Διακρατική Συνάντηση του Έργου ReVoT

12 & 13 Σεπτεμβρίου 2017 – Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου ReVoT – Refugees in Vocational Training στην Αθήνα, στο HIGGS. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εκπρόσωποι των φορέων είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του HIGGS, καθώς και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τις δράσεις τους με νέες ΟΚοιΠ που φιλοξενούνται στο εκκολαπτήριό του.

Το έργο ReVoT έχει θέσει ως στόχο του την αναζήτηση Καλών Πρακτικών Ενσωμάτωσης των Προσφύγων με δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης στις συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Κροατία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των εργασιών τους, επισκέπτονται φορείς και οργανώσεις των οποίων το έργο παρουσιάζει ενδιαφέρον και οι πρακτικές τους είναι μεταβιβάσιμες. Οι πρακτικές που έχουν αξιολογηθεί ως καλές είναι 35 και θα αποτυπωθούν σε μια Συλλογική Έκδοση, η οποία θα διανεμηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, αλλά και σε παρόχους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η συνάντηση στην Αθήνα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχής και συμπεριελάμβανε επίσκεψη στις δομές του SolidarityNow, όπου οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών φορέων συνάντησαν στελέχη και εργαζόμενους των ΟΚοιΠ που φιλοξενούνται στις δομές. Η επίσκεψη και συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Μετανάστευσης, κύριο Ε. Παπαγιαννάκη, αποτέλεσε επίσης αφορμή παραγωγικών σκέψεων αναφορικά με την κοινή και αλληλέγγυα πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

Στο έργο συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς:

  • Volkshochschule Hannover, coordinator
  • Cramars società cooperative sociale, Tolmezzo
  • Foundacion Docete Omnes, Granada
  • FH Joanneum, Graz
  • Participatie in Diversiteit, Leeuwarden
  • Obrtničko učilište, Zagreb

Από την Ελλάδα συμμετέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ που εδρεύει στην Πάτρα, τα στελέχη του οποίου διευκόλυναν τη συγκέντρωση καλών πρακτικών εθνικής και τοπικής εμβέλειας και προγραμμάτισαν τις συναντήσεις στην Αθήνα.

Πληροφορίες για το έργο: https://revot.jimdo.com/

Higgs
About Higgs