Θέση εργασίας στο HIGGS: Assistant Project Manager for EU Programs

Η ομάδα μας αναζητά έναν ακόμη Αssistant Project Μanager, με εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων!

Τι θα αναλάβεις ως Assistant Project Manager for EU Programs;

 • Συμμετοχή στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιούνται από το HIGGS
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων του HIGGS
 • Υποστήριξη των διοικητικών εργασιών του HIGGS

Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχεις;

 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • 2ετής επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εμπειρία στη συγγραφή μελετών και σχεδίων δράσης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών έργων
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίου

Τι θα κερδίσεις δουλεύοντας μαζί μας;

 •  Συμμετοχή σε μια δυναμική ομάδα που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα
 • Εξάσκηση & Εμπειρία στις οργανωτικές και επικοινωνιακές σου δεξιότητες
 • Εκπαίδευση στον τομέα της Διαχείρισης Έργων
 • Εκπαίδευση στον τομέα της Εξεύρεσης Πόρων
 • Πρακτική εξάσκηση στα προγράμματα: PowerPoint, Excel, Word & στη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του HIGGS

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη θέση!

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης

Μάθε περισσότερα για εμάς εδώ!                     

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση, στείλε το βιογραφικό σου στο info@higgs3.org 

c.kourmpeli
About c.kourmpeli