Επισκέψεις σχολείων στο HIGGS: Πρόγραμμα “Εγώ κι εσύ μαζί”

12 και 13 Δεκεμβρίου 2016 – Στο πλαίσιο των δράσεών μας και της επιθυμίας μας να γνωρίσουν οι έφηβοι τον κόσμο των ΟΚοιΠ και την έννοια της φιλανθρωπίας, πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με το 4eproject το πρόγραμμα “Εγώ κι εσύ μαζί”, όπου συμμετείχαν μαθητές της Γ’ τάξης του 42ου  Γυμνασίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να αλληλεπιδράσουν με μια από τις νεοσύστατες οργανώσεις που φιλοξενεί το HIGGS στα πλαίσια του προγράμματος Incubator, την iSea, η οποία είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων.


 Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εφήβους:

  • Να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μίας ΟΚοιΠ
  • Να πάρουν πληροφορίες από εξειδικευμένους ανθρώπους
  • Να έρθουν σε επαφή με την οργάνωση και τη λειτουργία μίας ΟΚοιΠ με βιωματικό τρόπο
  • Να κατανοήσουν την έννοια της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης μέσα από βιωματικές δράσεις
  • Να ασκηθούν στην ανταλλαγή απόψεων και έκφραση ιδεών

 

Higgs
About Higgs