Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την προστασία του παιδιού και την έμφυλη βία

22 & 23 Μαΐου 2017 – Η International Rescue Committee πραγματοποίησε δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την προστασία του παιδιού και την έμφυλη βία (GBV – Global-Based Violence) στο HIGGS.

Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με το νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Το σεμινάριο κάλυψε τις διάφορες κατηγορίες παιδικής κακοποίησης και τον τρόπο αναγνώρισης ορισμένων στοιχείων που μπορεί να υποδηλώνουν ότι παιδιά έχουν υποστεί κακοποίηση. Η πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε με συζητήσεις γύρω από καλές πρακτικές επικοινωνίας με παιδιά αλλά και με το τι μπορούν να κάνουν οι οργανώσεις για να αποτρέψουν και να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών.

Τη δεύτερη ημέρα, το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην κατανόηση της έμφυλης βίας (GBV), περιλαμβάνοντας τα είδη, τις ριζικές αιτίες και τις συνέπειες, αλλά και στον τρόπο δημιουργίας ενός κατάλληλου χώρου για γυναίκες και εντοπισμού σημαδιών GBV καθώς και σε κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία με θύματα κακοποίησης. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ολοκληρώθηκε με μερικά πρακτικά σενάρια GBV.

Higgs
About Higgs