Το HIGGS συμμετέχει στο πρόγραμμα SAP Social Sabbatical

Το HIGGS είναι ένας από τους φορείς που επιλέχτηκαν από την διεθνή εταιρεία SAP για το πρόγραμμα SAP Social Sabbatical. Από τις αρχές Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου, μια ομάδα 3 επαγγελματιών της SAP από τα γραφεία της Νότιας Αφρικής, της Κίνας, και του Ηνωμένου Βασιλείου/Γερμανίας, θα βρίσκεται στο HIGGS για να προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα έργο που θα εστιάζει στη στρατηγική του ανάπτυξη.

To SAP Social Sabbatical είναι ένα βραχυχρόνιο εθελοντικό πρόγραμμα της πολυεθνικής εταιρείας SAP, το οποίο προσφέρει σε εξέχοντα στελέχη της την ευκαιρία να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΟΚοιΠ. Οι επαγγελματίες της SAP αξιοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους από το χώρο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες φορείς να αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις, που ανάμεσα σε άλλα, αφορούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς επίσης και σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης.

Οι οργανώσεις που επιλέγονται συνεργάζονται με μια ομάδα 3-4 συμβούλων, οι οποίοι προσφέρουν νέες οπτικές και εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες και τεχνικές στις οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζονται. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 2012 και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χωρίς κόστος για τις συμμετέχουσες οργανώσεις. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Higgs
About Higgs