Εκπαιδευτικά σεμινάρια από την «ΕΛΙΞ»

Η ΟΚοιΠ «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» [ΕΛΙΞ] υλοποιεί ως εταίρος το πρόγραµµα «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece» σε συνεργασία µε το διεθνή οργανισμό UNICEF, την Εκκλησία της Σουηδίας, τον Φινλανδικό οργανισμό Finn Church Aid [FCA] τους Teachers without Borders [TwB] και την ελληνική ΟΚοιΠ «Αποστολή», για το διάστημα από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2017. Οι δράσεις άτυπης εκπαίδευσης υλοποιούνται από την ΕΛΙΞ στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η ΕΛΙΞ πραγματοποίησε κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων για τους συνεργάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή το διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό (περίπου 50 άτομα).

Higgs
About Higgs