Accelerator

1. Πρόγραμμα Accelerator

Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του HIGGS και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά, για να σας προσφέρουμε στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής που επηρεάζουν τόσο τη γενικότερη λειτουργία της οργάνωσής σας όσο και την εξέλιξη των υπό διαμόρφωση προτάσεών σας.

Οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε στον Accelerator είναι ΔΩΡΕΑΝ και είναι:

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ελληνικών ΜΚΟ.
• Καθημερινή υποστήριξη στη δημιουργία ενός business plan (επιχειρηματικού πλάνου) και τη δημιουργία προτάσεων χρηματοδότησης προς εγχώριους και διεθνείς δωρητές.
• Συνδέσεις μέσω Skype με διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.
• Δικτύωση με μεγάλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Διασύνδεση με τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Incubator προς την κατεύθυνση της κατάθεσης κοινών προτάσεων.

Παράλληλα, η ομάδα των εξωτερικών συνεργατών μας σας συμβουλεύει ατομικά ή ομαδικά, σε θέματα που αφορούν σε:
– Νομικά
– Φοροτεχνικά/Λογιστικά
– Marketing & Επικοινωνία
– Facebook/Website
– Προσέλκυση/Διαχείριση Εθελοντών
– Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

*Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Accelerator έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους χώρους του HIGGS (αίθουσες συναντήσεων & αίθουσες εκδηλώσεων) χωρίς κόστος.

Κύριες Ημερομηνίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Accelerator: 16 Σεπτεμβρίου – 03 Οκτωβρίου 2019

Ημερομηνία Έναρξης Accelerator 11: Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019

Bootcamp

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και καλύπτει 16 θεματικές ενότητες, φτάνοντας τις 80 διδακτικές ώρες. Στόχος του είναι να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη λειτουργία των ΜΚΟ, τη δημιουργία επιτυχημένων προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς επίσης και το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιτυχημένων προγραμμάτων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Accelerator πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιείται στην αρχή και τη μέση του προγράμματος στο χώρο του HIGGS.

Τα μαθήματα

Η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Πηγές Χρηματοδότησης
 • Χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Δωρητές – Ευρωπαϊκά Κονδύλια
 • Ο κύκλος ζωής ενός έργου
 • Σχεδιάζοντας ένα έργο
 • Διαχείριση Ομάδας Έργου
 • Διαχείριση Εθελοντών
 • Ηγεσία
 • Δικτύωση
 • Λογικό Πλαίσιο
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Προϋπολογισμός
 • Συγγραφή Προτάσεων
 • Υλοποίηση Έργου
 • Τεχνικές Παρακολούθησης Έργου
 • Αξιολόγηση Έργου
 • Τεχνικές Μarketing
 • Νομικά θέματα
 • Business Plan
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Πλάνο Χρηματοδότησης
 • Πλάνο Βιωσιμότητας

Ώρες μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες 10:00 – 16:00.

Εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του Bootcamp (δηλ. μετά τη δεύτερη εβδομάδα) πραγματοποιούνται εξετάσεις που στοχεύουν να αξιολογήσουν κατά πόσο έχετε κατανοήσει όσα διδαχτήκατε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού μήνα.

Εάν ολοκληρώσετε την εξέταση με επιτυχία θα λάβετε ένα πιστοποιητικό που μπορείτε να το ενσωματώσετε τόσο στο προσωπικό σας βιογραφικό, όσο και στα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας και θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να συνεχίσετε και στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Οδηγίες Υποβολής

Οι ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα Accelerator συμπληρώνουν ένα concept note (μια μικρογραφία) μιας πρότασης χρηματοδότησης ενός προγράμματος/δράσης/πρωτοβουλίας, την οποία υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

Εστιάζουμε μόνο σε μικρές ή μεσαίες ΜΚΟ, που με βάση το δικό μας ορισμό, έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας και έχουν μέχρι και 40 εργαζόμενους μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.

Κριτήρια επιλογής

Ποιότητα ιδέας: πειστικότητα οράματος και πλάνου υλοποίησης

20%

Εμπειρία και Ικανότητα Ομάδας Υλοποίησης

10%

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

20%

Μεθοδολογία Υλοποίησης

20%

Ωριμότητα Πρότασης

10%

Σύμπραξη Υλοποίησης

20%

Φόρμα Εγγραφής

Αν η αίτησή σας επιλεγεί, ακολουθεί και μια συνέντευξη (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) με τον Πρόεδρο της οργάνωσης (ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Όνομα Οργάνωσης και Τίτλος Έργου
Στον τίτλο πρέπει να περιλαμβάνεται η ουσία του έργου σύντομα και περιεκτικά

Υπόβαθρο / Καταγραφή του προβλήματος / Αναφορά για την αναγκαιότητα του έργου - (έως 700 χαρακτήρες)
Μια σύντομη περίληψη για την αναγκαιότητα του έργου με τις σχετικές μαρτυρίες και αναφορά για το πώς ο οργανισμός σας / σύμπραξη έχει τα προσόντα να αντιμετωπίσει την αναγκαιότητα αυτή.

700/700

Σκοπός και άμεσοι στόχοι του έργου - (έως 900 χαρακτήρες)
Καταγράψτε το σύνολο των άμεσων και των απώτερων στόχων

900/900

Δραστηριότητες - (έως 800 χαρακτήρες)
Περιγράψτε περιεκτικά κάθε κύρια δράση

800/800

Αποτελέσματα - (έως 1000 χαρακτήρες)
Κατάλογος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου |αναφερθείτε και στις πιθανές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν|

1000/1000

Διαχείριση του έργου - (έως 1500 χαρακτήρες)
Αναφέρετε σύντομα πώς θα διαχειριστείτε, παρακολουθήσετε και αξιολογήσετε το έργο

1500/1500

Υπολογισμός του κόστους
Αναφέρετε το χρηματικό ποσό που απαιτείται και όποια άλλη ενδεχόμενη πηγή χρηματοδότησης

Το προφίλ του οργανισμού/σύμπραξης - (έως 800 χαρακτήρες)
Περιγράψτε σύντομα τους στόχους του οργανισμού/σύμπραξης και τις δράσεις του/της καθώς και τα κυριότερα αποτελέσματά τους. Αναφερθείτε περιληπτικά στη δομή του οργανισμού/σύμπραξης: στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και στα εφόδια

800/800

Άτομο Επικοινωνίας

Όνομα και Επώνυμο

Όνομα Οργάνωσης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Email

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας από το website.

Τι είπαν οι ΜΚΟ για την εμπειρία τους από το πρόγραμμα Accelerator

«Η γνώση, η έμπνευση και οι δυνατότητες δικτύωσης που κερδίσαμε μέσα από τη συμμετοχή μας στο Bootcamp 08 μας έδωσε ώθηση και νέα πνοή για τη συνέχιση του έργου μας και της προσφοράς μας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Eυχαριστούμε HIGGS και keep up the great work!»

Κορίνα Ξαναλάτου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, 50και Ελλάς

«Η συμμετοχή μας στο bootcamp και τα workshops του προγράμματος Accelerator του HIGGS, έχει απογειώσει τη δυναμική του πολιτιστικού φορέα KROMA. Οι εκπαιδευτές έχουν υψηλότατη κατάρτιση και άριστη μεταδοτικότητα. Γνωρίζαμε τις διαδικασίες, αλλά η δομή, η οργάνωση και τα εργαλεία που μας προσφέρθηκαν, αύξησαν κατακόρυφα την απόδοσή μας. Νιώθουμε πλέον πως η εξέλιξη και η ανάπτυξη του KROMA, με τη σωστή μεθοδολογία, θα έχει συνέπεια και συνέχεια. Ευχαριστούμε HIGGS!»

Ομάδα ΚΡΟΜΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

«Μια εξαιρετική δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία είναι η συμμετοχή μου στο bootcamp και τα workshops του προγράμματος Accelerator! Η ομάδα HIGGS δημιουργεί ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, όπου μαθαίνεις τα πάντα για το fundraising και όχι μόνο, μια και η προσέγγιση είναι ολιστική! Απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις, υποστηρίζουν, δεν θέλεις να φύγεις!»

Δρ. Βικτώρια Σωτηριάδου, Επικοινωνία, Διαχείριση Προγραμμάτων, ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

«Το HIGGS για μας αποτέλεσε μία νέα αφετηρία στην ΟΑΣΙΣ μας και στην οπτική μας στην οργάνωση και λειτουργία της. Η εμπειρία των στελεχών τους, η υποστήριξη που λάβαμε, η διαρκής και προσαρμοσμένη στις ανάγκες μας καθοδήγηση μας έδωσαν εφόδια για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να αναπτυχθούμε. Οι γνώσεις που μας προσέφεραν δεν είναι μονάχα ουσιαστικές αλλά και ανεκτίμητες, καθώς μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε τα λάθη της οργάνωσης σε ορισμένους τομείς της και βάζοντας την ενέργειά μας σε νέα βάση, να επιτύχουμε σε αρκετούς τομείς που μας έμοιαζαν βουνά παλαιότερα. Η αίσθησή μας από την εμπειρία αυτή είναι θετική και αν για κάτι μετανιώνουμε, είναι που δεν είχαμε συμμετάσχει νωρίτερα.»

Νικόλαος Χρυσοχοΐδης, Κοινωνικός Λειτουργός, Εθελοντής, ΟΑΣΙΣ

«Μια όαση στο χάος της κρίσης και των χρηματοδοτήσεων». Έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το HIGGS και το ACCELERATOR – ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ, ΝΑΙ! Μας επιτάχυνε εκεί που είχαμε κουραστεί και επιβραδύναμε. Μας έδωσε και συνεχίζει να μας δίνει εφόδια και ενδυνάμωση. Τώρα, νοιώθουμε και ότι ξέρουμε και ότι μπορούμε. Πραγματικά μία όαση: και σχηματικά – στο «υποβαθμισμένο» κέντρο της πόλης μας, στην Βίκτωρος Ουγκώ, στο Μεταξουργείο, αλλά και επί της ουσίας – με τέτοιες υπηρεσίες και αυτούς τους συνεργάτες, πράγματι τα καλύτερα έρχονται!»

Μαίρη Πίνη, Διευθύντρια, ΚΕΣΟ

«Παρότι είχα σημαντική εμπειρία από το χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, μέσα από την απαιτητική διαδικασία του bootcamp μπόρεσα να επαναπροσδιορίσω πολλά θέματα που αφορούν το οικοσύστημα των ΜΚΟ, ενώ κατάφερα να προσθέσω και πολλές καινούργιες γνώσεις, τις οποίες προσπαθώ σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας να τις ενσωματώσω στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας μας.»

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Ιδρυτικό Στέλεχος & Γενικός Διευθυντής, Φροντίζω

«Η εμπειρία με την ομάδα του HIGGS ήταν σαν να βρίσκεσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο, και η ομάδα να σου δείχνει το διακόπτη για να ανάψεις το φως. Καλή συνέχεια στο έργο σας!»

Κατερίνα Μπαλαγούρα, Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ – ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ

«Oι 4 μήνες του Accelerator τα είχαν όλα: γνώση, καινούρια εργαλεία, συμβουλές, επανασχεδιασμό, συζητήσεις, νέες συνεργασίες, νέες φιλίες. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το έργο της οργάνωσής μας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να εντοπίσουμε λάθη, να εντάξουμε στον τρόπο δουλειάς μας νέες μεθόδους σχεδιασμού, δράσης, αξιολόγησης.

Οι άνθρωποι του HIGGS ήταν πάντα εκεί ακούραστοι, υπομονετικοί, γεμάτοι πάθος για μια κοινωνία των πολιτών διάφανη, αποτελεσματική και βιώσιμη. Η εμπειρία του Accelerator ήταν πολύτιμη και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που μας επέλεξαν! Ευχαριστούμε HIGGS!»

Φίλιππος Νταραγιάννης,  Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela

«Το HIGGS μας βοήθησε να αναπτυχθούμε σημαντικά σαν οργανισμός. Τόσο στην εσωτερική οργάνωση, όσο και στην οικονομική βιωσιμότητα, πλέον μιλάμε με άλλους όρους.»

Ξενοφώντας Μητακίδης, Mindspace

«Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Accelerator 07! Απέκτησα πολύ χρήσιμες γνώσεις με απόλυτα πρακτικό τρόπο.

Ήρθα σε επαφή με άλλους φορείς και με εξέπληξε θετικά η ανοιχτή επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών. Μία σε βάθος κατάρτιση των ΜΚΟ, προσανατολισμένη στη βιωσιμότητά τους. Εύγε ομάδα του HIGGS! Θέσατε ψηλά τον πήχη!»

Σοφία Παδιώτη, Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη»

 


«Το πρόγραμμα Accelerator του HIGGS είναι σίγουρα ένα απαιτητικό αλλά ουσιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η ποικιλία των θεματικών ενοτήτων καλύπτει το σύνολο των αναγκών ενός οργανισμού.

Οι εισηγητές ήταν πάντα πρόθυμοι να μας συμβουλεύσουν και να εξηγήσουν κάθε απορία μας. Είναι μια εμπειρία που τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε κάθε οργανισμό που θα ήθελε να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά.»

Μαρία Αλεξανδροπούλου, Με Οδηγό το Διαβήτη – Κάρτα Διαβήτη

«Η φιλοσοφία του χώρου, οι άνθρωποι, οι γνώσεις και το πνεύμα συνεργασίας που καλλιεργείται είναι ίσως απλά τα σημαντικότερα που πήρα αυτό τον μήνα του Accelerator στο HIGGS.

Οι δυνατότητες εξέλιξης από την γνώση που έλαβα είναι κάτι που ακόμα ανακαλύπτω μετά από τον μήνα αυτόν. Ευχαριστώ που είστε τόσο πρόθυμοι για βοήθεια, τόσο ζεστοί και τόσο επαγγελματίες.»

Λορέττα Δούκα, Make-A-Wish

MOGCA logo

«To Αccelerator ήταν ο επιταχυντής που μας πήγε στην αρχή της δημιουργίας, στο πρώτο αίτιο, στο αρχικό μας όραμα. Έπειτα όταν βρίσκεσαι στο πεδίο ΗIGGS, ξεκινά μια αναπόδραστη διαδικασία υλικότητας, επικοινωνίας, αναπαραγωγής, έλξεων, χωρίς να λείψουν οι αναγκαίες συσσωματώσεις.

Φεύγοντας παίρνεις μαζί σου μια γλώσσα ιδιαίτερη, έναν νέο κώδικα επικοινωνίας που κάνει τον κόσμο να μοιάζει λιγότερο πολύπλοκος και βλέπεις να ανοίγεται μπροστά σου ένα σύμπαν άπειρων δυνατοτήτων.»

Αιμιλία Εμμανουήλ, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης