Εθελοντής/Εθελόντρια στο HIGGS: Υπεύθυνος/η Ερευνών

 

Τι είναι το HIGGS;

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις.

 

Τι θα αναλάβεις ως Υπεύθυνος Ερευνών;

 • Σχεδιασμός ερευνών που υλοποιεί το HIGGS για το ελληνικό οικοσύστημα ΟΚοιΠ
 • Υλοποίηση σχετικών ερευνών με χρήση εργαλείων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
 • Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων ερευνών
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και υποστήριξης διάχυσης αποτελεσμάτων

 

Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχεις;

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε κοινωνικές/οικονομικές σπουδές ή σπουδές διοίκησης
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office και cloud based collaboration tools

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Excel
 • Πολύ καλή γνώση στατιστικών εργαλείων
 • Πολύ καλή γνώση του εργαλείου Canva

 

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

 • Το HIGGS διενεργεί ετησίως 3 έως 4 έρευνες, οι οποίες σχετίζονται με το ελληνικό οικοσύστημα ΟΚοιΠ. Οι συγκεκριμένες έρευνες είναι προσβάσιμες δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του (παλαιότερες έρευνες μπορείτε να βρείτε εδώ), ενώ συνηθέστερα, τα αποτελέσματα της κάθε έρευνας παρουσιάζονται στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας
 • Ώρες εργασίας: ευέλικτες και εξ αποστάσεως, εκτίμηση για έως 20 ώρες/μήνα

 

Τι θα κερδίσεις δουλεύοντας μαζί μας;

 • Συμμετοχή σε μια δυναμική ομάδα που ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα
 • Ενίσχυση των δεδομένων για το ελληνικό οικοσύστημα ΟΚοιΠ
 • Πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δράσεις του HIGGS
 • Διασύνδεση με ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού στο πεδίο της Κοινωνίας Πολιτών

 

Αν ενδιαφέρεσαι, στείλε το βιογραφικό σου στο info@higgs3.org ή επικοινώνησε μαζί μας στο 2114116300 για περισσότερες πληροφορίες.

Higgs
About Higgs