11 ΟΚοιΠ του HIGGS στο Πρόγραμμα “Σημεία Στήριξης”

Ανάμεσα στις 24 δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για την περίοδο 2018/2019, επιλέχθηκαν και 11 ΟΚοιΠ από τα προγράμματά μας.

Πιο συγκεκριμένα οι οργανώσεις – συμμετέχουσες στα προγράμματά μας, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 198 αιτήσεις, είναι οι εξής:

1. Career Sign (Incubator) – Δράση: Αξιολόγηση προσβασιμότητας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

2. Challedu (Accelerator) – Δράση: Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, σε συνεργασία με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας.

3. Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, Η ΑΜΥΜΩΝΗ (Accelerator) – Δράση: Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης, σε συνεργασία με την οργάνωση Διαβάζω για τους Άλλους.

4. Διαβάζω για τους Άλλους (Accelerator) – Δράση: Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα, σε συνεργασία με την οργάνωση Dialogue in the Dark.

5. Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE (Accelerator) – Δράση: Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με νοητικές και αυτιστικού φάσματος διαταραχές με τη στήριξη αθλητών, μελών και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α. και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

6. Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Accelerator) σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων – Φιλανθρωπικό Σωματείο – Δράση: Χαρτογράφηση φορέων και βέλτιστων πρακτικών για άτομα τρίτης ηλικίας με νοητικές αναπηρίες.

7. Νίνα Σκύλοι Βοηθοί ΑΜΚΕ (Accelerator) – Δράση: Πραγματοποίηση επισκέψεων πιστοποιημένων σκύλων βοηθών – συνεδριών σε δομές με άτομα τρίτης ηλικίας.

8. Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών ΑΜΚΕ – Women on Top (Incubator) – Δράση: Δημιουργία προγράμματος δικτύωσης και ενδυνάμωσης από γυναίκες συνταξιούχους προς νεότερες γυναίκες.

9. Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών (Accelerator) – Δράση: Υλοποίηση προγράμματος ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στα 3 Παιδιατρικά Νοσοκομεία Αττικής.

10. ΑΜΚΕ Καρκινάκι Ενημέρωση για τον Καρκίνο Στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία (Accelerator) – Δράση: Δημιουργία και διάχυση έντυπου υλικού ενημέρωσης ασθενών και φροντιστών για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων “Αγ. Σοφία”.

11. Athens Makerspace (Incubator) – Δράση: Υλοποίηση δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τεχνολογικής εξοικείωσης, μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων μεταποίησης πλαστικών απορριμμάτων σε χρηστικά προϊόντα.

Το Πρόγραμμα “Σημεία Στήριξης” είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στόχοι του είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατά προτεραιότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους, για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Higgs
About Higgs