Σεμινάριο Arts Together: “Train the Teachers”

10 – 11 Ιουνίου 2019: Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Έργο “Arts Together”, διοργανώσαμε το διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης και δασκάλους το οποίο συνέβαλε στην εξοικείωσή τους με μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας για την ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών/προσφύγων μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το “Arts Together” έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών, που βασίζεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις, που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας, την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών, καθώς και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Higgs
About Higgs