Εκπαιδευτικά σεμινάρια HIGGS με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα – 1ος Κύκλος: Online Εργαλεία

Δεκέμβριος 2020 – Σήμερα περισσότερο από ποτέ οι φορείς της Κοινωνίας Πολιτών έχουν ανάγκη από τα πιο σύγχρονα online εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν το έργο τους εξ αποστάσεως και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή, διοργανώσαμε τον πρώτο κύκλο τεσσάρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος “Empowering the Greek not-for-profit (NPO) ecosystem during COVID-19”.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Google Meet με την υποστήριξη της Google Ελλάδος και της InterMediaKT.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν οι παρακάτω 20 οργανώσεις:

 • Youth Entrepreneurship Club
 • Starfish Foundation – Help for refugees on Lesvos
 • Πρωτοβουλία για το Παιδί
 • Τα Παιδιά της Άνοιξης
 • Ένωση Κυριών Δράμας – Ladies Union of Drama
 • Stop Bullying now – Σταμάτα την Κακοποίηση Τώρα
 • Women Do Business
 • Φροντίζω
 • ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 • Καλλιστώ
 • 50και Ελλάς
 • Πρωτοπορία
 • ΑΜΥΜΩΝΗ
 • Διαβάζω για τους άλλους
 • Mediterranean Institute for Nature and Anthropos
 • Caritas Hellas
 • AEGEE / European Students’ Forum
 • Σώμα Φίλων ΑμεΑ “Δράση για το κάτι άλλο”
 • Το Εργαστήρι
 • Citizens in Action
Higgs
About Higgs