2η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet 2018 «Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: Προοπτικές για Κοινωφελείς Οργανώσεις»

20 – 22 Σεπτεμβρίου 2018: Φιλοξενήσαμε τη 2η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet 2018 «Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: Προοπτικές για Κοινωφελείς Οργανώσεις» για στελέχη οργανώσεων με ισχυρούς στόχους, αυξημένη εξωστρέφεια, στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Μετά την επιτυχή διοργάνωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Jean Monnet το 2017 με αντικείμενο «Η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Διερευνώντας τις Αθέατες Επιπτώσεις», το EurAcad-JM18 θέτει στο επίκεντρο τις δυνατότητες ανάπτυξης για κοινωφελείς οργανώσεις όπως αυτές προκύπτουν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από έγκριτους ομιλητές (στελέχη διοίκησης ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών, καθηγητές Πανεπιστημίου) σχετικά με τρόπους πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους και καλές πρακτικές, ώστε να ενισχύσουν με πρακτικές γνώσεις την αναπτυξιακή προοπτική της οργάνωσής τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά με στόχο τη διερεύνηση των ειδικότερων ζητημάτων για τα οποία επιδιώκουν καλύτερες προσεγγίσεις.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και μέλη της ομάδας του HIGGS. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διευθυντής του HIGGS μίλησε για τα Κανάλια Χρηματοδότησης για ΟΚοιΠ και ο Άρης Σούρας, Υπεύθυνος του Προγράμματος Accelerator μίλησε για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, την προετοιμασία ενός κατάλληλου concept note και τις συνεργασίες.

Higgs
About Higgs