Θέση εργασίας στο HIGGS: Assistant EU Programs Manager

Τι είναι το HIGGS;

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability | αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση πρωτοβουλιών θετικού κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού αντικτύπου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις.

Τι θα αναλάβεις ως Assistant Project & EU Programs Manager;

 • Συμμετοχή στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιούνται από το HIGGS
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων του HIGGS
 • Υποστήριξη των διοικητικών εργασιών του HIGGS

Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχεις;

 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • 2ετής επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εμπειρία στη συγγραφή μελετών και σχεδίων δράσης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών έργων
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίου

Τι θα κερδίσεις δουλεύοντας μαζί μας;

 • Συμμετοχή σε μια δυναμική ομάδα που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα
 • Εξάσκηση & Εμπειρία στις οργανωτικές και επικοινωνιακές σου δεξιότητες
 • Εκπαίδευση στον τομέα της Διαχείρισης Έργων
 • Εκπαίδευση στον τομέα της Εξεύρεσης Πόρων
 • Πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του HIGGS

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη θέση!

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης

Μάθε περισσότερα για εμάς εδώ!

Αν ενδιαφέρεσαι, στείλε το βιογραφικό σου 2114116300 ή στο info@higgs3.org

c.kourmpeli
About c.kourmpeli