αναγκών από την οικονομική κρίση που βρίσκεται μαζί μας, είτε την έχουμε αισθανθεί ακόμα είτε όχι, ενώ οι εξελίξεις στο προσφυγικό διατηρούν αμείωτη την ανάγκη κινητοποίησης των σχετικών οργανώσεων αλλά και ευρύτερα της Κοινωνίας Πολιτών.

Αναντίρρητα, είτε εισερχόμαστε σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνει μια πολλαπλή κρίση (για τους απαισιόδοξους) είτε όχι (για τους αισιόδοξους), οφείλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές για τις οργανώσεις μας ειδικά και το οικοσύστημά μας ευρύτερα. Αυτό βραχυπρόθεσμα επιτυγχάνεται από κινήσεις θεραπευτικές (π.χ. αναδιάταξη προγραμμάτων προς συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού) αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να μεριμνούμε για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Τι καταγράψαμε στις πετυχημένες μελέτες περίπτωσης της πανδημίας;

Α. Γρήγορη αναπροσαρμογή δράσεων ή προσθήκη νέων δράσεων. Διεθνώς το ονομάζουν Adaptive Programming και ορίζεται ως η ικανότητα προγραμματικής προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί εγρήγορση και agile συστήματα – όπου η αλλαγή προτείνεται από όλα τα επίπεδα και όχι απαραίτητα μόνο από «τα πάνω». Απαιτεί διαδικασίες που επιτηρούν διαρκώς την ανάγκη για ενδεχόμενη αλλαγή. Μπορεί να φαίνεται «ιδιαίτερο» ή «δύσκολο», αλλά οι οργανώσεις που είναι προσηλωμένες στην ανάγκη του πεδίου που εξυπηρετούν, είναι πιστές εν τέλει στην αποστολή τους, διαθέτουν ένα ουσιαστικά αυτοματοποιημένο τρόπο αναπροσαρμογής – απλά να υπάρχουν τα σωστά συστήματα σε λειτουργία, που είναι και το δεύτερο στοιχείο που καταγράψαμε στις πετυχημένες μελέτες περίπτωσης.

Θυμάμαι την πρώτη περίοδο του μεταναστευτικού, όταν ανθρωπιστική οργάνωση αναπροσαρμόστηκε ταχύτατα στην αλλαγή αναγκών, βλέπε ανάγκη για παρέμβαση στην περιφέρεια, και ανέβαλε ακόμα και ήδη εγκριθέντα έργα γιατί «έπρεπε να είναι αλλού».

Β. Σύστηματα καταγραφής αναγκών πεδίου, πλαίσιο παρακολούθησης διεργασιών και διαδικασίες διαρκούς ανατροφοδότησης. Οι περισσότερες οργανώσεις είχαν μερικά τουλάχιστον σχετικά «συστήματα» σε λειτουργία. Μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τις νέες ανάγκες γιατί είχαν (κατ’ ελάχιστο) στοιχεία επικοινωνίας ωφελουμένων τους, πλαίσιο καταγραφής αυτών και, το ουσιαστικότερο, ενέργεια και διάθεση για να σχεδιάσουν την ανταπόκρισή τους σε αυτές. Πολλές προσπέρασαν την αρχική δυσκολία του lockdown ταχύτατα και ετοίμασαν προτάσεις για την επόμενη ημέρα. Είχαν προσδιορίσει στοιχεία του πεδίου που παρακολουθούν και τα αξιοποίησαν προς νέες κατευθύνσεις, δεν χρειάστηκε να οργανώσουν τα πάντα από την αρχή. Μερικές, δε, ξεκίνησαν με ένα Α’ πλάνο και κατέληξαν σε ένα Β’, καθώς οι εξελίξεις οδήγησαν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα που αναπροσαρμοζόταν βάσει αναγκών. Το τελευταίο ήταν φυσικά εφικτό, καθώς είχαν την υποστήριξη χρηματοδοτών. Που είναι ουσιαστικά το τρίτο σημαντικότερο στοιχείο.

Γ. Διαρκή επικοινωνία με χρηματοδότες που τις εμπιστεύονται. Σε μια κρίση οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά ταχύτατα και είναι σπάνια μια περίοδος για πειραματισμούς. Όπως αναφέρει και στο τρέχων CSU, ο κύριος Kidner, Advisor στο ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρύμα, συνομίλησαν με τους συνεργάτες τους. Άνοιξαν, δηλαδή, έναν διάλογο με αυτές τις οργανώσεις που ήδη συνεργάζονται και είχαν μια επικοινωνία, για να αντλήσουν περισσότερα δεδομένα και να αποφασίσουν τι θα χρηματοδοτήσουν ως ανταπόκριση στην κρίση. Θυμάμαι, αντίστοιχα, όταν ανακοινωνόταν ένα μεγάλου εύρους πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων, ότι οι πρώτες σκέψεις ήταν σε οργανώσεις με τις οποίες ο χρηματοδότης ήδη συνεργαζόταν. Από τη μια πλευρά, λοιπόν, στις μελέτες περίπτωσης εντοπίσαμε μια ευκολία συνομιλίας με χρηματοδότες, καθώς οι οργανώσεις διατηρούσαν το κανάλι επικοινωνίας (ασχέτως μάλιστα υφιστάμενης ή όχι χρηματοδότησης!) με αυτούς. Από την άλλη, οι χρηματοδότες τις θεωρούσαν αρκετά αξιόπιστες για να αντλήσουν πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο.

Πόσες, άραγε, οργανώσεις στέλνουν ένα update σε χρηματοδότες (όχι το συχνά παρωχημένο newsletter) για τις δράσεις τους; Πόσες έστειλαν σε παλαιότερους και νυν χρηματοδότες τους, με δική τους πρωτοβουλία, τι βλέπουν στο πεδίο;

Και αντίστοιχα, πόσες οργανώσεις έχουν συντάξει εκθέσεις (από την απαραίτητη εκτίμηση αναγκών) για το πεδίο τους; Πόσες διαθέτουν κάποια έστω διαδικασία μέτρησης αντικτύπου, που όπως σημειώνει και στο τρέχων CSU, η Αλεξάνδρα Εμιρζά, Deputy Director στο HIGGS, αναδεικνύεται και εκ της κρίσης σε απαραίτητο εργαλείο τόσο ανασχεδιασμού όσο και ενίσχυσης της αξιοπιστίας τους προς χρηματοδότες και, συνεπώς, τελικά ανεύρεσης πόρων;

Όλα τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθούν ως μια απόκλιση από την πάγια κατεύθυνση που δίνουν οι ειδικοί, οι οργανώσεις να αναπτύσσουν ένα στρατηγικό πλάνο, ήτοι έναν σχεδιασμό για το τι θα κάνουν τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ως μια προτροπή να σχεδιάζουν βάσει του τι είναι στη μόδα, που πιθανά χρηματοδοτείται, ευκολότερα (funded-driven approach). Θα διαφωνήσω. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θέτει στο επίκεντρο την αποστολή (εξαρτημένη μεταβλητή) και την ανάγκη (ανεξάρτητη μεταβλητή) – είναι ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο οφείλει να αναπροσαρμόζεται όταν η ανάγκη διαφοροποιείται του αρχικού πλαισίου. Και μια οργάνωση οφείλει να απαντάει στα τρέχοντα που αφορούν στην αποστολή της, αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα και εφευρίσκοντας τρόπους για να το επιτυγχάνει – όπως η ανθρωπιστική οργάνωση που προανέφερα, στιγμιαίος εκπρόσωπος μιας οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών που επιτελεί το έργο της με τρόπο ουσιαστικό.

Σωτήρης Πετρόπουλος
Director
HIGGS

By Higgs

Ανάγκη και προσφορά στα χρόνια του COVID-19

 

Ενώ, παγκοσμίως, κρατάμε την αναπνοή μας περιμένοντας την κυκλοφορία ενός εμβολίου κατά του COVID-19, η Κοινωνία των Πολιτών εργάζεται εντατικά για να παρέχει υπεύθυνη και αξιοπρεπή φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες.

Από τις πρώτες μέρες, η υποστήριξη προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις ΜΕΘ, υπήρξε άμεση και μεγαλειώδης. Γι’ αυτό αποφασίσαμε νωρίς να επικεντρωθούμε στο να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή σε φορείς που παρέχουν νοσηλευτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές υπηρεσίες. Φορείς  που βρέθηκαν εκτός των άμεσων παροχών του ΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν τον ευπαθή πληθυσμό που εξυπηρετούν από τον COVID-19.

Η ανταπόκριση του Δεσμού στον COVID-19 ήταν άμεση. Από τις πρώτες μέρες έως σήμερα έχουμε δεχθεί και διαχειριζόμαστε δωρεές που ξεπερνούν τα €600.000 σε οικονομικούς πόρους και το €1.000.000 σε είδη και υπηρεσίες, καλύπτοντας μέχρι τώρα ανάγκες σε 400+ φορείς. Ενδεικτικά αναφέρω δωρεές όπως: $100.000 των Google Community Grants US για επισιτιστική ασφάλεια, 2.000.000 μάσκες μιας χρήσης από τα Πλαστικά Θράκης με δωρεάν αποστολή  από την ACS σε 300+ φορείς, τεχνολογικό και οικιακό εξοπλισμό αξίας €45.000 από τα Public – Media Markt σε 21 φορείς παιδικής πρόνοιας, και τη δωρεάν μεταφορά ειδών σε όλη την Ελλάδα από την OMONIA TRANS.

Στη διαδρομή μας αυτή, έχουμε εξάγει κρίσιμα συμπεράσματα ως προς τις ανάγκες της ΚτΠ, μέχρι και σήμερα:

 • Άμεσες ανάγκες για υγειονομικό υλικό και προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.α. Οι ανάγκες αυτές ούτως ή άλλως δεν είχαν ποτέ προϋπολογιστεί στους φορείς, και αυξάνονται κατά καιρούς από ελλείψεις ή/και υπερκοστολογήσεις στην αγορά, με πρόσφατο παράδειγμα την υπερκοστολόγηση στα γάντια μιας χρήσης.
 • Έμμεσες ανάγκες, όπως συμπληρωματικός ιατρικός εξοπλισμός, οξύμετρα, συμπυκνωτές οξυγόνου, ηλεκτρονικά θερμόμετρα, κ.α. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η πολύ σημαντική ανάγκη για αίμα, μιας και οι αιμοδοσίες έχουν περιοριστεί σημαντικά.
 • Αυξανόμενες ανάγκες σχετιζόμενες με την οικονομία στην εποχή του COVID-19. Μεγάλος αριθμός φορέων επαφίεται στη συστηματική υποστήριξη γειτονιάς, κοινότητας, εθελοντών, και δωρητών, που παραδοσιακά συνδράμουν. Με το lockdown, αυτοί οι πόροι εξέλειψαν, ενώ οι ανάγκες αυξήθηκαν σημαντικά σε κάποια είδη, όπως τα τρόφιμα.

Παράλληλα, η ΚτΠ, αλλά και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία, επέδειξε θετικότατα στοιχεία και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον του οικοσυστήματός μας. Κατά τη γνώμη μου, ξεχωρίζουν κάποια παρακάτω:

 1. Συγκινητική έκφραση αλληλεγγύης και επιθυμίας για προσφορά στην ΚτΠ. Ακόμη και επιχειρηματίες που υπέφεραν και ιδιώτες που δεν εργάζονταν, βρήκαν τρόπους για να βοηθήσουν. Μέσα στους 4 πρώτους μήνες της κρίσης, 309 εταιρικοί, θεσμικοί, και ιδιώτες δωρητές έχουν συμβάλλει στην προσπάθειά μας.
 2. Συνέργειες μεταξύ Δημοσίου Τομέα – Ιδιωτικού Τομέα – Κοινωνίας των Πολιτών: Οι συνθήκες φαίνεται ότι έχουν ωριμάσει για συνεργασίες, και γι’ αυτό ο Δεσμός κατάφερε να “παντρέψει” τις ανάγκες 60 δομών κλειστής φιλοξενίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα με τη σημαντική δωρεά του Ασφαλιστικού Ομίλου Eurolife FFH, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 3. Η προστιθέμενη αξία ενός αξιόπιστου giving hub για την ΚτΠ, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Για το Δεσμό, έχει αποδώσει η επιμονή ετών στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, και αλληλεγγύης προς φορείς, δωρητές, και το ευρύ κοινό. Πρώτο και κύριο βήμα στην προσπάθειά μας ήταν η άμεση αποστολή ερωτηματολογίου προς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα για την καταγραφή των αναγκών τους στο πλαίσιο της πανδημίας, με ποσοστό ανταπόκρισης 60%. Σε συνδυασμό με τη συνεχή επαφή της Βάσως Ντζούφρα, Υπεύθυνης Σχέσεων με Φορείς της ΚτΠ, και όλης της ομάδας του Δεσμού από το ΔΣ ως τους εθελοντές μας, άνοιξαν αμέσως ο δίαυλοι επικοινωνίας για την αξιόπιστη και τακτική τροφοδότηση αναγκών στο πλαίσιο του COVID-19. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έγιναν βασικές κατηγοριοποιήσεις και προτεραιοποιήσεις των δεδομένων, και προχωρήσαμε στο δεύτερο και εξίσου σημαντικό βήμα, που ήταν η έκκληση για συμβολή προς το ευρύ κοινό και οι στοχευμένες προτάσεις υποστήριξης προς ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα. Οι φορείς εξακολουθούν να ανταποκρίνονται σε πρωτογενή έρευνα και σε κάθε επικοινωνία από το Δεσμό, και συνεχίζουν να μοιράζονται μαζί μας τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους για το μέλλον.

Συγκεντρώνουμε δεδομένα και πληροφορίες με μεγάλη ταχύτητα, που επικοινωνούνται στοχευμένα σε αυτούς που μπορούν να προσφέρουν, αναδεικνύουμε θέματα και τάσεις πέραν των προφανών, και επιτυγχάνουμε να καλύψουμε μικρές και μεγάλες ανάγκες αποτελεσματικά, φέρνοντας, κατά τη γνώμη μου, την ιδιωτική πρωτοβουλία κοντά στην ΚτΠ με ουσιαστικό τρόπο.

Στη δική μας διαδρομή διαπιστώνουμε τα πολλαπλά επίπεδα των συνεπειών της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Το υγειονομικό υλικό ως ανάγκη παραμένει και εντείνεται με την αύξηση των κρουσμάτων. Η ανάγκη για αίμα είναι επιτακτική. Η επισιτιστική ανασφάλεια αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι άστεγοι και οι πρόσφυγες πρέπει να προστατευθούν, χωρίς να ωθηθούν σε ακραίο περιθώριο. Η αυξανόμενη ανεργία στη χώρα και η μόνιμη αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα είναι βέβαιο πως θα μας απασχολήσει όλους.

Επιπλέον, η απομόνωση έχει εντείνει σημαντικά τις ανάγκες για ψυχική, ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη κυρίως των ατόμων που ζουν σε κλειστές δομές φιλοξενίας, των μοναχικών ατόμων, των αστέγων, αλλά και των ίδιων των φροντιστών τους.

Σίγουρα η πανδημία μας έχει διδάξει ήδη πολλά. Για το Δεσμό και την ΚτΠ, ξεχωρίζουμε ως νίκη της περιόδου το αυξημένο ποσοστό των δωρητών που ανταποκρίθηκε στις προτάσεις μας, χωρίς προηγούμενη γνωριμία ή σχέση, και, κυρίως, το ποσοστό των ανθρώπων που ήρθαν κοντά μας επειδή αναζητούσαν αξιόπιστους εταίρους στην προσφορά τους: “Σας εμπιστευόμαστε να αξιοποιήσετε τη δωρεά, όπου πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερο”.

Εκάβη Βαλλερά
Ιδρυτικό Μέλος, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Fundraising
Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

1 2 3 30