Εκδήλωση “E-Uniting Youth Workers in Greece”

19 Ιουνίου 2019: Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου E-Unite πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση “E-Uniting Youth Workers in Greece”, με θέμα την αποδοχή και την προώθηση της διαφορετικότητας στην Ευρώπη. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε οργανώσεις/φορείς/επαγγελματίες (εθελοντές και εργαζόμενοι στο πεδίο) που στηρίζουν και εργάζονται με νέους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εργαλεία και καλές πρακτικές, και χρησιμοποιήθηκε το αναλυτικό πλαίσιο του intersectionality με στόχο να αναδειχθούν κοινές προκλήσεις στο πεδίο των δικαιωμάτων πέρα από συγκεκριμένες ομάδες (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ, κλπ). Επιπροσθέτως, αναφερθήκαμε στον ρόλο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με τον χώρο των οργανώσεων που εστιάζουν στους νέους.

Τέλος, σε συνεργασία με την Inter Alia  συζητήσαμε για τα διαφορετικά είδη διακρίσεων και τις συστημικές αιτίες καταπίεσης ομάδων και ατόμων, σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστούν ζητήματα και προοπτικές που αφορούν στην ανεκτικότητα και τη διαφορετικότητα μέσα από την εμπειρία των ίδιων των εργαζομένων που στηρίζουν τους νέους.

Higgs
About Higgs