Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ

12 & 14 Μαΐου 2018 – Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) ΔΙΟΤΙΜΑ, διοργάνωσε διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σχετικά με την Έμφυλη Βία για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Enhancing capacity of front line workers to identify and respond to GBV, with a special focus on child survivors”, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της διεθνούς επιτροπής της UNICEF.

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου, το οποίο έγινε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για ζητήματα έμφυλων ρόλων και έμφυλης βίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που προκύπτουν σε αυτό το πεδίο από την ένταξη ανηλίκων από τον προσφυγικό πληθυσμό στις σχολικές τάξεις.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί στους/στις οποίους/ες δόθηκαν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον εντοπισμό και την υποστήριξη των παιδιών που έχουν υποστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο να υποστούν βία, για λόγους που σχετίζονται με το φύλο τους, ενώ παρουσιάστηκε και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Higgs
About Higgs