Χρηματοδότηση 8 ΟΚοιΠ του HIGGS από τα Σημεία Στήριξης

Ανάμεσα στις 19 οργανώσεις που επιλέχθηκαν να λάβουν χρηματοδότηση από τέσσερα Ιδρύματα στα πλαίσια του 2ου κύκλου του προγράμματος Σημεία Στήριξης για το 2017-2018 βρίσκονται και 8 οργανώσεις – συμμετέχουσες στα προγράμματα του HIGGS.

Πιο συγκεκριμένα οι οργανώσεις – συμμετέχουσες στα προγράμματά μας, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 148 αιτήσεις, είναι οι εξής:

Τα Σημεία Στήριξης είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του Κοινωφελούς Οργανισμού Hellenic Hope και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες καθώς και την ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις οργανώσεις που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση, θα βρείτε εδώ.

Higgs
About Higgs